Útlumová teplota na ekvitermu

   Dobrý den, narazil jsem na Vaše stránky s tématikou regulace topení, které považuji za jedny z nejlepších vůbec. Rád bych vás touto cestou požádal o konzultaci následujícího:
V RD vytápím 1NP radiátory a snažím se použít ekvitermní regulaci. Po nějaké době se mi celkem povedlo vyladit ekvitermní křivku tak, že pokud požaduji teplotu např. 21°C, dlouhodobě se teplota ustálí na cca 21,8. S tím jsem spokojen. Pokud ale přepnu topení na útlum např. 19°C, není teplota v pokoji po ustálení řekněme 19,8°C, ale např. 21,3°C. Pokud požaduji oněch 19°C, musím útlumovou teplotu nastavit na cca 15-16°C. Jinak řečeno, krok požadované teploty vůbec neodpovídá kroku změny skutečné teploty v místnosti. Podotýkám, že se nejedná o vliv akumulace při přechodu do útlumu a jde o dlouhodobý stav. Máte prosím nějaký tip, čím by to mohlo být? Objekt vytápím kondenzačním kotlem Gemonix THRs 2,5 – 17. Pokud si najdete chvilku na odpověď budu rád.

   Dobrý den, jen pro upřesnění máte na mysli nejspíše kondenzační kotel Geminox.
Nemám servisní dokumentaci k regulátoru, ale protože vychází z regulace Siemens RVS, tak předpokládám stejná čísla parametrů. Pro některá nastavení musíte být přihlášen jako odborník topení. Sladění denní teploty provedete parametrem 721 – posun topné křivky. Nastavte ho na -0,8°C a uvidíte, jestli se hodnota dlouhodobě ustálí na 21°C. Pokud ne upravte podle potřeby.
   Noční útlum bez prostorového snímače ovlivňuje parametr 6110 – časová konstanta budovy. Zapište si výchozí stav a upravte na větší číslo cca o +10. Podle mého byste se měl pohybovat 25 až 50 podle zateplení objektu.

   Dobrý den, děkuji mnohokrát za odpověď. Ano kotel je Geminox. Nejsem si ale jist, jestli jste zcela porozuměl mému dotazu. Obecně řečeno, když ekviterm topí na 21°C (ustálená teplota) a uberu na regulátoru žádanou teplotu o 1°C, dlouhodobě neklesne reálná teplota prostorou o právě ten jeden stupeň, ale třeba jen o 0,2°C Abych reálnou teplotu dostal dolu o 1°C, musím na regulátoru ubrat skoro 4°C. Prostě bych potřeboval nějaký parametr, který řekne o jak moc se má změnit teplota topné vody, pokud uberu na regulátoru 1°C.

Dobrý den, rozuměl jsem dobře.
První parametr (721) abyste si srovnal denní teplotu. Není požadujete 21°C a reálně máte 21,8°C. Po korekci byste měl prostorovou teplotu 21°C při požadované 21°C.
Parametr pro korekci útlumové teploty není! Konstanta, která to ovlivňuje je napevno daná výrobcem. Jediným parametrem, kterým to lze ovlivnit je mnou popsaný 6110. Posílám tabulku, kde je uveden příklad. Je to v podstatě doba, na kterou se vypne topení, než se začne natápět sníženou topnou křivkou. Za tu dobu by měla prostorová teplota klesnout na požadovanou.

Odesílatel: Karel@seznam.cz