Zapojení kotelny na tuhá paliva s akumulačními nádržemi – průzkum

   Dobrý den pane Valtře, rád bych Vás oslovil a požádal o technické zhodnocení zapojení kotelny na tuhá paliva s akumulačními nádržemi. V příloze zasílám tři varianty zapojení akumulačních nádrží. Provádím průzkum s názory ohledně zapojení nádrží a celkové funkčnosti. Všechny varianty jsou odsouhlaseny výrobci kotlů a regulační techniky. Nicméně i přesto tito výrobci nejsou schopni vyjádřit se k variantě, kterou by podporovali a uvedli jako nejužitečnější. V Německu podporují sériové zapojení, naopak Skandinávie zapojení paralelní.
   Zabývám se termo-hydraulikou ve vytápění a podporuji tento nový trend navrhování otopných soustav, ke kterému patří zohlednění ochlazování vody v potrubí, řídící teplota vzduchu místnosti, návrhová teplota interiéru, termostatické ventily s předregulací a ve vztahu se správným nastavením hlavic také správný zdvih kuželek, které zaručuje proporcionální pásmo Xp = 2 K a zajištění maximálních úspor tepla při vytápění, a tak dále. Zkrátka tento nový trend, který podporuje prozatím velmi málo lidí v ČR a je velmi inspirativní a především řeší vytápění správně a se vším všudy. Regulace je neméně důležitá, ale pokud otopná soustava nedokáže perfektně předávat teplo do místnosti, pak se její možnosti nevyužijí na 100 %.
   Rád bych Vás tedy požádal o Váš odborný názor k těmto třem variantám, respektive, které zapojení byste podporoval Vy a případně Vaše připomínky a vylepšení, které považuji za velice důležité a přínosné. Varianty přikládám v příloze a níže kratičký popis (vše je uvedeno na výkresech).
 Varianta 1: Kotlový okruh chráněn směšovacím ventilem pro zabránění nízkoteplotní koroze. Po dosažení dané teploty začne ventil přimíchávat vodu z akumulačních nádob zapojených paralelně a při dosažení požadované teploty na čidle B4 je umožněno spínat okruhy topení (směšovaný řízen ekvitermně) a přípravy teplé vody, které jsou napojeny na akumulační nádoby v boční části. Topná voda z kotle tedy vždy projde přes akumulační nádoby.
 Varianta 2: Kotlový okruh chráněn směšovacím ventilem pro zabránění nízkoteplotní koroze. Po dosažení dané teploty začne ventil přimíchávat vodu z akumulačních nádob zapojených sériově a při dosažení požadované teploty na čidle B4 je umožněno spínat okruhy topení (směšovaný řízen ekvitermně) a přípravy teplé vody, které jsou napojeny napřímo v místě zkratu na potrubí z kotlového okruhu a na akumulační nádoby.
 Varianta 3: Shodná s Variantou 1, paralelní zapojení. Při dosažení požadované teploty na čidle B4 je umožněno spínat okruhy topení (směšovaný řízen ekvitermně) a přípravy teplé vody, které jsou napojeny napřímo v místě zkratu na potrubí z kotlového okruhu a na akumulační nádoby.
   U variant č. 1 a č.3 s paralelním zapojením, je otázka zda-li je vhodné spínat topný okruh a okruh přípravy teplé vody přes čidlo B4. Přes čidlo B4 to bude samozřejmě výhodné při vypnutém neregulovaném zdroji (netopím v kotli). Máte tedy nápad na nějaké vylepšení?
   Budu velice rád za Váš odborný názor, který je velice důležitý pro tento průzkum, který provádím z důvodů velice odlišných názorů ať už techniků, projektantů, montérů, výrobců a dalších profesí spjatých s vytápěním a to nejen u nás. Děkuji Vám a přeji příjemný slunečný víkend.

