Zhodnocení maráckého potlachu 2023

Marácký potlach 2023

  Setkání bylo po delším čase a o to více jsme si setkání užili. Dobé jídlo, dobré pití, dobrá společnost, hodně informací, prostě paráda.
   Petr nám představil řešení práce s venkovní teplotou načítanou z internetu (funkční), možnosti Home Assistantu, jeho práci s webovými technologiemi a Mikrotikem. Na něj navázal Mirek s jeho řešeními a Mikrotikem. Martin si dal práci s prezentací Arduina a jeho nasazení v praxi. Kluci z AMiTu také trošku přispěli do mlýna, a i já jsem snad přinesl účastníkům nějaké užitečné informace. Debata byla konstruktivní a plodná a pomalu zpracovávám poznámky a získané informace.
   Opět děkuji všem zúčastněným za čas věnovaný přípravě a prezentacím, bezproblémový průběh a těším se napříště. Budu rád jakoukoli zpětnou vazbu, případně za připomínky a náměty na další ročník.

   Jestliže vás myšlenka vzájemného setkání lidí se stejným zájmem (regulace všeobecně) zaujala, napište mi mail a já vás zařadím do databáze pro rozesílání pozvánek.