Cyklování kotle Vitodens 100 + Vitotrol 100 OT

   Dobrý den, velice mne zaujal Váš web a rady, které dáváte jeho čtenářům. A mrzí mne, že jsem na něj nenarazil dříve, když jsme vloni vybírali nový kotel pro rodinný dům. Dovoluji se tedy obrátit na vás aspoň nyní, i když možná už je pozdě. Více než rok máme doma kotel Viessmann Vitodens 100-W a k němu dálkové ovládání topného okruhu Vitotrol 100 OT a venkovní čidlo. Vytápí dvoupatrový starý dům, částečně zateplený (podlahy, stropy, nová okna, fasáda ne) s radiátorovou soustavou.
   Základní problém je, že kotel často spíná. Po dosažení nastavené teploty v pokoji, kde je umístěn Vitotrol, se kotel vypne a nadále spíná v pravidelných intervalech 1x za 4 minuty na přibližně 10 vteřin a to při jakémkoli nastavení ekvitermní křivky. Když je křivka nastavena nízko, tak ani nevytopí pokoj na požadovanou teplotu resp. se o to ani nesnaží - prostě spíná v uvedeném intervalu. Když je nastavena výše, tak požadovanou teplotu udržuje a opět častým spínáním.
   Náš topenář tvrdí, že časté spínání není problém a že nehrozí opotřebení hořáku a zkrácení životnosti kotle. Ale tomu moc nevěřím.
   Nevím, jestli je chyba v nastavení, instalaci nebo přímo ve Vitotrolu či kotli. Navíc kotel ani Vitotrol se nechovají podle návodů. V návodu k Vitotrolu se totiž píše: "V provozních režimech AUTO, MAN a OFF bude Vitotrol 100 OT zobrazovat současnou pokojovou teplotu. Pro prohlížení naprogramované cílové teploty (tj. teploty, kterou se termostat pokouší udržovat) stiskněte tlačítko "i". Tato hodnota bude blikavě zobrazena 5 vteřin." Náš Vitotrol takto nefunguje. Neukazuje pokojovou teplotu, rovnou ukazuje teplotu cílovou s možností ji zvýšit, nebo snížit (šipky vpravo od teploty). Stisknutí "i" ukáže venkovní teplotu a další stisknutí ukáže teplotu topné vody.

Pak se chci zeptat na vztah mezi otočnými ovladači na kotli a Vitotrolem. V návodu na kotel se píše, že mohu vypnout topení nastavením otočného ovladače na kotli na 0. Dále se píše, že pokud je kotel napojený na regulátor teploty místnosti, tak "Aby byla požadovaná teplota místnosti dosažena, musí být nastavená teplota topné vody na otočném ovladači dostatečně vysoká." Když nastavím teplotu topné vody na 0, kotel dál vesele topí a je schopen udržovat požadovanou teplotu (nicméně spouští každé 4 minuty na přibližně 10 vteřin). Jak tedy mohu vypnout vytápění a zároveň ponechat ohřev TUV? Prostým vypnutím Vitotrolu tlačítkem "OFF"?
   Současné nastavení Vitotrolu (CM 737): Horní limit teploty: 35; Dolní limit teploty: 5; Předefinování teploty: 0 (možnost nastavení -3 až + 3, ale vlastně ani nevím, co to znamená); Proporcionální šířka pásma: 1,5; Nastavení ekvitermní topné křivky: 15 (1 až 40); Letní provoz: 0; Mez letního provozu: 20; Diference spouštění čerpadla: 10 (nevím, co tento parametr znamená); Nastavení maximální teploty topné vody: 80; Nastavení TUV: 45; Teplota topné vody: ukazuje aktuální; Teplota vratné vody: neukazuje nic; Teplota TUV: ukazuje aktuální; Venkovní teplota: ukazuje aktuální; Tlak vody v systému: neukazuje nic; Noční zásoba TUV: 0 vypnuto; Zásoby TUV během prázd. provozu: 0 vypnuto; Úsporný provoz: 1 zapnuta.
   Vitotrol dále má v nastavení ještě jeden parametr, který není uveden v příručce pro instalaci. Na displeji má označení 14 rC a může nabývat hodnot 0, 1 a 2. Nastavená hodnota je 1. Ale vůbec nevím, co to je. Děkuji moc za radu a pomoc

