Instalace 4CV

   Dobrý den, rád bych "využil" Vaše zkušenosti a získal Váš názor. Dům OKAL dodatečně neizolovaný, dodavatelsky kotel 32 000 kCal, instalované konthermy Likov 90/70/20° C. Podkroví 7kW, přízemí 12 kW, sklep nevím kolik bylo v projektu, není radiátory osazen. Později kotel nahrazen běžným Dakonem, to již bylo a pořád je podkroví odstaveno. Současně je paralelně připojen plynový Dakon Bea s nádržkou na teplou užitkovou vodu výkon asi 28 kW. Uhelný kotel chci vyměnit. Představa pouze na dotápění, spalování dřevního odpadu, v létě na teplou vodu. Má svůj závěsný bojler Dražice 80 litrů. Jsem sám v přízemí, mohu některé místnosti omezit. Jsou instalovány termostatické ventily Danfos s plynovou náplní.
   Nový kotel Defro 8kW. Jeho "počítač" měří teploty i spalin a dovede ovládat dvě čerpadla (topná voda + bojler) a ventilátor. Požadavek 4CV. Hodně jsem toho přečetl, názory se různí. Mám 4CV je 5/4" nejspíš špatně, s Ekvitermem nepočítám. Kotlový okruh z 5/4" trubek, s čerpadlem v kotlovém okruhu nepočítám. Ke kotlovému okruhu připojuji stávající bojler, který bude mít svoje čerpadlo a vodorovnou ZK kvůli zpětné vycirkulaci. Zpátečku od bojleru zaúsťuji do kotle nížeji než je výstup z případného většího bojleru Dražice, než by byl jeho výstup zpětné vody. Někde je mezi vstupem zpátečky od bojleru a 4CV umístěna ZK. Nejspíš s vyndanou pružinou (v klidu otevřená), aby čerpadlo bojleru netlačilo vodu do 4CV. Tuto nedávám, prý je to nevhodné. Užitkovou vodu preferuji co nejvyšší teploty.
   Mám smontovanou sestavu kulového ventilu s čerpadlem v obtoku. 90% schémat je čerpadlo na topné vodě. Za čerpadlem je ZK s vyndanou pružinou v klidu zavřená, (čerpadlo ji otevírá), aby plynový kotel nenatápěl uhelný kotel. Pokud bych sestavu čerpadla umístil do vratky, v topné větvi by zůstala jen ZK, získal bych tím vyšší umístění 4CV, což by bylo možná vhodné.
   Čerpadlo mám stávající (Samson přijde k bojleru)) a jedno Grundfos nevyužité (do systému). Chtěl bych se vyhnout instalaci třetího čerpadla. Rád uvítám Váš názor a ocením případnou radu. Děkuji.

   Dobrý den, čtyřcestný ventil (klapka) v kotlovém okruhu má plnit funkci udržování teploty vratné vody na takové úrovni, aby nedocházelo k nízkoteplotní korozi. Pokud zapojíte ohřev teplé užitkové vody do kotlového okruhu, tak tuto funkci narušíte. Protože nemáte pro čtyřcestný ventil regulaci, tak bych ho ani nepoužil. Též při jeho uzavření není zajištěn odběr tepla z kotle a mohlo by dojít k jeho přetopení. Též úprava zpětných klapek je cesta do pekel.
   Podle mého bych do vratné vody osadil termostatický plnící ventil VTC (https://www.esbe.cz/assets/Uploads/ESBE-ventily-pro-kotle-na-tuha-paliva-katalog-2016.pdf), který bude samočinně hlídat teplotu vratné vody. Kotlová automatika by jen spínala čerpadla do topení a TUV. Zde už poté nic nebrání osazení klasických zpětných ventilů. Též se provozem nějakého čerpadla z kotle na pevná paliva dá blokovat i plynový kotel. Plynový kotel se dá napojit paralelně ke kotli na tuhá paliva se zpětným ventilem, tak aby docházelo k průtoku jen do systému topení viz https://valter.byl.cz/dva-zdroje-plynovy-kotel-krbova-kamna nebo lépe je to popsané v mé knize.
Jen upozorním, že 8kW kotel bude mít dost malý spalovací prostor.
   Závěrem bych ještě rád řekl, že osobně bych si nechal zpracovat projekt topení od projektanta a pokud není čas tak alespoň navrhnout od zkušeného topenáře, protože se vám to vrátí na spokojenosti a provozních nákladech.

   Díky, spíš bych radši očekával odpověď na mé otázky. 4CV bych možná mohl vrátit, ale jak jsem četl na TZB i Energoportalu a jistě zkušení, tak se spíš přiklánějí k 4CV. Jinak mám synovce letitého Ing. projektanta topení a dozvím se houbec. Akorát mi spočte, že jeho Kcv je špatné a doporučí menší a k tomu třetí čerpadlo do kotlového okruhu. Každý má svoje řešení a ten druhý je blbec. Přikládám doporučenou instalaci kotle Defro. Jediný rozdíl je otevřená expanzní nádoba. Dávám expanzku na vstup vratné vody do kotle, což je podle jiné odborné studie zase špatně, neboť má být na straně sání čerpadla. Kam jinam se zapojuje bojler než do kotlového okruhu. Proč by měl bojler vše narušit. Proč jsou zpětné klapky cesta do pekel. Dnes jsem viděl, byl jsem mimo domov a zprovoznil plyn, jak plynový kotel tlačí horkou vodu do starého Dakonu. Jistě uzavírám ventil, ale snad zpětná klapka by to měla vyřešit. Vyndává pružinu každý. Funkci to nenaruší, pokud je klapka ve svislé poloze a čerpadlo si ji otevře. Ostatně o zpětné klapce, nejspíš vodorovné, tzv. plovoucí bez pružiny u plynového kotle se zmiňujete. Má plnit opačný stav, (Možná nevydrží tepelně) aby uhelný kotel nevytápěl plynový kotel. A já tou zmíněnou řeším, aby plynový kotel nevytápěl uhelný kotel. Jediné, jsem byl na rozpacích se zpětnou klapkou mezi zaústěním zpětné vody od bojleru do kotlového okruhu a 4CV. Má bránit, aby čerpadlo bojleru tlačilo vodu do 4CV, ale jen do kotle. Protože se však naruší samotíž kotlového okruhu, tak ji radši nedám.
   A hlídání vratné vody. Mohl bych se uchýlit k amatérskému řešení a udělat zkrat mezi topnou a zpátečkou s ventilem. Ten by se po náběhu na teplotu uzavřel. Lepší případ by byl nějaký termostatický, který by zkrat uzavřel dle teploty. I taková jsou řešení.
Ostatně zmiňovaný nejspíš třícestný termostatický ventil plní obdobnou funkci.
Přetopím i teď, když uzavřu ventil do domu, abych měl rychlé horkou vodu. Bohužel pojišťovák po několika přetopení kape a nepomůže ani vyčištění nánosů na gumičce. Náhradní gumičky nejsou.
Tady bych měl jednu otázku. Snad až do 50kW má stačit 1/2" pojistný ventil. Či radši použít 3/4". Výměna se prodražuje.
Normy neznám. Údajně je povinnost při tlakové expanzi vybavit kotel dochlazováním. Mám zakoupeno. Přikládám dvě cizí realizace. Jedna Defro 8kW s třícestným termostatickým ventilem a druhá Defro 12kW se 4CV (možná špatně umístěným) a na výstupu s dochlazováním, které realizuji stejně.
   Občas je zmiňován automatický odvzdušňovací ventil. Mám ho u vstupu horké vody do bojleru. Je to nepřístupné místo. Jinak si vůbec nedovedu představit jeho umístění, aby měl smysl. Trubky od kotle jsou svislé a pod stropem vodorovné rozvody.
   Ve sklepě mám cca 30 cm od stropu a 40 cm od zdi 5/4" rozvody na které je napojen starý Dakon. Vedle stavím novou sestavu. Nový kotel má 6/4" výstup a zpátečka je přímo pod kouřovodem. Pak je nutné samé koleno. Dobře se staví, aspoň vidím, jak to vychází. Až bude hotovo, tak starý kotel uříznu, ozávituji, přidám holendr a napojím nový kotel. Výškově to blbě vychází, přesto 4CV je výše nad kotlem než vašich zmiňovaných 20 cm. Proto jsem se ptal, co doporučíte. Nechat čerpadlo na topné vodě, nebo ho dát na zpátečku a umožnit 4CV dát ještě výš.
Blokace kotlů je trivialita a vůbec jsem to nechtěl řešit.
   A jak jsem psal. Přechodné období, spalování dřevního odpadu ze zahrady a nemíním platit povinnou revizi, proto 8 kW. Kotel má být ve 3. třídě. Ten 12 kW má prostor asi na 25 kg uhlí. Můj 8 kW nevím. Třeba přejdu na černé uhlí. Kotel z plechu 6 mm.

