Automaty - malé automatizační moduly

Tato stránka se bude zabývat malými automatizačními moduly.
Nechci zde suplovat manuály, ale upozornit na ne zcela jasné služby.


Začínáme:

  Pro malé aplikace se neobejdeme bez automatizačních automatů. Poměr cena-výkon je dnes na takové úrovni, že se nerentuje skládat tyto aplikace z relé, zpožďujících relé atd. Z mého pohledu byl jak uživatelsky, tak programově v době mích začátků tj. před 5 lety nejlepší automat MILLENIUM od firmy CROUZET. Dnes se spíše přikláním k automatu ALPHA od firmy MITSUBISHI. Programové prostředí je, až na výjimky jednotné, ale Alpha je bohatší na vstupy-výstupy a cenově srovnatelné.
   Pro aplikace, kde se nevyplatí dát řídicí systém a není to ještě na relé, jsou tyto automaty ideální. Zde chci upozornit na drobnosti, které můžete přehlédnout a zároveň motivovat výrobce k větší aktivitě. Protože jsem se zaměřil na ALPHU, tak se tato stránka bude ve většině případů týkat jí.

Reference Reference Reference

Soubory: