Zpoždění nebo cyklovaní výstupu řídicího systému

   Jsem totální začátečník co se týče programování v DetStudiu. Pracuji s AMiTem AMiNi2D na který přivádím jednotlivé signály na číslicové výstupy. Potřeboval bych se zeptat, jaký příkaz se používá pro zpoždění nebo časování jednotlivých signálů na výstupy. Mám na výstupu DO0.0, DO0.1, DO0.2 napojené LED diody jednotlivých barev. Dokážu na ně přivést napětí, ale nevím co za příkaz provést pro zapínání a zhasínání jednotlivých ledek po určitém čase. Př: 1 ledka sepne po 5sec a vypne za dalších 5 sec něco jako časovač...
Předem dekuji za odpověď.


   V ST procesu (řádkový zápis) můžete použít např. Timer – časovač; TimerOFF - zpoždění sestupné hrany; TimerON - zpoždění od náběžné hrany; TimerPuls - generace pulsu od náběžné hrany.
V RS procesu (reléové schéma) můžete použít např. TOF - zpoždění sestupné hrany; TON - zpoždění od náběžné hrany; TP - generace pulsu od náběžné hrany; též můžete použít i časovače (moduly) ze ST zápisu, což je velká výhoda oproti jiným výrobcům.
    Pokud chcete jen např. blikat led diodou v stejném intervalu, tak já s oblibou používám toto:
Do procesu s periodou, kterou chcete blikat použijete následující řádek (pokud chcete blikat např. 1 sekunda svit, 1 sekunda tma, tak vytvoříte proces s periodou 1 sekunda).
modul LET      @Blinker = not @Blinker
    Tento řádek znamená, že určený bit je negací toho samého bitu (mnou nazvaný alias @Blinker, ale můžete si ho nazvat jakkoli). Následně alias @Blinker vřadíte do série v řetězci pro daný výstup a je hotovo. Tento byt můžete použit kdekoli v programu, ale jen v procesech s menší periodou než má proces s řídicím řádkem, jinak se to nepovede :-)
PS: Tyto časovače můžete použít kdekoli, nejedná se o časovače pro výstupy, ale univerzální pro použití kdekoli v programu.