   Dobrý den, zásadní problém je v nastavení parametru 14rC, který je nastaven na řízení jen podle venkovní teploty (0 - řízení podle prostoru; 1 - řízení podle venkovní teploty; 2 – řízení podle venkovní teploty s vlivem prostoru). Nastavte tam hodnotu 2 a o trochu vyšší ekvitermní křivku než je potřeba. Poté by kotel měl zobrazovat a udržovat prostorovou teplotu.
   Ano, cyklování moderním kotlům škodí v rozumné toleranci. Je to jako byste se pořád rozjížděl autem, neškodí to, ale auto určitě vydrží více, pokud pojede stabilně při optimálních podmínkách. Něco jiného je spotřeba paliva. Jak u kotle, tak u auta je při rozjezdu neefektivně využito palivo a spotřeba je o 10-20% vyšší. Závěr: neškodí to, ale kotel rychleji stárne a nefunguje ekonomicky.
   Cyklování je způsobeno odebíráním menšího množství tepla, než je minimální výkon hořáku. To je způsobeno malým průtokem přes kotel. Podle mého přijatelné cyklování je max. 6x do hodiny s minimálním chodem kotlem 1min. Zařazením prostorové teploty do regulace by se měla situace zlepšit. Při cyklování by se měl odběr tepla (průtok) snížit (zastavením nejspíše jednoho radiátoru, který ještě topí) a docílit tak natopení a vypnutí kotle, nebo odběr zvýšit (pustit ještě nějaký radiátor na termohlavici), aby kotel dosáhl na minimální výkon a jel v optimálních podmínkách s minimální spotřebou plynu.
   Závěrem bych upozornil na fakt, že topenář bude nejspíše „lajdák“, který kotel ani prostorový regulátor nenastavil a měl byste oslovit technika Viessmannu, aby topný systém jako celek zkontroloval.
   Točítkem na kotli říkáme kotli maximální teplotu topné vody, ale protože komunikace OpenTherm je všemu nadřazená a tam máme v parametru nastaveno 80°C, tak je točítko nefunkční. Ano, topení byste měl vypínat na Vitotrolu tlačítkem OFF. Předefinování teploty: je to v podstatě kalibrace čidla. Pokud ukazuje špatně prostorovou teplotu vlivem špatného umístění je možnost měřenou teplotu upravit.

   Dobrý den pane Valtere, mockrát děkuji za reakci a objasnění některých parametrů. Mrzí mne, že tyto informace jsem nedostal od firmy, která nám prováděla instalaci a je autorizovaným servisem Viessmann.
   Parametr 14 rC jsem nastavil na "2 - řízení podle venkovní teploty s vlivem prostoru". Pomocí predefinice teploty jsem upravil teplotu tak, aby Vitotrol, který nyní ukazuje pokojovou teplotu, ukazoval stejnou teplotu, jako běžný teploměr u něj umístěný. Ekvitermní křivku jsem zvýšil na 19 (původně 15). Prostor je nyní vytopen na přbl. požadovanou teplotu.
   Cyklování nicméně pokračuje. Kotel se sepne na pár vteřin, vyžene teplotu topné vody o cca 20 stupňů, kotel se vypne, a teplota topné vody rychle klesá k původní teplotě před zážehem.
   Vitotrol je umístěn v obýváku v přízemí, ve kterém jsou dva radiátory bez termohlavic. Někde jsem četl, že tam, kde je prostorový termostat, by termohlavice být neměly. Je to pravda? Může být problém v absenci termohlavic?
   Naopak v prvním patře máme ve všech místnostech na všech radiátorech termohlavice. Všechny radiátory jsou tedy puštěné. S teplotou v prvním patře nemáme problémy - ta je udržovaná konstantní podle nastavení termohlavic (2,5-3 ze 6). Ještě jednou moc děkuji za reakci.