Dobrý den, vezmu to odzadu.
   Zdali jsem to dobře našel, tak kotel má spalovací komoru 25cm x 27cm x 28cm. Zdá se mi hodně malá, jestliže tam chcete pálit dřevěný odpad. To tam budete stát a jen přikládat.
   Ohledně dimenze pojišťovacího ventilu vám neporadím. To je spíše otázka na topenáře. Jestliže vám pojišťovací ventil kape a je v pořádku, tak dochází k jeho aktivaci součtem statického tlaku a dynamického tlaku čerpadla. To signalizuje špatné zapojení, špatné umístění pojišťovacího ventilu nebo špatně zvolené, nastavené čerpadlo, případně součet více faktorů.
   Ano, trojcestný termostatický ventil plní funkci zkratu u kotle a tím udržuje teplotu zpátečky. Je to podle mého lepší řešení než čtyřcestný ventil bez vhodného řízení. Tento ventil může fungovat i v samotížném kotlovém okruhu, protože má minimální tlakovou ztrátu. Též s vámi souhlasím a nevidím důvod rušit samotížný kotlový okruh a osazovat kotlové čerpadlo (vize synovce).
   Jsem též pro expanzomat než pro otevřenou expanzní nádobu. Expanzomat má být na sání (podtlak) u zdroje tepla, a protože máte samotížný systém, tak její osazení na vratce do kotle (podtlak) je správné. Studii jste si špatně vysvětlil. Nezáleží, kde je čerpadlo, ale kde chceme mít přetlak a kde podtlak viz https://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1310/131057/0022004.jpg případně další obrázky https://forum.tzb-info.cz/131057-tlak-v-okruhu-s-expanzomatem.
   Bojler se zapojuje až za regulaci teploty vratné vody, aby byla zaručena tato funkce jako prioritní. V zapojení, které jste mi poslal, je čtyřcestný ventil zároveň použit pro regulaci teploty topné vody do topení, takže jinam než do kotlového okruhu bojler zapojit ani nelze. Toto zapojení nepovažuji za úplně vhodné. Jinak, já bych si to doma takto určitě neudělal.
   Nechci Vás urazit, ale vyndávání pružiny ze zpětné klapky nedělá nikdo, až na „borce“ kteří tím řeší krátkodobě svůj problém ve špatném zapojení! Klapka po pár letech zatuhne (nejčastěji přes léto) a neplní svou funkci. Záleží též, kde zatuhne. Řešil jsem hodně případů, od přetopení kotlů (pára z budíku kotle + vytopená kotelna) až po stavy kde to jen teklo, kde nemělo. Do samotížného okruhu zpětná klapka nepatří. Měla by být v okruhu odběru tepla, kde je čerpadlo, nejlépe za čerpadlo, kde může být jak zpětná klapka, tak zpětný ventil v kompletním stavu. Ano, mluvím o plovoucí zpětné klapce, ale o té, která nepotřebuje zpětnou pružinu, protože její návrat zabezpečuje její tíha (je konstrukčně řešena bez pružiny, ne že se „zbastlí“ konstrukčně odlišná zpětná klapka nebo ventil).
   Když se vrátím k otázce, jestli přesunout čerpadlo do vratné vody, tak pokud jste s 4CV výše než 20cm nad kotlem v 5/4“ potrubí s minimem kolen, tak bude funkce samotíže dostatečně zajištěna a není potřeba čerpadlo přesouvat. Osadit čerpadlo do vratné vody je výhodnější z pohledu teploty topné vody a při přetopení kotle nedojde k jeho zničení, ale při zapojení do vratné vody pracuje topný systém od expanzomatu, přes kotel, radiátory až k sání čerpadla v dynamickém podtlaku, což není úplně vhodné, viz odkazy výše. Dalo by se to eliminovat přesunutím expanzomatu, ale to zase není vhodné kvůli kotli. Takže vhodnější zapojení je s osazením čerpadla do okruhu topné vody, kde radiátory (odběry tepla) pracují s dynamickým přetlakem.
   Závěr: Osobně bych realizoval zapojení s třícestným termostatickým ventilem a na výstup za zkratem do trojcestného ventilu osadil zpětnou klapku (za kotlovým okruhem). Za tuto klapku připojil plynový kotel se zpětným ventilem. Tímto by se nemohli ovlivňovat zdroje tepla. Za toto bych osadil okruh TUV s čerpadlem a zpětným ventilem. Za toto bych připojil okruh topení s čerpadlem a zpětným ventilem.

   Dobrý den, díky za již věcnější diskuzi. 4CV je zakoupen ve www.venta.cz před dvěma lety a byla by šance ho vyměnit za jiný. Pokud Vám to nebude vadit a doporučíte mi některý z jejich nabídky. Něco jsem nedobře vysvětlil. Pochopitelně kotel by měl být provozován na dotápění hnědým, nebo i černým uhlím. Obývám jen přízemí 1+4 s instalovanými konthermy 15kW. Dvě až tři místnosti mohu omezit. Těch 8 kW na přitápění by mohlo stačit. (Není třeba revize) Ten dřevní odpad znamenalo jen, že mohu spálit v kotli co vyřežu na zahradě. Jedná se o léto a natápění bojleru. Škoda to pálit na zahradě.
   Psal jsem, že pod stropem sklepa je po celé délce rozvod v jisté délce 5/4" a pak až ke konvektorům redukováno na 3/8". A právě asi 3 metry od uhelného kotle je v místech 5/4" trubek připojen svisle Dakon Bea u kterého plánuji a mám zakoupenu plovoucí zpětnou klapku 3/4". Kousek potrubí pod kotlem je vodorovné, takže není problém. Jen topenář musí naletovat. Připojení je již v mědi a na to nejsem vybaven.
   Celá původní sestava uhelného kotle je svařovaná. Já chci nový kotel sestavu sešroubovanou a horní rozvod přeříznout, ozávitovat, T kus + holendr.
   Se zpětnou klapkou u uhelného kotle mohu souhlasit. Jenže zpátečka u kotle je pod kouřovodem, a to již jsou dvě kolena. 4CV vyžaduje další kolena (radši dávám oblouky). Těžko realizují vodorovnou část. V prodeji jsou ZK s pružinou a klapka z umělé hmoty. Risknul jsem to. Dost realizátorů pružinu vyndali a nebyla stížnost.
   Nemohu to nalézt, ale myslím že otvírací tlak s pružinou je 0,03 bar a výtlak čerpadla snad 0,1 bar. Radši se dává pružina pryč. Jsou i celokovové s pružinou, to nic neřeší a výjimečně se nechá sehnat svislá plovoucí asi 4x dražší.
   Pojišťovací ventil se zeptám. Snad jsem někde četl že až do 50 kW stačí 1/2". Rozhodně však vím, že musí být nahoře a pokud je v trubce tak maximálně ve dvacetinásobku světlosti potrubí (to číslo je snad pravda). Tu sestavu s třícestným ventilem mám víc fotek a tam TOPENÁŘ umístil pojistný ventil za napouštěcí ventil do kotle.
V mém případě se tam zaúsťuje trubka od dochlazovací soustavy.
To třetí čerpadlo vzniklo, že dle výkonu kotle a parametrů 4CV Esbe a jeho Kcv by měl být 4CV 1/2".
Jinak ten 4CV bych měl jistě výš než 20 cm. Někde jsem četl 40 cm, ale to již bych byl na hraně. Pokud dojde ke změně projektu, tak je již tato otázka bezpředmětná.
   Závěr Vaše vize, bych požádal, zda existuje nějaký ilustrační výkres, abych se lépe orientoval.
Ještě dodávám. Čerpal jsem tady. https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/12490-kam-umistit-expanzni-nadobu-a-cerpadlo-v-systemu-ustredniho-vytapeni
   PS. Psal jste, že jste četl parametry kotle. Kotel byl koupen v roce 2016 a již jeho popis nemohu nalézt. Pouze o výkonu 12 kW a více.
   Zdravím, trochu jsem hledal a v nabídce Venta snad nic jiného není Automatický bypass (nevím co to je), a pak volba teploty https://www.koupelny-venta.cz/23545,termostaticky-smesovaci-ventil-tsv5b.html
Ruční bypass. https://www.koupelny-venta.cz/35753,termostaticky-smesovaci-ventil-tsv5-pro-kotle-atmos.html
   Dobrý den, ještě jsem ve Ventě našel tento. Nejspíš 5/4" by šel objednat, ovšem asi o něco dražší https://www.koupelny-venta.cz/22341,termoregulacni-ventil-esbe-vtc511-25-60-celsia-dn25-kvs9-p0021.html
   PS. Trubky kolem kotle jsou 5/4". Materiál mám taky 5/4". Nevím, zda redukovat na 1", nebo případně zvolit dražší 5/4"