   Dobrý den, rád poznávám lidi, kteří nad takovými problémy přemýšlí. Toto je ale na delší povídaní nebo jako dobré téma na Marácký potlach. Zvolil jste špatný čas, jako každý podzim se všichni probrali a chtějí topit, takže nemám čas detailně projít váš projekt, proto jen pár postřehů. Ve všech variantách děláte hydraulicky z dvou nádrží jednu velkou, což někdy nemusí být žádoucí (více popíšu ve variantě 5).
 Varianta 1: U této varianty nemám rád, že se musí natopit vršek nádrží, než začne jít teplá voda do systému, což někteří zákazníci nesou nelibě. Výhodou je že nádrž nám dělá anuloid. Další plus je, i když toto zapojení dělají „matlalové“, tak to vždy nějak funguje.
 Varianta 2: Tato varianta lépe odpovídá koncepci, že do nádrží by měl jít jen přebytečný výkon, který se následně použije, pokud není k dispozici jiný zdroj tepla, ale podstatná nevýhoda je, že nedokážete odstavit jednu nádrž z provozu.
 Varianta 3: Z mého pohledu nejlepší koncepce, protože topíte do systému a jen přebytečný výkon jde do nádrží, kde je následně k dispozici. Nevýhoda je, že musí být provedena perfektně topenářská část. Okruh nádrží musí mít menší odpor než kotlový okruh jinak čerpadlo topného okruhu či TUV bude honit vodu i přes odstavený kotel (nejlépe použít STAD).
 Varianta 4: (upravená varianta 3): Okruh nádrží zapojen do Tichelmanna pro rovnoměrné vyplachování nádrží. Kulové uzávěry na všech vývodech z AN kvůli odstavení jednotlivých nádrží (porucha, není potřeba atd.).
 Varianta 5: Paralelně připojené nádrže s uzavíracím ventilem. Zde je možnost mít jednotlivé nádrže natopené na různou teplotu, ne jednu pseudovelkou nádrž. Toto je výhodné pro kombinaci více zdrojů a spotřebičů na různém teplotním spádu. Zde už si nevystačíte s RVS, ale musí se použít volně programovatelný řídicí systém. Což mám nejraději, protože zde můžete napravit dost nedostatků v hydraulickém zapojení a pružně reagovat na i nestandardní přání zákazníka.

   Dobrý den, velice Vám děkuji za reakci na můj dotaz. Jen s dovolením přidám komentář k Vaší odpovědi. Také se přikláním k variantě 2 a 3, která zatím vede v mém zkoumání.
 Variantu 2 bych použil, pokud by byl v jedné akumulační nádobě vnořen zásobník na TUV, s možností v létě odstavit (ručně) nádobu bez vnořeného zásobníku. Hydraulicky by se to dalo upravit pro odstavení.
 U varianty 3 a vlastně u všech variant se přepokládalo, že po vyhasnutí kotle se na třícestném termostatickém ventilu VTC 511 dostane klapka do polohy před zátopem a tedy na krátký okruh. Z toho jsem usuzoval, že voda by v době odběrů do topných okruhů neměla jít přes kotel.
   Nicméně u všech zapojení, je pořád spínacím elementem do topných okruhů čidlo B4 v aku nádobě. Tudíž vždy budu muset natopit ten vršek aku nádrží. Anebo je regulace schopna vycházet z čidla B22 na výstupu vody z kotle a ihned poslat vodu do topného okruhu?
 Variantu 4 s Tichelmanem jsem považoval z hlediska rovnoměrnosti nabíjení za méně vhodnou oproti variantě 3 a symetrickému zapojení aku nádrží. Tady to přece bude více rovnoměrné vyplachování nebo se pletu?
   Velice děkuji za Vaši odpověď a opravdu si toho vážím, pozdravem David Š.

Dobrý den, s uzavřením termostatického ventilu a tím zamezení vyplachování přes kotel máte samozřejmě pravdu.
Regulace schopná pracovat s čidlem B22, tj. parametr (4141) odvod přebytečného tepla / (861) odběr přebytečného tepla, kde např. nad 60°C se spustí topný okruh.
Osobně si myslím a z praxe usuzuji, že zapojením do Tichelmanna docílíte lepšího proplachování a vstup nemusí být osazen doprostřed (montážníci dají na jednu nádrž o koleno víc a všechno je jinak), aby odpor obou nádrží byl stejný. Často se zapomíná na odskok (snižování) dimenzí potrubí při tvoření tohoto zapojení.