   Dobrý den, teď máte nastavenu regulaci, jak by měla být. Cyklování kotle nezpůsobuje regulace, ale nevhodné nastavení průtoků v topném systému. Ano v místnosti s prostorovým regulátorem nesmějí být termohlavice (nebo puštěné na maximum), tak aby nedocházelo ke stavu, kdy termostatické hlavice zavřou, ale regulátor kotli říká, že se má topit (teplota na regulátoru je nastavená vyšší než na termohlavici). To máte správně. Podle popisu bude problém při uzavření termohlavic v patře, kdy není dostatečný průtok přes kotel. Zkuste otevřít všechny hlavice naplno, a pokud cyklování pomine, tak si pozvěte nějakého šikovného topenáře, ať vám nastaví průtoky jednotlivými radiátory.
Poznámka: termohlavice uzavírá průtok přes radiátor při dosažení prostorové teploty, ale nemá se správným průtokem při otevřené termohlavici nic společného. To se šteluje kroužkem pod ní nebo radiátorovým šroubením.

   Dobrý den, zkušeného topenáře se pokusím najít a pozvat, aby prověřil nastavení průtoků přes radiátory a celý topný systém. Zkusil jsem sice pustit termohlavice naplno a změnu jsem nepozoroval, ale snad odborníci poradí.
   Chci se zeptat ještě na jednu věc. Když parametr 14 rC nastavím na "0", tedy řízení podle prostoru, očekával bych, že kotel bude buď topit, nebo netopit v závislosti na teplotě v místnosti. Při tomto nastavení venkovní čidlo a ekvitermní křivka nemá vliv na řízení kotle, nebo ano?
   Kotel se chová stále stejně. Po dosažení nastavení teploty v místnosti pořád spouští každé 4 minuty na pár vteřin. Děkuji moc za rady a pomoc.

   Dobrý den, při nastavení parametru 14:rC na nulu je kotel řízen jen od prostorové teploty. Venkovní teplota nemá žádný vliv. Toto ale neznamená, že kotel bude fungovat zapnuto/vypnuto. Provoz by měl být asi takovíto. Při rozdílu aktuální měřené a požadované prostorové teploty (parametr 13:Pb) kotel nastartuje na plný výkon a jak se bude rozdíl zmenšovat, tak bude ubírat výkon, až dojde k vypnutí. Zde bych problém nehledal.
   Podle popisu bych to typoval na 90% na problém s vyplachováním kotle (špatný průtok) nebo s menší pravděpodobností na chybnou elektroniku kotle. Jestliže nepomohlo sundání termohlavic, tak problém je někde u kotle. Viděl bych to na zanesený filtr na vratné vodě (zlaté položené téčko), který je nutno pořádně vyčistit. Pokud ani toto nepomůže, tak svůj problém popište servisnímu techniku kotle.

02/2016

   Dobrý den, tak problém s cyklováním kotle jsem předložil servisnímu techniku Viessmannu. Kotel prohlédl a neshledal problém v trojcestném ventilu ani čerpadlu. Po projití baráku a zkontrolování nastavení průtoků v radiátorech (ve všech je průtok na maximum, tj. na 6) si všiml radiátoru v přízemí a malém záchodě. Je to malý VK Korádo. Zatímco u všech ostatních je přítok teplé vody vpravo a odtok vlevo, u tohoto je to obráceně. Teplejší je pravý ventil. Má podezření, že topenář, který sem instaloval poslední radiátor (bylo to s odstupem 2 let o rekonstrukce přízemí a prvního patra) špatně připojil trubky k radiátoru. Shodou okolností je to radiátor, který je ke kotli nejblíž a je na samostatné větvi rozvodu (spolu s radiátory v kuchyni). Asi po dvou metrech od kotle topný okruh větví. Jedna větev jde do patra (6 radiátorů), druhá jde do pokojů v přízemí (5 radiátorů) a třetí větev je vedena nejprve skrz schodiště do sklepa, kde se větví a jde skrz zeď do kuchyně, a pak na druhou stranu pravě do malého radiátoru v přízemí na záchodě.
   Technik vyslovil domněnku, že pokud se z jedné větve příliš brzy vrací dostatečně teplá voda, kotel prostě po pár vteřinách od zážehu opět vypne. Řešení však nenavrhl. Co myslíte, může to být tímto? Zkusil jsem i malý zřejmě špatně připojený radiátor vypnout (zatáhl jsem termohlavici), ale na cyklování to nemá vliv. Nebo se mají radiátory na nejkratší větvi přiškrtit (na 1, nebo 2)? Zdravím a děkuji za konzultace.

   Dobrý den, z popisu připojení radiátorů jsem trochu jelen (všechny radiátory teplá voda vpravo, u WC je to obráceně. Taky vpravo :-)), takže všeobecný popis. Teplejší musí být vždy trubka blíže středu radiátoru a chladnější (vratná voda) blíže kraji radiátoru. Obrácené zapojení nemá podle mého velký vliv na průtok, ale na životnost radiátorového ventilu, případně může „drnčet“ kuželka ventilu při omezování průtoku.
   Souhlasím se servisním technikem, že problém může být ve špatném zaregulování průtoků radiátory. Opravdu, pokud je výkonný zkrat hodně blízko kotle může docházet k „přískokovému“ provozu. Je důležité docílit provozu, aby radiátory předávali teplo a ne jen jimi rychle protekla topná voda. Ukazatelem správného průtoku je rozdíl mezi topnou vodou, která do radiátoru vstupuje a vratnou vodou která radiátor opouští. Tento rozdíl by měl být při ideálních podmínkách cca 10°C až 20°C podle navrženého teplotního spádu.
   Popis nastavení: Nejprve provedeme takzvanou předregulaci. Protože nic nepíšete o velikosti radiátorů, tak vyjdu jen z popisu vzdálenosti od zdroje tepla. Malé WC + kuchyň (poloha -1-); radiátory v přízemí nastavit podle vzdálenosti od zdroje (nejbližší poloha -1-; nejvzdálenější poloha -5-); radiátory v patře též nastavit podle vzdálenosti od zdroje (nejbližší poloha -1-; nejvzdálenější poloha -6-). Následně nechte dům vychladnout na prostorovou teplotu 16-18°C, aby radiátory měli dobré podmínky pro předávání tepla, a poté přikročíme ke kontrole nastavení. Kotel nastavte tak, aby z něho vycházela topná voda o teplotě cca 60-70°C. Do kotle by se měla vracet teplota o 10°C nižší. Tento rozdíl by měl být na všech radiátorech. Jestliže bude větší, tak nastavte vyšší číslo, aby voda mohla rychle proudit. Bude-li rozdíl malý, tak průtok přiškrtíme, snížením nastavení na menší číslo. Postupovat MUSÍTE od zdroje tepla a každým přestavením se změní tlakové a průtokové poměry v celém systému, takže musíte počkat cca 10min na ustálení. Poté by kotel měl běžet v optimálním provozu. Dejte případně vědět, jak jste dopad.