Dobrý den, na kotel jsem díval jen v rychlosti a na rozměry jsem narazil třeba zde: http://www.profisolar.sk/defro-optima-komfort-8-kw-kotol-na-drevo-a-uhlie/.
   Termostatický směšovací ventil bych volil tento: https://www.koupelny-venta.cz/23545,termostaticky-smesovaci-ventil-tsv5b.html s teplotou 45°C nebo 50°C. Při této teplotě začíná otvírat a k plnému otevření dochází cca o 10°C více. Takže pokud výrobce kotle požaduje vratnou vodu 60°C tak volit 50°C. Dimenzi volte 5/4“, protože má menší tlakovou ztrátu, která je u samotíže zásadní.
   Vyndávání pružin nedělá žádný s lepších topenářů, co znám a já s tím zásadně nesouhlasím. Tam, kde je to potřeba, je něco už z principu špatně (vlastní zkušenost). V zapojení, co vám posílám v příloze můžete dát jakoukoli zpětnou klapku či ventil. Upozorňuji, že nejsem projektant topení a je to schéma rychle vytvořené a jen pro zamyšlení.
   S článkem o osazení expanzní nádoby (https://vytapeni.tzb-info.cz/potrubi-a-armatury/12490-kam-umistit-expanzni-nadobu-a-cerpadlo-v-systemu-ustredniho-vytapeni), mimochodem krásně napsaným nemohu jen souhlasit. V rámci této správné idey jsem osadil expanzní nádobu před čerpadla. Jen pro info, na skoro všech instalacích jsem ji viděl na vratné vodě blízko kotle a pojišťovací ventil u expanzní nádrže nebo na výstupu z kotle.

Dobrý den, díky za ten odkaz. Je to malinko jiný typ. Šroubení na Mertika z boku u mého z vrchu, ale hlavně můj je asi o 10k dražší vybaven "počítačem" a ventilátorem. (Viz ta jedno fotka s 3CV)
   Ten vybraný 3CV je od Regulusu. Má bypass, když není tak se prý realizuje mimo. Neznám funkci ani provedení toho bypassu. Dost se upřednostňuje Esbe, ale nemá ten bypass a je dražší.
   Materiál mám "vypůjčený" již dost dlouho z firmy, po realizaci se bude fakturovat. Ten 4CV mám z Venty pokusím se sjednat výměnu. Udělat si představu. Počet kolen či oblouků v provedení 1 a 2.
K té pružině jsem nemluvil o topenáři, ale o diskutujících na TZB.
Já teď rozdělal starou vyhozenou vodovodní instalaci.(asi 30 let nevím proč to tenkrát udělali 5/4"). Hrozná práce, fermež, ale T kusy se hodí. Odrezil kyselina fluorovodíková (zrušili sodovkárnu, kanystr vyhodili, to se dává do kofoly a Coca-Coly).
   Byla tam 5/4" ZK. Dnešní ZK mají klapku vertikálně, sklápí se jak záchodové sedátko. Tato má klapku horizontálně. Je v ní labyrint. Přirovnal bych to k ventilu, kde hřídel nemá závit a prostě je hladká. Nevím, zda by šla použít. U stropu mezi rozvod a oblouk by se nechala dát a byla by vodorovně. Jistě má větší tlakovou ztrátu než ty dnešní, ale byla by za čerpadlem. Třeba to je ten ventil. Neznám rozdíl ZK a ZV.
   Pojistný ventil je norma nahoře na kotli, případně v topné vodě v určité maximální vzdálenosti závislé na světlosti potrubí. Nesmí být před ním žádný uzávěr. Umístění u napoušťáku je velmi nebezpečné.
To umístění expanzky před čerpadlem neboli na straně sání jsem psal. Snad kvůli zavzdušňování.
Jenže pokud je čerpadlo ve vratce a expanzka je mezi čerpadlem a kotlem, tak je za čerpadlem. U toho 3CV ještě nevím, ale snad v době kdy patrona zavřena 3CV tak je snad vše jako klasická sestava dvě truby, bojler připojen jako radiátor, snad je zbytečné i druhé čerpadlo. To se snad již nedá mluvit o dvou okruzích a je to jeden okruh.
   Já mám rád horkou vodu i 80°C. Malý bojler. To nevím jak to řešit. To měl řešit 4CV. Ještě jsem se nedíval na návrh, kde je umístěno čerpadlo. Já teď musel topit na plno, v létě uzavřít ventil do radiátorů. Okruh kotel bojler, čerpadlo, kotel byl průchozí. V zimě se stejně topilo na plno, bojler se nahřál a pak se topení omezilo.

   Dobrý den, trochu mimo naše téma. Snažím se celou věc prodiskutovat a učit se z chyb jiných. Je zarážející, jak některá doporučená zapojení jsou v rozporu s jistými zásadami. Třeba přiložený obrázek. Expanzka na zpátečce, to je v pořádku. Prý nemá být zatěžována víc, než je 75°C, jenže na výtlaku čerpadla, a to snad již v pořádku není.
A zde jsou zásady pojišťovacího ventilu. Snad tam někde píší 1/2" až do 75 kW
https://forum.tzb-info.cz/120163-pojistovaci-ventily
https://forum.tzb-info.cz/117924-umisteni-pojistovaku-u-kotle-na-tp
   PS: K zaslanému návrhu bych měl několik dotazů. Ovšem jedna věc mne velmi zarazila, a to připojení plynového kotle, který má svoje čerpadlo, do okruhu uhelného kotle, a to ještě před jeho čerpadlo.

   Dobrý den, termoventil ESBE jsem nezvolil proto, protože neuzavírá cestu „B“ (jen otevírá cestu A), což by v tomto zapojení mohlo dělat problémy. Na stránkách výrobců jsou návody, kde je nakreslena konstrukce.
   Za čerpadlo můžete použít cokoli (zpětnou ventil i klapku). Pro představu: zpětná klapka je „pádýlko“, kde osa otáčení je kolmo na směr proudění. Zpětný ventil je v podstatě „špunt“, který se pohybuje v ose proudění (průtok přemáhá pružinu oddaluje špunt od hrdla).
   Co mám zkušenosti, tak pokud bylo kotlové čerpadlo na přívodu, tak expanze byla na vratce kotle (nejčastěji). Jestliže bylo kotlové čerpadlo na vratce, tak byla za ním, ale nebyl v cestě žádný uzavíratelný člen. Nicméně mi připadá, že pokud není projekt, tak topenáři osazují expanzomat pudově.
   Druhé čerpadlo není zbytečné. Čerpadly budete řídit odběr tepla. Na automatice kotle si nastavíte, jakou má mít boiler teplotu a automatika bude podle toho spínat čerpadlo. Možná umí i přednost TUV (případně klouzavou) a při natápění bojleru vypne topení. Čerpadlo topení zapne, až bude nastavená spouštěcí teplota kotle. Jakmile se ohřeje vratná voda z do kotle na tuhá paliva, tak se musí zablokovat plynový kotel, aby nedocházelo vlivem dynamického tlaku čerpadla v plynovém kotli k cirkulaci přes kotel na tuhá paliva.
Souhlasím, že expanzomat nemá být na výtlaku čerpadla, protože zbytek soustavy je v podtlaku, na který není stavěný.
   Dotazy rád zodpovím. Kotel na pevná paliva žádné čerpadlo nemá funguje samotížně. Spíše si to představte jako dva paralelně (vedle sebe) zapojené zdroje tepla a dva spotřebiče tepla s čerpadly.