Dobrý den, děkuji Vám mockrát, a především za připomínky a postřehy. Udělal jste mi opravdu velkou radost, že jste si udělal chvilku. Díky za Váš čas a přeji mnoho úspěchů.

10/2016

   Dobrý den pane Valtře, po předchozím průzkumu jsem si u topenářů pohlídal symetrické paralelní zapojení nádrží (přesná délka potrubí, počet kolen, KK, atd.) a funguje to skvěle. Nabíjí se rovnoměrně, teplota se neliší o více jak 0,5°C.
   Ovšem potřebuji od Vás a moc moc prosím o radu. V příloze zasílám schéma reálného zapojení. Vše funguje dobře, nádoby jsou natopeny, kotel se dostane do fáze dohořívání a čerpadlo kotlového okruhu vypíná. Požadavek na teplo do otopné soustavy je negativní, čerpadlo topného okruhu nejede. V tomto případě dochází k samotíži z akumulačních nádob, pravděpodobně přes zpátečku topného okruhu označenou v příloze jako „X“ a voda ve zpátečce je teplejší než v přívodním potrubí. Pokud by to tedy bylo samotíží přes zpátečku „X“, nechápu, kudy se voda vrací zpět z otopného okruhu (v tomto případě z přívodního potrubí). Před trojcestným ventilem je osazena zpětná klapka a MIX je v poloze, že je otevřen plně pro zpětnou vodu (potrubí „Y“), jelikož požadavek na vodu do otopné soustavy byl 37°C ale reálně bylo na čidle 45°C >> proto nejede čerpadlo topného okruhu a směšovací ventil je v poloze pro zpětnou vodu – viz šipka na výkrese u MIXU.
Nevidíte, kde udělali topenáři chybu? Nebo to nějak cirkuluje přes kotel a trojcestný termostatický ventil se nestačí dostat do polohy zavřeno, tedy pod teplotu 55°C?
Z mého pohledu bych určitě osadil zpětnou klapku na potrubí X a Y a u akumulační nádoby bych na zpátečním potrubí osadil smyčku – viz výkres. Co myslíte?
Budu rád za co nejrychlejší odpověď, jelikož dnes přijedou topenáři, tak bych byl rád v lepším obraze, než jsem a rád bych jim sdělil, kde udělali chybu. Díky moc s pozdravem

Dobrý den, chybí mi informace, jaká teplota byla na trubkách k nádržím, zejména na přívodní, nicméně principiálně je toto zapojení v pořádku. Zaměřil bych se na:
 1) Osazení servopohonu na trojcestnou klapku. Připadá mi, že uzavírací segment je na stranu k čerpadlu. Pokud máte ESBE, tak segment je tam, kde je vykrojení nahoře osičky (jeden ze čtyř zubů je seříznutý). U ostatních to lze poznat celkem snadno. Jen upozorňuji, že netěsnost třícestných klapek ESBE je kolem 1% a u jiných většinou ještě horší. Takže výsledný efekt v tomto bodě může dělat špatně nasazený servopohon; servopohon nezavře klapku na 0% a je trochu otevřený; klapka je netěsná, to se stává hlavně u starších vyběhaných.
 2) Zpětný ventil na výstupu by měl být s bronzovým vnitřkem. Topenáři dávají i zde lacinější s plastovým vnitřkem, který se v tomto místě za chvíli zkroutí a ventil nefunguje.
 3) Změřit teploty a zjistit kudy to vlastně teče. Osobně bych to typoval na: spodek AN -> vratka X -> vratka Y -> mix (něco špatně) -> zpětný ventil (něco špatně) -> vršek nádrží.
 4) Osobně si myslím, že zpětným ventilem na vratce X nic nezkazíte ;)
Dejte vědět, kde byl problém, samotného mě to zajímá.

   Dobrý den, všechno je instalováno před cca týdnem a všechny armatury jsou tedy nové. Termostatický trojcestný ventil proti nízkoteplotní korozi je Regulus Termostatický ventil TSV3B 55°C. Směšovací ventil je také regulus se servopohonem.
   Nemůže to být také tím, že ta samotížka jede přes kotel v době, kdy ještě není uzavřena cesta na termostatickém trojcestném ventilu, a tudíž tam jde teplá voda a nezavře se, dokud se nevybijí aku nádoby? Nemám tam raději dát tu smyčku?
   A ještě mě napadá, jestli to nedělá čerpadlo TUV, které tlačí vodu částečně do aku, částečně do potrubí X a částečně do kotle?

Dobrý den, vezmu to odspodu.
Nevím, jak daleko je napojení bojleru od nádrží, ale průtok od nabíjení TUV půjde to cestou nejmenšího odporu, takže bych typoval, přes nádrže.
Teplá vratka může ohřívat termoventil a držet ho otevřený, ale nesedí mi k tomu ty teplé vratky X, Y. Pořád mi to říká zaseknutý nebo špatný zpětný ventil a špatně nasazený servopohon.
   Smyčka na vratce by musela být asi velká, protože pokud je tak jak říkáte, což může být, když pomineme ty teplé vratky, potom je voda rozběhnutá a musíte udělat takový odpor, aby setrvačnost + samotíž toto nepřetlačili. Zrovna nedávno jsem to viděl mezi předehřevem TUV a TUV a vratka vedla až nad boiler a zpět. Nevím, jestli není lepší odpor nastavit nějakým šoupětem.

   Reálně je to asi 1 m od kotle a dva metry od nádrží. Uvidíme tedy, s čím dnes přijdou topenáři. Pak už mě napadá jedině osadit zpětné klapky a zónový ventil. Ten ale neumí ovládat instalovaná regulace REGULUS TRS3. Uvidíme. Dám, pak vědět.

11/2016

   Dobrý den, po setkání s topenářem a vysvětlením s čím je problém mi bylo sděleno, že to tak dělá vždycky, a když se to zaizoluje tak už to nepoznáme. Takže jsem se tedy v rámci slušnosti zasmál jen sám pro sebe a ihned jsem říkal, že takhle to tedy nefunguje. Doslova jsem přikázal a požadoval o kontrolu zpětné klapky a směšovacího ventilu. Pán se podíval a řekl, že vše je funkční – ano bylo, vše směšovalo dobře. To jsem samozřejmě čekal a v ruce jsem měl návod, jak by mělo být natočeno srdce ventilu (uzavírací segment) a na třikrát jsem žádal o sejmutí servopohonu a kontrolu. Pán to sundal, a i já jsem hned viděl, že je to špatně. Pán opět řekl že to vypadá dobře, takže jsem to vše vysvětlil, jak by to mělo dle návodu být nastaveno. Zakroutil hlavou ááá už vím, jo to jsme dali špatně (no moc jsem mu nevěřil, že přišel na to… spíše jen aby to měl z krku), za asistence jsme tedy nastavili srdce, nasadili servo a vše vypadalo konečně dobře. Na druhý den po ranním zátopu však voda nešla do otopné soustavy vůbec a tak, už jsem to vzal do svých rukou. Srdce ventilu bylo v poloze zavřeno pro topnou vodu z kotle/akumulace. Už jsem nevěděl, ale nakonec mi to docvaklo, že servo jede opačně. Na regulaci jsem pak našel řádek směšovací ventil a přenastavil jej na otáčení opačné. Teď vše funguje, perfektně to míchá, žádná zpátečka netahá teplou vodu a po vyhasnutí kotle TSV ventil vychladne a zavře malý okruh, což byla moje představa.
Takže když to bylo předtím špatně, voda šla od kotle přes mix do zkratu Y, tam se rozdělila doleva do radiátorů a doprava do vratky X.
Děkuji Vám za spolupráci.

Odesílatel: sky@hamrozi.cz