VYŘEŠENÉ ZADÁVÁNÍ ČÍSLA MOBILU Z DISPLEJE

—————————————————————————————————————
Obr0001                 9   Nastavení mobilu
—————————————————————————————————————
  1  ClrScr     0x0001, 0, 0, 0
  2  Text       0, 0, "Nastavení čísla SMS"
  3  Text       1, 0, "Vzor +420606555555"
  4  Text       2, 0, "SMS"
  5  Text       2, 5, "+"
  6  Text       3, 0, "  Další      F8-Menu"
  7  EdDbVal    2, 6,0x0181, 12, 0, TELcisla[0,0], 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, <Enter>, 12                       Nastavení čísla pro SMS
  8  KeyLCD     <F8>, 1                                           Menu
  9  CaseLCD    0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                Alarm


MOBIL MÁ VĚTŠINOU KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST 19 200BD
Zobrazení tel. čísla v číselném formátu --: dát  ^F -- ŘETĚZEC