Test rychlosti CPU řídicích systému AMiT září 2011

   Provedl jsem test rychlosti CPU na relativně obsáhlé části programového kódu na řídicích systémech firmy AMiT. Zajímala mě obsazenost pamětí a přibližný poměr rychlosti vykonávání části programového kódu mezi jednotlivými řídicími systémy. Vzal jsem větší aplikační SW a přeložil jsem ho pro zástupce jednotlivých CPU. Pro „starší“ systémy s CPU C167 jsem zvolil stanici ADiS, pro řadu „S“ jsem zvolil stanici AMiNi4DS a pro nejnovější „W“ jsem zvolil nový ADiS tj. AD-CPUW2. Na výsledek se můžete podívat níže.


DetStudio 1.6.17
Nos verze 3.58
Ladění u všech systémů po RS232 rychlosti 38400Bd.


Zástupce C167
ADiS -> AD-CPU167/1M
Poslední naměřený čas: 61,194 [ms]
Nejdelší naměřený čas: 62,4388 [ms]
Nejkratší naměřený čas: 59,6324 [ms]
Paměť FLASH: 34,2 [%]
Paměť: RAM 19,6 [%]


Zástupce (S) ST10F269
AMiNi4DS
Poslední naměřený čas: 27,1712 [ms]
Nejdelší naměřený čas: 27,8264 [ms]
Nejkratší naměřený čas: 26,4600 [ms]
Paměť FLASH: 21,6 [%]
Paměť: RAM 20,1 [%]


Zástupce (W) ST10F269 (procesní); STM32F207 (komunikační)
ADiS -> AD-CPUW2
Poslední naměřený čas: 27,9548 [ms]
Nejdelší naměřený čas: 29,0476 [ms]
Nejkratší naměřený čas: 27,7336 [ms]
Paměť FLASH: 5,9 [%]
Paměť: RAM 20,0 [%]