   Zdravím, dnes jsem byl zaměstnán nákupy. Rád bych si už vše ujasnil a instaloval. I sehnat 3CV chvíli dá. Může zase znova mrznout (i česnek mne čeká do země). Začnu tou zpětnou klapkou či ventilem. Zpětnou klapku mám 3/4". Přirovnal jsem to k záchodovému prkénko i tvarově. Osa otáčení vodorovná, kolmá na směr proudění. Nahoře matka, žádná pružina. Instalujeme se vodorovně. To, co jsem "objevil" snad ventil 5/4". Bylo to jako zpětná klapka instalováno ve vodovodního řadu. Třeba to půjde použít. Labyrint jako ve vodovodním ventilu. Vodorovný kulatý otvor, který je zatěsňován kulatou záklopkou. Tato má svislou osu, kolmou na otvor. Nahoře matka jako u ZK, takže je přístupná i bez vymontování z potrubí, žádná pružina. Instaluje se asi vodorovně. Velká shoda s vodovodním ventilem, který má jen na ose závit. Pokud mohu tak několik dotazů.
 1/ Vyrovnávač tlaku, bypass, anuloid, nádoba s nulovým obsahem. Tak je asi různě nazýván a přirovnáván ten 3CV s automatickým vyvažováním.
 2/ U 3CV bez automatického vyvažování je ten bypass realizován externě. V zapojení vidím v propojení vstupu B a horké vody nějaký asi speciální ventil, byť je kreslen kulový ventil. Pokud se má ovládat průtok tak to asi bude šoupě, a nikoliv kulový ventil. Neznám způsob použití.
 3/ Pokud nazvu část potrubí před propojením teplé a studené vody kotlový okruh a za propojením radiátorový okruh tak ve Vašem schématu je čerpadlo na radiátorovém okruhu a na teplé vodě, v těch ilustračních schématech v kotlovém okruhu na studené vodě.
Nechají se oba způsoby porovnat. Předpokládám, že Váš návrh vyžaduje umístění 3CV v jisté výši nad kotlem, aby byl zajištěn kotlový okruh. A když už čerpadlo v radiátorovém okruhu, proč ho nedat na studenou vodu.
 4/TUV v současné době TUV bez čerpadla, horká připojena mezi kotlem a ventilem, studená mezi konthermy a čerpadlem, které je na studené vodě. Vlastně uzavřením ventilu na horké vodě je při zátopu okruh kotel, bojler, čerpadlo, kotel. Čerpadlo je nastaveno na 60°C, trochu jde samotíž přes čerpadlo. Pokud se zavřel ventil u čerpadla tak plynový kotel dokázal natopit bojler na nižší teplotu, aniž by vytápěl uhelný kotel. (V mrazech jsem pouštěl trochu i do uhelného kotle, pokud jsem byl mimo domov a běžel plyn).
Nové řešení. Je nějaký důvod nepřipojovat TUV do kotlového okruhu. Při zátopu taky by působil jako malý okruh. Je mi jasné, že na rozdíl od 4CV je za 3CV plná teplota kotle a teplo do systému se asi nechá řídit jedině ovládáním bojlerového a radiátorového čerpadla.
 5/ Expanzní nádoba. To jsme si ujasnili, že před čerpadlem. Asi mi jiného nezbude než ve studené u kotle. Snad možná zavzdušňování, na druhou stranu méně tepelně namáhaná.
(v současné době ji napojili na zpátečku u stropu a šroubení je namáháno celou její váhou, proto ji chci dát na zem a podložit)
 6/ Znova se vracím k Vašemu návrhu a připojení plynového kotle. Plynový kotel má vlastní čerpadlo a nevidím důvod proč by měla jít teplá voda přes dvě čerpadla. Můj plynový Dakon má vlastní TUV, je 3 metry daleko od uhelného kotle a ani bych to nedokázal realizovat. Vidím jediný důvod, že se snad nechá vytápět instalovaný bojler plynovým kotlem.
   Tady je taky nějaký návrh soustavy s 3CV, ve dvojce provedeních a dost připomínek od jiných. Možná opodstatněných. Ještě jsem to nečetl. Zajímavé je ten obtok u 3CV. Já realizují obtok u radiátorového čerpadla. Myslím, že u bojlerového je to asi zbytečné. Komplikované a jeden ventil navíc. Viděl jsem, že jde dát i ZK. Čerpadlo i uzavírá a samotíž při výpadku elektřiny projde obtokem. https://forum.tzb-info.cz/119084-zapojeni-kotle-na-tp-posouzeni
V příloze 2x dokumentace 3CV a řešení s vyvažovacím ventilem. Dokonce tam jsou dva asi nějaký speciální ventil.
   PS Když už jsem se zmínil o dvou zásobnících TUV dosud jsem neobjevil žádnou armaturu, která by elegantně dokázala přepínat dva vstupy na jeden výstup.

Dobrý den, to, co popisujete je zpětná klapka. Lze bez problémů použít.
 Ad 1) Popsané názvy jsou pro HVDT (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků). Je to úplně jiné zařízení a nemá s vaším zapojením nic společného. 3CV pro vaše použití bude mít vždy v názvu či v popisu „termo… směšovací ventil“.
 Ad 2) Kousku textu „bypass realizován externě“ nerozumím a určitě se netýká tohoto zapojení. Automatickým vyvažováním se rozumí automatické vyvažování průtoku, aby tam teklo to, co má. Pokud tam není automatické vyvážení, tak se musí realizovat ručními vyvažovacími ventily (správně nastavenými), které lze v krajním případě nahradit šoupětem, které ale nemá odběry tlaku pro změření průtoku. Pro představu např. http://www.hydronic.cz/rubriky/prehled-produktu/vyvazovaci-a-kombinovane-ventily--clony/ostatni-vyvazovaci-ventily/rucni-vyvazovaci-ventil-stad/). Na obrázku je kulový kohout, protože to nejspíše kreslil grafik a ne technolog (kulový uzávěr je špatně, protože tím průtok nezregulujete).
 Ad 3) V ilustračních schématech je kotlové čerpadlo na vratné vodě, které jsme vynechali a realizovali samotížný kotlový okruh. Čerpadlo na topné vodě tam není vůbec nakreslené, protože schéma neřeší odběr tepla spotřebiči, ale jen kotlový okruh. Proto nejde vycházet se zapojení na internetu, protože řeší jen části, a ne funkčnost jako celek.
Protože jsme realizovali samotížný kotlový okruh, tak není potřeba čerpadlo. Přistupujte k tomu jako k zapojení pro 4CV, jen s tím rozdílem, že 3CtermoV bude na vratné vodě do kotle a měl by být nízko. Realizace: celý kotlový okruh v 5/4“. Vyjet 20cm a výše nad kotel a následně ke spotřebičům. Ve výšce odbočka pro bypass a dolu na vývod „B“ termoventilu, který bych dal na úroveň zpátečky do kotle. Vývod „AB“ tak 20 až 40 cm od kotle, aby šel osadit termostat pro vypínání plynového kotle. Do vývodu „A“ připojit všechny vratné vody až na tu z kotle v nakresleném pořadí.
 Ad 4) Pokud byste použil dostatečný průměr trubek, tak aby asi fungoval tento okruh bez čerpadla, ale… 1) Nemůžete osadit zpětný ventil a může docházet k samotížnému vychlazovaní bojleru do kotlového okruhu, pokud je na nižší tepelné hladině. Podle mého topenářsky špatně. 2) Nemůžete řídit teplotu do bojleru, což je zase z mé profese (MaR) špatně.
Dal bych tam nějaké malé čerpadlo (dnes v tomto rozsahu žere například jen 7W) a pouštěl ho například od teploty na kotlovém okruhu. To zvedne zpětný ventil, když je teplá voda a podle nastavení čerpadla bude požadovanou rychlostí natápět bojler. Tímto můžete natápět bojler oběma zdroji tepla.
Do kotlového okruhu nezapojovat protože: 1) Tam to nemá co dělat. 3CtermoV bude řídit teplotu kotlového okruhu pro správné spalování a nesmí mu do toho nic zasahovat. 2) Nebude možné natápění plynovým kotlem, protože při vychladnutí bude zavřená cesta „A“ u 3CtermoV.
 Ad 5) Protože jsme ve velkých dimenzích a v krátkém kuse, tak bych to viděl jako přijatelné. Hodně bude záležet na správném provedení samotížného kotlového okruhu.
 Ad 6) Ano odhadl jste to správně, zároveň ještě důležitý argument a to, že všechny průtoky jdou jedním směrem, v našem případě z leva doprava, takže nedochází k hádání dynamických tlaků. Čerpadlo v plynovém kotli by se ubralo na málo a složilo by jen ke krytí tlakových ztrát k začátku okruhů spotřebičů (TUV a topení).
 Ad Tady) Toto je zapojení nahrazující „Laddomat“. Je to v některých případech nejlepší řešení pro kotlový okruh, ale dost záleží na správné montáži. Hodně krát jsem se setkal se špatnou montáží i u zkušených topenářů, takže pro domácí „bastlení“ určitě ne. Speciální ventily jsou vyvažovací ventily viz výše.
 Ad PS) Na to se používá klasický 3CV v rozdělovací funkci (přepínací ventil) např. https://www.esbe.cz/assets/Uploads/Productlist-price/rotacni-ventily-katalog-2015-cz.pdf

   Zdravím, musím celý mail nastudovat. Jen mne v rychlosti zaujalo to fyzické umístění toho 3CV. Ten 4CV by byl fyzicky těch aspoň 20 cm nad kotlem. Nevím, zda jsem správně pochopil, že ten 3CV bude fyzicky jinde, ale pak mi není jasná věta vyjet 20 cm nad kotel. Ostatní nebude problém.
   Jinak v různých těch diskuzích se píše u 3CV o bypassu, anuloidu, vyrovnávač tlaku. Nevím, zda je to jedno a to samé. Ovšem na tom jednom obrázku jsou dokonce dva vyvažovací ventily označené STAD 1 a 2. Nás se to nejspíš netýká, když bude použit ten 3CV s vyvážením, jen jsem si chtěl udělat představu.
   V rychlosti mám tuto představu. Na kotli na horní ploše je 6/4 výstup. V něm mám svisle 6/4" T kus s 5/4" odbočkou. Do T kusu přijde svisle dochlazovací soustava. Obloukem tedy vyvedu svisle teplou vodu k horizontálnímu rozvodu pod stropem. Nejméně 20 cm nad kotlem vložím do svislé trubky T kus a obloukem přivedu tuto teplou vodu svisle k zemi a napojím do 3CV do vstupu B. Ten 3CV bude u země vodorovně vstupem AB napojen na kotel a ze vstupu A obloukem vyvedu studenou vodu svisle ke stropu.
Pokud by se 3CV se umístil svisle tak jak vstup AB tak B by vyžadovali oblouk jen ze vstupu A by šla zpětná voda svisle ke stropu.
Předpokládám, že to tak má být.
Kdybych to realizoval jako 4CV tak bych těch 20 cm nad kotlem udělal z teplé vody odbočku do 3CV a jeho vstupu B. V tomto případě by byl 3CV umístěn svisle. Ze vstupu AB přivedl svisle k zemi zpětnou vodu ke kotli, a že vstupu A svisle ke stropu k vodorovnému rozvodu.
Instalace by byla jednodušší, ale nejspíš to není správně.

