Individuální regulace místností s NOA70

Jak udělat s NOA klimatizování místností   Byl jsem postavem před problém udělat inteligentní a uživatelsky příjemnou regulaci teploty jednotlivých místností. Protože se jedná o klimatizování prostoru tz. topení a chlazení více místností, tak jsem se do problému více ponořil. Výsledek předčil i mé očekávání a je hodně zajímavý, tak se o něj podělím.
   Pokud bychom řešili jen topení nebo chlazení tak problém není. Vytvořil by se časový plán se žádanou teplotou a je vyřízeno, ale jak docílit aby uživatel nemusel zadávat jednu žádanou hodnotu pro topení a druhou pro chlazení, když pominu časové plány a zároveň aby regulace nebyla závislá na venkovní teplotě, protože ta nás v podstatě nezajímá, mi chceme mít v prostoru požadovanou teplotu ať je venku jakkoli.

   Začal jsem hledat na netu, jak to řeší ostatní, vždyť to musel někdo už řešit přede mnou? Narážel jsem jen na jednoduché nebo nevhodné řešení typu: jeden časový plán a ruční přepínání topení/chlazení, který je nevyhovující hlavně z důvodu jiné požadované teploty pro topení a jiné pro chlazení a tudíž nutnost přenastavit celý časový plán, což nikdo neudělá a potom je celý systém neefektivní. Další řešení šli v podstatě podobným směrem s podobným výsledkem a nikde ani náznak vhodného řešení. Naštěstí se má zarputilost a výdrž vyplatila a u jedné firmy jsem našel náznak dobrého řešení, které mě nakoplo a po dotažení do konce vzniklo řešení, které je z mého pohledu nejvhodnější pro klimatizování jednotlivých místností.
   Princip spočívá v JEDINÉ žádané hodnotě v prostoru. Zákazník přece chce mít nějakou tepelnou pohodu, pokud je přítomen v této místnosti a pokud tam není, tak chce jen takovou teplotu, která je z finančního hlediska co nejefektivnější, ale jaká je, ho v podstatě nezajímá, a proto není důvod ji zadávat do časového plánu. V časovém plánu se zadává jen, v jakém rozmezí chce teplotu udržovat tz. Komfortně – jsem přítomen; pohotovostní režim – nejsem přítomen a odstaveno – nechci teplotu v této místnosti mimo extrémních výkyvů udržovat. Vlastní princip je dobře patrný s úvodního obrázku, který vás jsem nespíše přivedl. Abych se neopakoval, tak doplňující informace získáte z přiložených souborů tj. z návodu pro obsluhu prostorového ovladače NOA70 a z popisu funkčního bloku použitého v řídicím systému.
   Doufám, že tento článek vás inspiroval jak řešit klimatizování jednotlivých místností (toto řešení by mě na začátku vůbec nenapadlo) a budu rád za jakoukoli reakci. Zatím není toto řešení ověřené praxí, ale nenapadá mě jediný funkční nedostatek. Největší strach jsem měl z reakce obsluhy, aby necítila „ošizena“ jen jednou žádanou teplotou, ale jak princip, tak uživatelské rozhraní bylo přijato velmi kladně.

Soubory: