Topení po TUV

   Dobrý den, mám dům s dobrou tepelnou izolací. V nynějším období však musím přitápět a stačilo by mi, kdyby se na chvilku zapnul kotel a dodal teplou vodu do radiátorů a pak dlouhou dobu byl blokovaný. Tepelné ztráty jsou malé a teplota místnosti klesne o jeden stupeň cca za hodinu. Kotel ale spíná často a na krátkou dobu, protože voda v radiátorech se rychle vymění a kotel po cca 2 minutách provozu zase vypne. Takto cykluje cca každých 15 minut.
   Protože kotel ohřívá také teplou vodu, chtěl bych snížit počet spínání kotle tím, že by si zapínal topení, právě když se ohřívá i teplá voda a kotel tak může po ohřátí vody přitopit radiátory a pak se zapnout pouze cca jednou za hodinu.
   Nemáte zkušenosti, zdali je na kotlích BAXI Konkrétně 240 HT Storage nějaký vývod, který signalizuje, že se ohřívá voda? Ten bych použil jako vstup signálu pro sepnutí i ohřevu topení. Jinak bych spouštěl ohřev TUV jednou za cca 1 až 2 hodiny.

   Dobrý den, cyklování je důsledkem neodebraného výkonu, to znamená, že prostorový termostat řekne, že je potřeba topit, ale výkon tam nejde, nebo je kotel předimenzovaný. V prvním případě zkontrolujte, jestli v místnosti s prostorovým termostatem není osazena termohlavice (nesmí být a radiátor otevřen naplno) a jestli je osazen prostorový termostat na vhodném místě. Jinak cyklování po 15min. není až tak zlé s ohledem na životnost kotle. Spíše bych se zamyslel nad tím, jestli už není čas topení odstavit a dát kotel do letního režimu a ohřívat jen TUV.
   Pokud byste se přece jenom rozhodl řešit tento důsledek (ne příčinu), tak hlášení o chodu TUV můžete vzít z přepínacího ventilu TV/TUV, který je v kotli. Protože pokud jde TUV, nemůže jít topení, tak bych tam vsadil oddělovací časové relé, které po dohřátí TUV nějaký čas povolí TUV. To znamená na straně cívky časového relé – po přepnutí ventilu do systému topení odčasuje např. 10min. Na straně kontaktu časového relé – zapojit sériově do okruhu prostorového termostatu. Poté pokud bude chtít prostor topit, bude např. 10 minut povolen provoz topení a poté se kotli řekne, že už není potřeba. Též by bylo vhodné osadit paralelně ke kontaktu časového relé vypínač, který tuto funkci vyřadí v zimních měsících.

   Děkuji za odpověď. Prostorový termostat nemám, protože teplota v místě, kde ji pravidelně měřím, je pořád konstantní. Problém je spíše v tom, že mám velkou místnost s velkými okny, odkud přichází chlad. Pokud je v topení teplá voda, tak ohřívá vzduch a ten cykluje.
   Problém nevidím v teplotě, ale v teplotní pohodě, kterou udržuje právě ohřátý radiátor a ohřívá chladný vzduch od oken. Zvláště, když malé děti milují být na podlaze a tam je chladněji. Proto je hlavní myšlenka dodat místnosti jednak trochu tepla, jednat radiátorem ohřát studený vzduch u země a bránit klesání studeného vzduchu od oken k podlaze.
   Elektrické topení jsem nechtěl, protože dneska pro takto velký dům s několika samostatnými domácnostmi s kuchyněmi a elektrickými vařiči, by musel být jistič přes 70 ampér, a tedy poplatky za jistič by výrazně převýšily výkon, který by byl průměrně odebírán. Navíc v krizové době (ráno a večer) topení nefunguje.
   Chtěl jsem jen vědět, zdali existují recepty na regulaci dobře zateplených domů, kde jsou malé ztráty, ale je potřeba velkým výkonem jednorázově vytopit větší prostor.
   Prostorové čidlo nepomůže pro udržení tepelné pohody u podlahy, zvláště u větších místností s okny v zimě.

   Dobrý den, prostorový termostat je dobrý, protože kotli říká „jestli chcete nebo nechcete topit“. Že je tam konstantní teplota tomu se mi nechce věřit, hlavně když jsou tam velké prosklené plochy. Kotel cykluje, protože jste neodebral jím dodaný výkon, jinak by hořel neustále. Takže buď radiátory jsou zavřené, nebo i minimální výkon je velký. V prvním případě otevřít radiátory v druhém případě s tím nic neuděláte (výměna kotle asi nepřipadá v úvahu). U menšího rodinného domu bych to bral jako normální, tam se do regulace moc neinvestuje a je těžké vybrat ideální kotel, ale u plochy co popisujete, bych řekl, že se něco zanedbalo.
   Připadá mi, že regulujete teplotu v místnosti termostatickými hlavicemi tj. regulací průtoku a ne teplotou topné vody z kotle pomocí venkovního čidla (ekvitermní regulace). Tato regulace je lacinější, ale v tomto případě by nastal vámi popisovaný stav. Tahle na dálku je to těžké, protože nevím, jak je tam topný systém řešen. Pokud chcete vědět, kde je problém tak budete muset poslat fota s popisem teplot, kdy k vámi popisovanému problému dochází (venkovní teplota, teplota z kotle, prostorová teplota, jestli je realizovaná ekvitermní regulace a všechny detaily co by mi mohli pomoci odhalit závadu. Pokud je topný systém správně navržen a udělán, tak k tomuto stavu nemůže docházet. Opakuji znova, že řešíte důsledek ne příčinu. Určitě zkontrolujte tlak topné vody a vyčistěte filtry na topné vodě, jestli jsou osazeny.
   O elektrickém topení jsem nic nepsal, ale jen pro info. Dnešní elektrokotle jsou tak očesané, aby co nejméně stály, že topení v nich vychází draho. Pokud by se ale investovalo do jejich regulace (tak ještě dvakrát cena kotle) tak regulace výkonu i spotřeba je srovnatelná s plynem, možná i lepší. Je též výhoda nižší ceny za elektřinu a spotřebiče se dají rozfázovat na jednotlivé fáze, takže jistič může být až o dvě třetiny menší než jste spočítal. Elektrické topení se odstavuje 4x denně na 1 hodinu, což při použití akumulační nádrže (doporučuji) ani nepoznáte. Tímto nechci elektrické topení obhajovat, počáteční investice v dobré variantě je dvojnásobná, ale chci jen vyvrátit tvrzení, že je špatné. Samozřejmě je tu možnost tepelných čerpadel atd.
   Prostorový snímač by tam nebyl pro regulaci teploty, ale hlavně pro informaci kotli jestli je potřeba nebo není potřeba topit (přechodné období a léto). Každý dům ať standardní nebo nízkoenergetický je pro regulaci totožný, když neberu extrémy. Jde jen navrhnout správně typ regulace podle konkrétního případu. Všeobecně to nelze popsat. Hlavní je potřeba dobře udělat regulaci i systém topení. Jestliže je něco nevhodně zvoleno nebo uděláno potom celý systém špatně funguje. Pokud bych se měl rozhodnout pro regulaci u objektu s malými teplenými ztrátami a zároveň je potřeba velkým výkonem jednorázově vytopit větší prostor, tak bych volil kaskádu dvou kotlů. Jeden pro udržovací režim, který bude jen pokrývat tepelné ztráty, a tudíž bude malého výkonu a pojede v optimálním výkonu a druhý pro větší odběr tepla tz. nestačí mi první (malý) kotel, tak připínám druhý. Pokud se jedná o takový objekt jaký myslím, je s podivem, že jste si nenechal udělat projekt topení a projekt měření a regulace. V konečném důsledku by vás to vyšlo levněji a hlavně se vyvarujete špatné funkce a investice.

Odesílatel: kro@kro.cz

Komentáře

Tepelná pohoda

Na dálku se opravdu nedá příliš řešit příčinu problému, ale dovolím si jeden z poznatků. V mnoha případech stížností lidí zjišťuji, že otopná soustava pracuje dobře a tepelnou pohodu narušuje nějaký průvan. Ten vám dokáže zkazit sebelepší vytápění, protože i kdyby bylo v místnosti 30°C, tak máte pocit chladu. Pokud tedy máte taková okna, jaká popisujete (velká a přichází od nich chlad), můžete se dostat do situace, že do jistého bodu, čím více budete topit, tím více budete mít u podlahy pocit chladu a průvan si budete vlastně "vyrábět". U "radiátorového" topení se využívá komínový efekt s cirkulací vzduchu v místnosti a pokud alespoň jedna plocha (v tomto případě velké okno) "stihne" teplo předávat do exteriéru, vrací se Vám cirkulací vzduchu v místnosti druhou stranou vzduch studený, který je od podlahy opět "nasáván" ze spodu do radiátoru a tak stále dokola. Do určitého bodu platí, že čím větší teplotu nastavíte, tím je tento efek horší. Jak říká kolega, chce to dobrého projektanta a vědět příčinu. Jinak se zamotáme v úvahách, které můžou vyústit v mnoho slepých cest ...

Tepelná pohoda II.

   S komentářem souhlasím. Příčina může být opravdu vlastní okno, což mě prvotně nenapadlo, předpokládal jsem, možná špatně, že se jedná o novostavbu, kde teplotní součinitel prostupu tepla oknem je nízký a montáž zkontroloval stavební dozor. Pokud použijeme princip Occamovy břitvy (jvalter.cz/britva-occamova), tak se okno dostává dosti do popředí.
   Pro lepší pochopení bych jen zopakoval, že se nemusí jednat o průvan v obecném smyslu tj. že táhne netěsnostmi okna, ale o pocit chladu, který vznikne prouděním vzduchu v místnosti a „sežráním“ veškerého dodaného tepla oknem.