   Dobrý den, mimo naše téma. Přivedl jste mně na myšlenku jak volit zdroj TUV do nemovitosti. Myslel jsem sice nějaké levnější řešení, ale na druhou stranu se potřebují zbavit toho 4CV koupeného ve Ventě. Nemohu chtít vrátit peníze, spíš by se mělo jednat o výměnu. Na mysli jsem měl ten termostatický 3CV. Jenže ten mohu koupit jinde i o 200 Kč levněji. Co kdybych ho vyměnil za ten 3CV k volbě zdroje TUV. Dokonce by na něm mohlo být nějaké servo.
   Snad se nemýlím, ale předpokládám, že všechny 3CV umí směšovat i rozdělovat. Asi bych bral rozměr 3/4" a co nejvyšší Kcv. Možná na tom nezáleží. Je nějaký vhodný z jejich nabídky. 3CV Esbe jsem v jejich nabídce nenašel.
https://www.koupelny-venta.cz/63646,smesovaci-ventil-tricestny-ivar-mix-3.html
https://www.koupelny-venta.cz/38885,ventil-smesovaci-tricestny-lk840-g-3-4-m-kvs-2-5-14822.html
https://www.koupelny-venta.cz/34593,ventil-smesovaci-tricestny-lk840-g-3-4-f-kvs-4-0-14000.html
https://www.koupelny-venta.cz/18901,ventil-smesovaci-tricestny-lk-840-2-0-3-4-f-kvs-6-3.html
   Horší bude, jak řešit okruh. Už při rekonstrukci kuchyně jsem u baterie připravil vrátku. Je koupené oběhové čerpadlo speciálně na vodu. Asi bude muset být u obou bojlerů vratka přivedena na studenou vodu přes zpětnou klapku. Kuchyň je moc daleko a odstavené patro totéž. Vytáčím až 8 litrů vody než teče teplá. A to je instalace teplé vody z 1/2" trubek.

   Dobrý den, vodu potřebujete rozpohybovat (získat vztlak, čím větší tím lepší), proto topná voda 20 cm a více nad kotel, než se vrátí bypassem zpět do vratky, aby vztlak překonal odpor v kotlovém okruhu a voda se začnula samotížně točit. Ano 3CtermoV bude jinde (na vratce).
   Bypass je v podstatě „zkrat“, to je jiné řešení (používá se s čerpadlem bez 3CtermoV). Anuloid neboli vyrovnávač tlaku je úplně něco jiného a vás se to opět netýká. Používá se eliminaci dynamických tlaků, aby neovlivňovaly okruhy, které nemají.
   3CtermoV má libovolnou montážní polohu, ale s ohledem na možnost zavzdušnění na zavřené cestě a následná nefunkčnost, doporučuji jen jednu polohu a to, vodorovnou a vývodem „B“ nahoru.
   Pokud směšovací ventily nejsou určené i pro rozdělování, tak mívají v rozdělovací funkci horší těsnost. U rozdělovacího ventilu bych volil co největší Kvs, abychom měli co nejmenší odpor v topném systému, nicméně pro váš účel a s použitím čerpadla Kvs 2,5 je dostačující. Ano, pokud bojler nemá přímo vývod na cirkulaci, ta se musí zaústit do studené vody (SV). Zpětný ventil se osazuje na SV. Je dobré osadit i malou expanzní nádobu, aby nedocházelo k úniku vody pojišťovacím ventilem při ohřevu vody.

   Díky, jenže nějak z těch linku nepoznám, který z těch 3CV by byl vhodný pro výběr zdroje TUV. Je psáno, že u 4CV nikdy nedojde k úplnému uzavření. Je možné, že u 3CV je to obdobné.
   O tomhle od ESBE jsem někde četl, že má plnit i rozdělovací funkci. Ovšem špatný osobní odběr. Nevím jak ta Venta a jejich nabídka. Jedině se poptat, zda by ho nezajistili a za kolik.
K tomu Kcv. Mluvíme o TUV nikoliv o kotli. https://www.stavbaeu.cz/esbe-vrg-131-rp-3-4quot-dn-20-kvs-4-m3-h-12789

   Dobrý den, u 4CV nedojde nikdy k úplnému uzavření, to je jeho princip, a proto se používá (pořád je zajištěn průtok v kotlovém okruhu, což u 3CV ve směšovací funkci do topného systému zajištěno není), v tom máte pravdu, ale toto nemá nic společného s 3CV. Princip 4CV nebudu vysvětlovat, ten jsme opustili, vysvětlím princip třícestné klapky.
   Rozdíl mezi ventilem a klapkou je, že ventil má regulační kuželku, která přivírá na sedlo (něco jako vodácké šoupě). Pohyb je přímočarý nahoru/dolu standardně 20–40 mm.
   Regulační klapka je regulační orgán, který otáčivým pohybem standardně 90° přivírá různé cesty. Takže pro objasnění, odkazy i ESBE jsou regulační klapky, někdy nesprávně označované jako ventily.
   Princip regulační klapky: máte při cesty osazené po 90°. Ve středu je půlměsíc, který v krajní poloze zavírá celou jednu stranu (velikost cca 90°). Tam, kde se zrovna nachází půlměsíc, je na hřídeli ryska nebo vybrání. Otáčivým pohybem otvíráme jednu cestu a zároveň přivíráme druhou cestu. Půlměsíc je otočný o 360°, takže s klapkou můžeme realizovat skoro jakékoli zapojení. Záleží jen na výchozím nastavení půlměsíce. Jen co ho budete mít v ruce, bude vám vše jasné. Z odkazů můžete použít jakýkoli, ale jen u ESBE je zaručena (popsána) těsnost a že může být v rozdělovací funkci. Vámi poslaný poslední odkaz by měl být určitě bez problémů. Byl bych pro ESBE, i když úplně netuším jaké zapojení máte v hlavě. Chtělo by to nákres, klidně i od ruky a vyfocený.

   Dobrý den, spíš večer. Možná se už nedovedete v mém problému orientovat.
Řešili jsme náhradu uhelného kotle Dakon kotlem Defro 3 třída vybaveným "počítačem" a ventilátorem, s několika čidly a možnosti ovládání dvou čerpadel a ventilátoru. Měla by být zajištěna ochrana uhelného kotle, natápění TUV a regulace teploty do systému. Taky by mělo být zajištěno totéž paralelně připojeným plynovým kotlem. Já chtěl realizovat 4CV to jsme opustili. Vy jste navrhl termostatický 3CV který by měl zajistit totéž.
   V rámci diskuze jsem se zmínil o odběru TUV. V systému je TUV odebíráno z bojleru Dražice a zásobník 40 litrů u plynového kotle je nevyužit. Vy jste mi navrhl k přepínání odběru TUV ze dvou zdrojů 3CV v režimu rozdělovacím. Na tom přece není co malovat. Prostě na dva vstupy se napojí oba zdroje TUV a výstup bude do rozvodu TUV. Z diskuze vyplývá, že nejlépe ESBE. Nejspíš 3/4". Dražice mají výstup 3/4", plynový Dakon 1/2" a do systému myslím jde taky 3/4". Řešení oběhu oběhovým čerpadlem je již mimo nás.
Ovládání tohoto 3CV bude ručně, byť by asi šlo zajistit přepnutí dle toho, který kotel je v provozu.
   Co se týče vytápěcího systému, jsem omezen jistými fyzickými skutečnostmi, a proto jsem vypracoval nějaké řešení. Mail již mám připraven, ale nákres nechám zítra okopírovat a pošlu společně s mailem k posouzení.
Věnoval jste mi již dost času a tak jsem aspoň něco málo poslal jako příspěvek na Váš server.
   PS Potřeboval jsem se zeptat jednoho vlastníka stejného kotle, u kterého je použit termostatický 3CV ESBE (viz zaslána fotka) na funkci toho "počítače". On bojler nemá, takže čidlo neví. Má akumulační nádrž. Co se jen zmínil, že musel použít patronu 70°C. Čerpadlo má mezi 3CV a kotlem. Skutečně mu topenář dal pojistný ventil k napouštěcímu ventilu. Počítač prý pracuje dobře, ventilátor asi funguje proporcionálně nikoliv v režimu ON/OFF

   Dobrý den, idea s rozdělovacím ventilem pro bojler určitě nepochází ode mě, jen jsem odpovídal na otázky, proto netuším váš záměr, jak přesně chcete zapojení realizovat. S přístupem, že není co malovat co zaděláváte na problém.
Posouzení zkusím realizovat o víkendu, protože odjíždím na týden na služební cestu na Slovensko.
S použitím čerpadla v kotlovém okruhu je možné použít ESBE. Patrona 70°C je při použití akumulační nádrže v pořádku (kotel se udržuje na hladině 80°C, pro nejlepší efektivitu kotle). Toto zapojení bych k vašemu moc nepřirovnával.