04/2016

   Dobrý den, tak dávám vědět, jak jsem dopad :-). Od poloviny února si "hraju" s nastavením průtoků radiátorů. Přenastavil jsem průtoky na radiátorech (tam kde to šlo) podle principu nejbližší poloha 1, nejvzdálenější 5 nebo 6. Původně byla všude 6. Myslím, že došlo k částečnému zlepšení. Kotel častěji a po delší dobu běží na nízký výkon. Cyklování se však stále někdy vyskytuje. Někdy mám pocit, jako by si tím kotel "zkoušel" zda už má topit, či ne. Prostě sepne na 14 vteřin, pak 3-4 minuty nic, pak znovu na 14 vteřin, pak 3-4 minuty nic, a pak sepne a topí třeba 5 minut. Když topí delší dobu, tak rozdíl mezi vodou z kotle a do kotle je kolem 10 stupňů (měřeno teplotou potrubí infračerveným teploměr). S nastavením průtoků jednotlivých radiátorů si průběžně hraju dál. Bohužel, nemám přesnější teploměr na měření rozdílu mezi teplotou do radiátoru a z radiátoru. Také máme v topné soustavě 2 radiátory (5 a 6 na schémátku), kde průtoky nastavit nyní není možné. V příloze posílám amatérské schémátko naší topné soustavy, ze kterého by mělo být patrné, že nejbližší ke kotli jsou dva koupelnové žebříky a že na nejkratší větvi je i malý radiátor, který je opačně zapojen, tj. přítok teplé vody je dál od středu radiátoru. To budu řešit v létě. Jednotlivé typy radiátorů jsou odhadem na základě rozměru a vizuální podoby.
Chtěl bych se zeptat na tři parametry z nastavení z Vitotrolu. Nikde jsem nenašel, co přesně znamenají.
 1) Letní provoz: 0 (nastavitelné po stupních 0 = 0 vypnutý; 1-40)
 2) Mez letního provozu: 20 (nastavitelné po stupních)
 3) Diference spouštění čerpadla: 10 (nastavitelné po stupních).
   Když totiž na Vitotrolu zmáčknu off, tak netopíme ani neohříváme užitkovou vodu. Tak si myslím, že by mi mohly pomoci tyto parametry. Chci prostě někdy za určitých podmínek netopit a přitom mít zachovaný příhřev teplé užitkové vody.
   A ještě jeden dotaz. 4) Když radiátoru na průtoku přiškrtím, tak hučí. Asi neexistují řešení, aby byly zároveň přiškrcený a zticha? Děkuji za rady a pomoc.

   Dobrý den, k cyklování bude docházet, hlavně v teplejších dnech, kdy chce topit například jen jeden radiátor. Vypadá to, jako by tlak čerpadla nadzvedával termostatické hlavice. S tím bude souviset i hučení při zaškrcení průtoku. Tlak i průtok topné vody je hodně nad projektovaným stavem. Uberte na výkonu čerpadla (standardně druhé ze tří stupňů otáček nebo u elektronického čerpadla 3 až 4m). Jak jste naškrtil správně průtoky, tak čerpadlo může pracovat v rozumných parametrech a není třeba špatné vyvážení dohánět tlakem a průtokem čerpadla.
Letní provoz: číslo ekvitermní křivky, na kterou se bude topit v letním režimu.
Mez letního režimu: průměrná denní venkovní teplota, nad kterou je aktivován letní režim.
Diference spouštění čerpadla: teplotní diference mezi požadovanou a aktuální teplotou topné vody, pod kterou je stále ještě čerpadlo v běhu. Nevím, jestli má regulátor tu moc vnutit kotli běh čerpadla. Spíše ne a kotel si bude čerpadlo řídit sám. Parametr pro vyhlazení kotle a doběh čerpadla, pokud to kotel podporuje.
   Tento regulátor není moc připraven na kotel i s ohřevem užitkové vody. Doporučuji vypínat topení na kotli kolečkem topení (teploměr + radiátor) na pozici 0. Nejde-li to a nevadí, že TUV bude ohříváno 24 hod. tak na regulátoru dát MAN a nastavit minimální teplotu např. 5°C. Pokud nevyhovuje ani jedno, tak musíte pro rozumnou funkčnost přestavit teplotu v časovém programu na minimální např. 5°C.

Odesílatel: tomas@gmail.com

Komentáře

Cyklovani vitodens

Skuste vycistit filter pod kotlom.Podľa mňa nie je zabezpečený prietok.Druhou vecou či nieje zaseknute čerpadlo. Malo by ist stále.

Také mi cykluje

Dobrý den, mohu Vás uklidnit, mám stejný problém s V 111 :-).
Při provozu on, of vše v pořádku, po zapojení venkovního čidla (ekviterm zabudovaný v kotli) se někdy dostane do stavu zde již opakovaně popisovaného cyklování u kotlů tohoto výrobce.
Pane Valtře, na kotli mám ještě možnost v serv. menu snížit otáčky čerpadla, což by asi nepomohlo. Pak je zde ještě možnost snížit výkon kotle. Mohlo by toto (v teplejším počasí) pomoci? Děkuji za Váš názor.
 

