Vizualizace

Vizualizace a archivace dat.

Control Web5

Proč nejde nainstalovat ovladač DDBNET32 do Control Webu 5? Odpověď: Při instalaci ovladače se kontroluje v adresáři Control Webu přítomnost souboru CW.EXE. V nové verzi Control Webu 5 je ale tento soubor nazván CW5.EXE. Proto stačí v adresáři vytvořit soubor s názvem CW.EXE (soubor může mít nulovou délku i libovolný obsah) a pak teprve instalovat ovladač DDBNET32. Faq - AMiT   

Stránky