   Dobrý večer, něco drhne v komunikaci. Pro kotel jste navrhl termostatický třícestný ventil od Regulusu s tím, že má vyrovnávač tlaku a že Esbe se snad nezavírá úplně. Pokud šlo o Esbe tak jsem se jen zmínil, že to realizoval vlastník stejného kotle, jinak nemíním na Regulusu nic měnit. Ovšem o něčem jiném jste psal.
   Já jsem psal: PS Když už jsem se zmínil o dvou zásobnících TUV dosud jsem neobjevil žádnou armaturu, která by elegantně dokázala přepínat dva vstupy na jeden výstup. Vaše odpověď: Ad PS) Na to se používá klasický 3CV v rozdělovací funkci (přepínací ventil) např. https://www.esbe.cz/assets/Uploads/Productlist-price/rotacni-ventily-katalog-2015-cz.pdf. V další komunikací jste psal, že Esbe má na rozdíl od jiných výrobců tu funkci rozdělovací (přepínací) zajištěnu.
   Tady fakt nevím, co bych maloval. Přivést na 3CV TUV ze dvou zdrojů a výstup napojit na rozvod TUV v domě. Já se jen zmínil, že bude realizováno oběhové čerpadlo a pak je nutno přivézt vratku do obou zdrojů TUV přes zpětné klapky do jejich přívodu studené vody.
   Jinak o realizaci toho majitele stejného kotle nevím nic. Jen se zmínil, že čerpadlo má v kotlovém okruhu, 3CV Esbe. Myslím, že jsme uzavřeli, že bude kotlový samotíž a čerpadlo v radiátorovém okruhu. Taky jsem podle toho vše hodil na papír. Rád počkám, abych něco nekoupil zbytečně. Teď už mi zbude jeden 4CV a možná jeden, ne li dva teploměry. Ve Ventě mi slíbili výměnu, teď již nereagují. Nakonec mi 4CV zbude, ale to ostatní tedy koupím jinde a levněji než ve Ventě.

   Dobrý den, třícestný termoventil u kotle pro udržování teploty vratné vody jsme vyřešili, to je v pořádku. ESBE určitě nezavírá cestu „B“ proto je ve vašem zapojení nevhodný.
Na poslané zapojení jsem koukal, nevypadá to špatně. Ještě to jednou projdu a večer snad napíšu odpověď.
Minulí mail se týká právě zapojení trojcestného ventilu na výstup teplé vody (TUV do kohoutku). Uvidíte, že až si to nakreslíte a promyslíte, tak jsou tam záludnosti. Například: když nebude tlak studené vody, tak aby se teplá nevypustila do studené vody; správné napojení cirkulačního čerpadla atd. Možností zapojení je spousta a jen pár je z toho vhodných. Psal jsem, že idea s přepínáním dvou bojlerů do rozvodu TUV není moje, což jste sám odsouhlasil předešlým mailem (jen jsem odpovídal na otázky). Neříkám, že to je špatně, jen prosím, abyste si to nakreslil. Je to chvilka a vyhnete se problémům (vlastní zkušenost).

   Dobrý den, díky za Vaše rady a konzultaci. Bohužel některé doporučení nemohu z fyzických důvodů realizovat, a tak jsem připravil vlastní návrh, který přikládám, pokud se mi chcete k němu vyjádřit.
   Bojler Dražice 80 litrů + Plynový kotel Bea se 40 litrovým zásobníkem TUV: jsou umístěny za zdí (přípojná místa od sebe 150 cm) a nemohu s tím nic dělat. Pouze do teplé vody kotle Bea se vloží vodorovná plovoucí ZK 3/4". TUV je napojena na bojler Dražice. Zajišťují tedy 3CV ESBE 3/4" (případně jiný výrobce, třeba Regulus) (možná by stačil 1/2" ale jsou to 2 byty). Měl by tedy plnit funkci rozdělovací. Od nejvzdálenějšího bodu je připraveno 1/2" potrubí s oběhovým čerpadlem a zaústění bude paralelně přes dvě ZK do přívodu studené vody obou bojlerů. (bojlery nemají vstup pro vratku).
Uhelný kotel Defro: bude vybaven bezpečnostní soupravou připojenou na vodovodní řad, výstup do odpadu a vstup mezi napouštěcí ventil a kotel.
Třícestný ventil: Defro vyžaduje 60°C, takže ventil na 50°C (možnost i 55°C). Umístění vodorovně dole u vstupu zpátečky, připojení vstupu B na otopnou soustavu bude realizováno nejméně těch 20 cm nad kotlem. Alternativní připojení ve svislé poloze (viz detail) kdy by byl ventil těch 20 cm nad kotlem, je asi nevhodné. Taky by se asi zpětná voda od bojleru Dražice musela připojit mezi vstup A 3CV a horizontální rozvod, což je výše, než je výstup z bojleru. Myslím, že taky nevhodné.
Pojišťovací ventil: nad kotlem.
Čerpadlo: použiji nevyužité Grundfos. Bude na obtoku a umístění v topné větvi.
Zpětná klapka uhelného kotle: nelze ji mít mezi ventily. Takto je nakreslena svislá bez pružiny. V detailu je naznačeno použití plovoucí ZK. Oprava ZK znamená vypuštění soustavy.
Připojení TUV Dražice: čerpadlo dosud používané Samson. Nejspíš je zbytečné realizovat obtok pro případ výpadku elektrické energie. Teplá voda ve spádu od uhelného kotle. V nejvyšším a nepřístupném místě topného přívodu je automatický odvzdušňovací ventil. Studená voda zaústěna pod úroveň výstupu studené vody z případného nového a většího bojleru (V případě umístění 3CV nad kotlem nelze splnit).
Expanzní nádoba: dosud je připojena v místě označeném E. Má průměr 30 cm, je vodorovně a celou svou váhou visí na šroubení. Váš návrh je místo označené E1. Ovšem musel bych ji zavěsit ke stropu. Místo E2 je sice ve zpátečce, ale je to na zemi. Místo E3 by asi vyhovovalo všem požadavkům.
Teploměr: kotel je vybaven svým teploměrem. Kvůli 4CV jsem zakoupil tři teploměry. Pro získání přehledu bych je umístil. Jeden bych mohl dát do místa T1a a sloužil by pro oba kotle, nebo T1b. Druhý do místa T2. Třetí do místa T3. Myslím však, že jeden z nich by byl zbytečný.
Automatický odvzdušňovací ventil: to vůbec nevím, kde by plnil svoji funkci.
Termostat: dosud mám v kotli vložen na ovládání čerpadla, ovšem má dlouhou sondu. Na kotli by šel vložit do šroubení pro Mertika a plánovaný manometr vložit do potrubí. Místo je asi nevhodné. Všem, pokud bych dal do potrubí T kus tak nevím, zda jsou termostaty s krátkou sondou, asi 5 cm, jako mají teploměry. Pokud ne, musel by být příložný.
Druhé propojení bojleru s otopnou sestavou: v tomto propojení by měly být ventily uzavřeny. Ovšem když se v zimě vzdálím z domu, zapínám plynový kotel na nějaké temperování. Při otevření ventilů dokáže plynový kotel i při modulaci nahřát bojler na přijatelnou teplotu.
Toto odpadne až se TUV z plynového kotle zapojí.
Druhá funkce je ochranná. Plynový kotel sklep nevyhřeje jako současný Dakon s oddělanou izolací. Ve sklepě pak mrzne. Bojler není připojen na elektrickou síť, ale jde taky o uhelný kotel. Otevřením ventilu na topné větvi tohoto propojení a uzavřením ventilu na zpáteční větvi tohoto propojení bojleru a uzavření ventilu na zpáteční větvi uhelného kotle, by plynový kotel měl nahřívat bojler, tak i uhelný kotel. Bohužel to by musela být cesta A-B třícestného ventilu, ve studeném stavu, uzavřena a cesta A-AB otevřena, což není. Myslím, že je otevřená cesta B-AB. Asi bych musel realizovat nějaký uzavíratelný obtok, nebo propojení. Za současného stavu ovládáním vhodných ventilů mi to tak fungovalo.
   PS A u této firmy s poštovným zdarma by se nechalo zajistit. Snad ten třícestný pro volbu TUV ze dvou zdrojů by mohl taky vyhovovat. Učinil jsem dotaz, zda nemají k dispozici ESBE, který by možná vyhovoval víc, než Regulus:
https://www.rychla-dodavka.cz/regulus-3cest--ventil-smesovaci--3-4--vnitrni--kvs-6-3-16698/
A ten termostatický mají taky levněji. Patrony jsou po 5 °C, takže k dispozici je i 55°C.
https://www.rychla-dodavka.cz/regulus-termostaticky-ventil-tsv5b-50--c-dn32-g5-4--vnitrni-15520/