Také mi cykluje - odpověď

   Dobrý den, řekl bych, že to bude maximální výkon kotle, protože nejnižší je dán konstrukcí hořáku, takže přestavení tohoto parametru nepomůže. Nejspíše máte vysokou ekvitermní křivku a termostatické hlavice. Zaměřte se na tento problém.
   Pro vysvětlení: Jestliže je kotel provozován ON/OFF, tak říkáme kotli jen CHCI/NECHCI topit. Protože většinou řeknete kotli, NECHCI topit ještě dříve, než dojde k uzavření radiátorů termostatickými hlavicemi (je natopeno), tak k cyklování kotle nedojde. Naproti tomu ekvitermní regulace má neustále krýt tepelné ztráty objektu. Takže správným nastavením průtoků radiátory a správně nastavenou ekvitermní křivkou by měl kotel bez jakýchkoli jiných zásahů udržovat stálou vnitřní teplotu a to při jakékoli venkovní teplotě. Poté by mělo k cyklování dojít až v době, kdy je velký i minimální výkon kotle. Tento stav by měl nastat je ve výjimečných případech, kdy je venku ještě teplo, ale vy si chcete ještě trochu přitápět.

Cyklovani kotle

Dobrý den, i já mám ten stejný problém s cyklovanim kotle jak se tady píše . Dělá to od začátku co je kotel namontovaný. Již rok se snažím s techniky od Viessmanu tento problém vyřešit, ale marně. Zjistily jsme, že kotel cykluje při vypnutí všech čidel i ovládací obsluhy. Dělá to i při ovládání kolečkem řízení teploty na kotli.
Kotel zapálí, tělesa se ohřejí na zvolenou teplotu kolečkem u kotle a po ustálení teploty kotel začne cyklovat 4min. pauza 10s chodu.
Podařil se tento problém někomu vyřešit???
Děkuji za odpověď.

Cyklování - odpověď

Problém bude nejspíše v topenářské části (průtok) ne v kotli. Pro odstranění problému uděláte nejlépe, pokud si seženete kvalitního staršího topenáře (profesionála), který vám projde topný systém. Ohledně tohoto problému najdete na tomto webu spoustu článků.

Moderne obehove cerpadla

Moderne obehove cerpadla funguju tak ze ak je zvyseny odpor tak znizia vykon aby sa nespalili.. cize ak je sustava kurenia zavzdusnena, cerpadlo nepretlaci vodu, nedochadza k cirkulacii vody v sustave.. termostat dava signal na kurenie, cerpadlo zapne a pri odpore vypne, resp pretlaci vodu iba tam kde ho pusti mensi odpor.. ale to je iba moja laicka rada.. verim ze spravne odvzdusnenie ste riesili ako prve..

Moderní oběhová čerpadla - odpověď

   Elektronická čerpadla se chovají tak, jak jsou nastavená a nemá to nic společného se spálením motoru. Můžete je nastavit na držení konstantního tlaku, poté při zvýšení tlaku ubírají otáčky, a to maximálně na ½. Též je možný režim na konstantní otáčky a po té čerpadlo chová jako klasické neregulované čerpadlo. Tento režim je vhodný právě pro odvzdušnění či pro odběry, kde je důležitý průtok. Režimů je většinou ještě více, včetně autoadaptace na topný systém, ale to není důležité pro odpověď.
   Důležité je napouštět topný systém s jedné strany, aby voda tlačila před sebou vzduch a nedošlo ke stavu, kdy voda „obklíčí“ vzduch s obou stran a vytvoří tak zvaný vzduchový pytel. Toto stav nastává nejvíce při nevhodném napouštění podlahového topení. Tento „péruje“ a nedovolí průtok přes topný okruh a topení nefunguje.
   Souhlasím, že správné napuštění a odvzdušnění topného systému je základ. Ohledně průtoku jsem toho zde napsal spoustu, ale to lze využít při drobných neduzích topného systému, protože nic nenahradí zkušenosti a praxi. V předchozím případě bude zásadní problém v topném systému a měl by ho prohlédnout zkušený topenář.