Teplota podlahy se mi zdá malá

   Dobrý den pane Valtere, chtěl bych se Vás touto cestou jakožto odborníka zeptat na pár věcí. Předem se omlouvám za laický způsob vysvětlení a používání pouze jednu sezonu.
   1. V novém RD tepelné ztráty 9,8kW mám podlahové vytápění kombinované s radiátory. Kotel je Baxi - nuvola platinum. Venkovní čidlo také máme - ekvitermní způsob topení by měl tedy fungovat.
   Jde mi o jednu věc, na pokojovém termostatu v přízemí mám nastaveno třeba 22°C v režimu automat.
   Na kotli je nastaven časový rozvrh topeni. Teplota v přízemí dosáhne nastavené hodnoty, ale stejně nám připadá, že je podlaha ne úplně teplá, někdy spíše studená.
   Nevím, zda jsme tak zhýčkaný, nebo je u nás něco špatně nastaveno. Zapojení i nastavení dělala celkem úspěšná firma. Když jsme na návštěvě u známých, mají podlahu mnohem teplejší, i když je na termostatu nastavena nižší teplota než u nás.
   Dotaz tedy zní:
   Bylo by možné vnímat teplotu podlahy jinak, pokud bych nastavil režim komfort a teplota by zůstala stejná?Chápu dobře režim komfort - natopí na danou teplotu a pak spíná a dotápí neustále a udržuje tuto teplotu ve dne v noci? Automat jede jen podle nastaveného časového programu a dotápí na danou teplotu. Automat tedy musí topit větším výkonem, aby stihl natopit na nastavenou teplotu? Nebylo by pak levnější topení na režim komfort, kde by se teplota pomaleji dotahovala k nastavené hodnotě? Je možné nastavit vyšší teplotu vody v topném systému, aby byla i podlaha teplejší?

   Dobrý den, uvedl jste více otázek, a proto si je pro přehlednost očísluji a budu postupovat podle pořadí, v jakém jste je uvedl.
  1) Dům jak jste uvedl má tepelnou ztrátu 9,8kW, ale musíte si uvědomit, že to je výpočtová hodnota při cca -15°C (neuvedl jste lokalitu, kde dům stojí). Při nižších venkovních teplotách bude teplená ztráta o dost nižší. Podlahové topení má jen kompenzovat tuto tepelnou ztrátu. Jestliže mají vaši známí teplejší podlahu, tak nejspíše musí mít při stejné prostorové teplotě větší tepelné ztráty, které tam musí dodat, nebo viz níže. Já osobně bych řekl, že stávající funkce podlahového topení je optimální. Jestliže byste chtěl mít teplejší podlahu například při příchodu domů, tak existuje řešení, ale ne úplně ideální. Protože platí fyzikální zákon, kde energie se rovná výkon za čas, tak můžeme zvolit dvě varianty: větší výkon za kratší čas = menší výkon za delší čas. To znamená, pokud chceme větší výkon (teplejší podlahu) musíme nastavit větší ekvitermní křivku a topení vypnout pokud nejste doma a zvýšit požadovanou teplotu v prostoru např. na 24°C při příchodu nebo těsně před ním, protože dodání výkonu bude trvat krátký čas.
  2) Bylo by možné vnímat teplotu podlahy jinak, pokud bych nastavil režim komfort a teplota by zůstala stejná?
Jak bude klesat venkovní teplota, tak se bude zvyšovat tepelná ztráta a tím bude potřeba tento výkon dodat a následně bude i teplota podlahy stoupat.
  3) Chápu dobře režim komfort - natopí na danou teplotu a pak spíná a dotápí neustále a udržuje tuto teplotu ve dne v noci? Automat jede jen podle nastaveného časového programu a dotápí na danou teplotu.
Máte dvě požadované teploty tj. komfortní a útlumová. Režim komfort (sluníčko) topí 24 hodin na komfortní teplotu. Režim útlum (měsíček) topí 24 hodin na útlumovou teplotu. Režim automat (hodiny) střídá komfortní a útlumovou teplotu podle nastavených časů.
  4) Automat tedy musí topit větším výkonem, aby stihl natopit na nastavenou teplotu?
Ne, výkon kotle a výstupní teplota se řídí podle aktuálních požadavků tj. venkovní teploty a rozdílu požadované a skutečné prostorové teploty.
  5) Nebylo by pak levnější topení na režim komfort, kde by se teplota pomaleji dotahovala k nastavené hodnotě?
Jen na okraj. Režim automat netopí větším výkonem než komfort, protože automat jen prostřídává komfortní a útlumovou teplotu.
Vzhledem k velké tepelné setrvačnosti, ani velké teplotní skoky nelze realizovat. Doporučuji režim automat a útlumovou teplotu nastavit o 1 až 2°C menší než je komfortní, abyste tedy dosáhl teplejší podlahy, když jste doma.
  6) Je možné nastavit vyšší teplotu vody v topném systému, aby byla i podlaha teplejší?
Je, viz bod 1. Jinak všeobecně je lepší a efektivnější topit dlouho na menší teploty než krátce na velké. Musíte se v podstatě rozhodnout, jestli chcete teplou podlahu, i když to není potřeba, nebo se chovat ekonomicky.

   Dobrý den, velice Vám děkuji za odpověď. Tyto informace mně nesdělil žádný topenář ani řemeslník z oboru.
   Tepelná ztráta domu je nakonec ještě asi o něco nižší, uvedená je podle projektu, ale nakonec se navíc zateplovalo 10cm PS, okna trojskla, a izolace stropu a podkroví je 42cm a 32cm. Lokalita domu je Nedvědice Brno venkov asi 310m.n. m. Dnes jsem se díval na kotel a ekvitermní křivka je nastavena na hodnotu 0,6. Útlumová teplota je nastavena na 19°C.
Ještě teda k těm známým s teplejší podlahou: podlahu mají teplejší proto, že teplo (někde) mizí a kotel musí dohřívat na nastavenou hodnotu.
   Ještě od nich zjistím, na kolik mají nastavenou křivku. Ještě jednou velice děkuji a posílám 100kč na Váš účet.

   Dobrý den, ano vašim známým uniká více tepla tz. mají větší tepelnou ztrátu a tudíž musí mít nastavenu větší ekvitermní křivku a tím je i více teplá podlaha.
Děkuji za příspěvek na provoz webu.

Odesílatel: Uh@seznam.cz