   Dobrý den, ještě jsem se chtěl vyjádřit k tomu termostatu. Jímkový s čidlem tak 50 mm nemohu nalézt, takže nejspíše nějaký příložný.
A pak ta funkce. Jistě má sloužit k tomu, aby po vyhasnutí uhelného kotle se nastartoval plynový kotel. Jenže tento stav je i při zátopu. Možná, je to v pořádku a po natopení uhelného kotle se ten plynový odstaví.
Další, to již je v oblasti regulace. Třeba propojení s bytovým termostatem.

   Do výkresu jsem tedy domaloval připojení uhelného kotle na stávající rozvod. Část mezi mufnou a holendrem bude jak u topné, tak u zpětné větve vsazena a sešroubována, jako celá instalace okolo uhelného kotle.
Domalováno připojení TUV obou bojlerů na stávající rozvod teplé vody. Potom jen trubky našroubovat do správných vstupů 3CV Esbe 3/4".
Je zakresleno připojení TUV na 3CV, je zakreslena vratka s čerpadlem a dole v detailu připojení nejvzdálenější vodovodní baterie na rozvod.

   Dobrý den, všiml jsem si nedokonalosti mého výkresu, že tam nejsou zakresleny filtry, které pochopitelně budou před každým čerpadlem.
V některém zapojení byl i zakreslen filtr před tou dochlazovaci soustavou.
Taky třeba regulátor tlaku. Spíš dle místních poměrů.
Někdo vsazuje i nějakou armaturu před expanzní nádobu. Na kontrolu i na správné natlakování. Sice se píše odebrat ovládací páku, ale i tak nevím, zda to norma dovoluje.
Co se týče automatického odvzdušňováku, jsou různé provedení i rohové, vůbec mne nenapadá, kde by se uplatnil.
A chtěl jsem dodat, že to speciální oběhové čerpadlo na TUV má svoji zpětnou klapku.

Dobrý den.
Třícestný ventil: souhlasím s osazením dole. Odůvodnění správné.
Expanzní nádoba: jsem pro E2. Nevím, jak by se choval 3CtermoV v podtlaku.
Teploměry bych osadil všechny, jak jste napsal, když už je máte.
Automatický odvzdušňovací ventil: osadil bych ho vždy do nejvyššího místa. Bohužel netuším, jestli je to vůbec proveditelné.
Termostat: použil bych tento: https://www.zefin.cz/Produkty/termostaty-a-regulatory/kapilarove-termostaty/rak-tr.1000b-termostat---sleva-20__s670x138p.html Je nezničitelný a přesný. Můžete ho namontovat do trubky (má jímku), přes 1/2" prostavky i do menší trubky. Pokud to nepůjde, jde použít jako příložný. Má přepínací kontakt, takže nepotřebujete pro blokování kotle žádné další zařízení. Varuji před lacinými termostaty.
Pro ochranou funkci budete muset realizovat obtok.
 Ad PS) To vypadá dobře.
   Mail 3CV: Termostat: použil bych víše popsaný, případně, protože se nám trochu změnilo zapojení od mého původního návrhu, tak je i na zvážení použití spalinového termostatu do komínového vývodu. Je to nejrychlejší zjištění že kotel nehoří. Pokud je potřeba ihned zapnout plynový kotel (není žádná akumulace tepla v budově), tak je to nejlepší řešení. Jinak termostat bude vždy při dosažení rozpínat, tj. blokovat plynový kotel. V připojení by neměl být problém (zapojit do série s prostorovým termostatem).
Připojení TUV: U ventilu zapojte přívody z TUV na vývody z 3CV o 90° (proveditelnost el. ovládání – jestliže byste chtěl následně použít ovládací servo). Když se budu držet terminologie 3CV, tak vývod „A“ – přívod jeden bojler; vývod „B“ přívod druhý bojler a vývod „AB“ výstup TUV. Zpětné klapky jsou podle mého zbytečné (když ji má čerpadlo). U čerpadla bych dal kulové uzávěry a filtr.
   Mail Filtr: Souhlas, filtr před každým čerpadlem. Jestliže jste napojen na městskou vodu, tak bych regulátor tlaku a filtr osadil hned na přívodu do objektu. Budete mít čistou vodu o správném tlaku. Zanesený filtr hned poznáte (neteče voda) a zregulování tlaku na cca 4 bary je výhodné pro všechny armatury i bojlery. U dochlazovací soupravy bych filtr, ani regulátor neosazoval, ať je zajištěna funkce (neznemožní ji porucha něčeho před tím) a už bude na vstupu do objektu. Někdy je v řádu velký tlak (nad 6 bar) a poté se lidi divý, že jsou vytopeni, když praskne například hadička u WC.
Není se už může osazovat uzavírací orgán k expanzi (pro výměnu, natlakování), ale může být ovládán jen nástrojem.
Děkuji za příspěvek na web.

Dobrý večer,
Expanzní nádoba: No myslel jsem, že z hlediska čerpadla je v místě E2 na výtlaku. Místo E1 a E3 že je sání, ale E3 bych lépe mechanicky upevnil.
Teploměr: Kotel má sice svůj teploměr, ale T3 je vratka do kotle T2 vratka ze systému. Nejspíš většinou stejná teplota. T1a i T1b měří teplotu do systému. T1a bude měřit i pro plynový kotel. Ten sice má svůj teploměr, ale nevím, co měří.
Odvzdušňovací ventil: Taky nevidím. Jedině radiátory. Jeden se při přetopení vždy zavzdušní. Tam by se mohl dát automatický. Někde jsem viděl na nejvyšším místě kousek vytažené slepé trubky s odvzdušňovákem.
Termostat: Trochu nákladný. Přesnost by snad stačila +- třeba 3°C. Jinak kotel má spalinové čidlo. Jen nevím, jaké jsou výstupy jeho počítače a co se nechá nastavit.
Ochranná funkce: Vhodným nastavením ventilů by měla teplá voda v případě topení plynovým kotlem protéci skrz bojler a následně skrz uhelný kotel. Jsou dvě možnosti:
 1/ Překlenout Termostatický 3CV uzavíratelným obtokem, ale pak by se teplá voda, která šla do bojleru se přes uhelný kotel vracela opět do teplé vody. Nevím, zda by to fungovalo tlakově.
 2/ Propojit zkratem výstup studené vody z bojleru někde mezi bojlerem a ventilem do místa nakresleného teploměru T1b. Pak by voda protekla skrz bojler a kotel a vracela by se do zpátečky. Jenže opět cesta 3CV AB-A je uzavřena. A dělat další obtok to je již překombinované.
Vše by mělo chodit při správném otevření a uzavření jednotlivých ventilů.
Zpětné klapky: Souhlas. Bez nich se vlastně jen znova paralelně propojí studená voda.
Uzávěr Expanzky: Je spousta dohadů jak ji natlakovat. Snad se nemýlím tak odpojena od soustavy by se měla natlakovat na výšku vodního sloupce plus 0,2 nejméně 0,5 bar.
   Nemíním zatím realizovat ten ventil tak já postupují takto. Zatím je odstaveno podkroví, takže uvažují 1 metr, což je těch 0,3 nejméně 0,5. Otevřu poslední odvzdušňovací ventil, vypustím tlak. Expanzku natlakuji na 0,5+0,1 protože je protitlak. Snad uvažují správně, že při odpojení Expanzky od systému by v ní měl být tlak 0,5 bar. Pak systém uzavřu a měl bych natlakovat vodou opět o 0,2 více. To by bylo 0,7. No stejně musím natlakovat 0,8 protože to vyžaduje plynový kotel.
   Co se týče vrátky teplé vody nechám si někdy od Vás zkonzultovat zapojení vratné trubky. Podkroví je sice odpojeno, v přízemí je kuchyně daleko, a tak mám dvě možnosti. Buď podkroví a kuchyň paralelně, nebo vše do série. To by ovšem musela od čerpadla jít vratná trubka do podkroví a zpět a pokračovat v přízemí do kuchyně. No jednou si to radši nakreslím, jak připojit jednotlivé ventily.

   Dobrý večer, E1 je na sání čerpadla. Pozor, dokud neotevře 3CtermoV, tak nemá odkud sát, takže bude sekat vodu (ošetřit elektrické spouštění nad teplotu 3CtermoV). E2 je nulový bod od kterého začíná vlivem ohřevu samotížné proudění, takže 3CtermoV cesta B -> AB je v přetlaku, podle mého správné zapojení. E3 cesta B -> AB je při náběhu v podtlaku a nevím, jestli se to bude líbit automatické regulaci průtoku.
Teploměr: T2 a T3 bude stejná teplota až po náběhu kotle (otevřená cesta A -> AB). Pro odhalení případné špatné funkce bych je osadil. T1a a T1b souhlas. Plynový kotel by měl ukazovat teplotu výstupní topné vody.
Termostat: Ano je dražší, ale nezažil jsem, aby se porouchal. Podle mého, za jeho životnost vyměníte 10 laciných termostatů. Laciné měníte po 3 letech, a ještě jejich chybnou funkcí většinou s sebou vezmou něco dalšího. Rozhodnutí je na vás, já už používám jen tento.
Ochranná funkce: možnost jedna fungovat nebude; možnost dvě se mi též zdá překombinovaná. Spíše bych řešil příčinu, proč tam mrzne, případně tam dát malý radiátorek.
Expanzomat: tlak ve vaku by měl být o cca 0,1 baru menší, než je v topném systému. Standardní čerpadla vyžadují tlak 1 bar pro zamezení kavitace (sekání vody). Osobně bych tlak v topném systému držel na 1,2 baru. Postup natlakování expanzomatu: Zavřel bych výstup z kotle na tuhá paliva. Poté nemusíte vypouštět systém. U kotle bych udělal vypoušťák, kterým bych odpustil tlak na 0 bar, ale aby v expanzomatu zůstala voda. Natlakoval vak na 1,0 až 1,1 baru. Znovu dotlakoval topnou vodu.
Jsem rád, že si začínáte kreslit. To je začátek úspěchu. Hodně zdaru.

   Dobrý asi již den, vidím, že jste noční pták jako já. Musel jsem mýt nádobí, ráno vymoštovat kbelík jablek, než to všechno shnije. Potom za tancem. Mně zakrátko bude 3/4 století, ale o 20 let mladší nic nezvládnou. My tančíme jak Stardance.
   Přiznám se, že těžko odhadnout, jak probíhají tlakové poměry. Myslel jsem, že expanzka má statickou funkci a jen pojme zvětšující množství vody. Pak nevím, jak její umístění má vliv na soustavu, respektive na 3CV. Uvažoval jsem, že když E1 je vhodné místo, tak E3 je to metr vzdálené a hydraulicky ničím nepřerušené.
Mám z toho vyvodit závěr a použít umístění E1, když bude problém tak E2 ??
V minulém mailu jste doporučil E2 místo mnou navrhovaného E3.
I dnes ovládám čerpadlo kotlovým termostatem. Nastaveno na 60°C a bojler vlastně uzavíral kotlový okruh. U nového kotle by počítač měl zajistit běh čerpadla.
Kotel je ve sklepě za jednoduchými dveřmi a kolikrát nepomůže ani látkový závěs. Žádné radiátory. Plynový kotel moc sklep nevyhřeje. Trubky jsou neizolované, ale taky nic moc.
U kotle mám termostat s dlouhou sondou a celou dobu bez poruchy. Jenže je od 60°C.
   Tomu 0 bar moc nerozumím. Přece když odpustím tlak odvzdušňovacím ventilem na nejvyšším radiátoru, tak mi na manometr na kotli působí celý tlak vodního sloupce. Pro zjednodušení uvažuji, že manometr a expanzka je ve stejné výši. Protože se expanzka tlakuje na ten správný tlak odpojena od soustavy, tak jsem se ptal, zda je moje úvaha správná, že stejný tlak v expanzke docílím, když mi manometr u pumpičky ukáže potřebný tlak zvětšený o výšku vodního sloupce.

   Dobrý den, expanzní nádoba má dvě funkce. První je eliminovat rozpínavost vody při ohřevu a zároveň tím dělá nulový bod pro dynamický tlak. Ať se jedná o samotíž nebo čerpadlo, tak mezi expanzní nádobou a saním čerpadla, nebo tím kde vzniká dynamický tlak ohřevem (samotíž), je podtlak. Od kotle nebo čerpadla až k expanzní nádobě je dynamický přetlak. Někdy je těžší si tlakové poměry představit.
 Bod E1: Je sice na cca stejné trubce, ale je důležité si právě představit ty dynamické tlaky. Dole se samotížně kroutí kotlový okruh a expanzomat do něj nekecá, jen eliminuje rozpínavost vody. Takže v pořádku. Jediná nevýhoda je teplota.
 Bod E2: Podle předchozí premisy máme v kotlovém okruhu od expanze k ohništi, kde vzniká vztlak podtlak a od ohniště k expanzi přetlak. Protože nevím, jak si s tím poradí 3CtermoV, tak se mi toto osazení nelíbí.
 Bod E3: Z hlediska teplot a dynamických poměrů nejlepší umístění. Expanzomat bych dal sem. Expanze může být fyzicky dál, jen trubku zaústit do těchto míst. Jestliže bude opravdu velký problém s tímto umístěním, tak bych opravdu raději zvolil E1.
Expanzomat se dodává už natlakovaný dusíkem, aby nedocházelo k puchření gumového vaku (vzduch uvnitř vaku), takže budete spíše tlak odpouštět. Dokud bude držet ventilek, tak nebudete muset dotlakovávat.
Ano, pokud odpustíte vodu jen ke snížení tlaku, tak na vak bude působit tíha vody, což je špatně (tlakování v tomto stavu dělá problémy). Doporučuji, co jsem napsal. Zavřít topný systém, aby se nemusel vypouštět. Odpustit tlak v kotlovém okruhu na 0 bar (bavíme se o atmosférickém relativním tlaku, ne o absolutním tlaku), aby tam zůstala voda, což bude pár litrů a následně odpustit (dotlakovat) na požadovaný tlak a následně dopustit vodu. Správný tlak zjišťuji měřičem na pneumatiky.
Myslím si, že malý radiátorek s termostatickou hlavicí na 5°C by problém ochranné funkce elegantně vyřešil.
   Srovnávat kvalitu starých termostatů s dnešními lacinými, je jako srovnávat kvalitní kovářskou práci s plasty. To prostě nejde. Uvidíte sám. Čína potřebuje vyrábět, takže to už principu nesmí vydržet.

   Zdravím, asi již budete pryč. Tu expanzku budu muset podrobněji. Teď mi odpověděli z jednoho obchodu, že na tu rozdělovací funkci doporučuji ESBE VRD231. Nějak nevidím, v čem se liší od VRG131 mimo to, že je dražší. Nechci zas něco unáhleně koupit. Ještě to má čas. Snad jen proto, že při větší objednávce je poštovné zdarma.

   Dobrý večer, rozdíl je v tvaru regulačního orgánu (půlměsíce). VRG 131 je regulační klapka (směšovací – plynulá regulace) a VRG 231 je klapka přepínací (jedna nebo druhá poloha). Protože přepínací klapka je jednoduší, tak je i lacinější (u výrobce určitě), ale protože obchody mají slevy za odběr a směšovacích se prodá výrazně více, tak může být paradoxně lacinější. Preferuji osazení zařízení, které tam patří, tj. VRG 231, nicméně platí, že přepínací klapku můžu bez problémů nahradit směšovací, ale nemohu směšovací nahradit přepínací.

   Jo díky, je to paradoxní, ale mně zase spíš zajímá cena. Takže levnější 131 směšovací a dražší 231 přepínací. Stejně to bude na ruční přepnutí, byť by se to nechalo, ale draho přepnout servem. Tím 131 bych tedy mohl míchat teplotu vody ze dvou bojlerů. Pokud tomu nic nevadí a jedna krajní polohy je jeden bojler a druhá druhý bojler tak asi vezmu ten 131. Má to čas. To jen abych měl dopravu zdarma nad 1800 Kč. Nakonec jsem vzal popelnici a 3CV který včera přišel. Výstup z kotle je 6/4 a tak jsem ještě vzal T kus 6/4, (pro čidlo) koleno mám 6/4. No vzal bych i ten 3CV 6/4 a teprve za ním to zredukoval na 5/4, ale je to rozdíl 500 Kč.
   Ceny jsou zajímavé. Stál něco přes 1600 Kč. Vzal bych ho u Venty, pokud by mi vzal zpět ten 4CV, ale nestál jsem mu ani za odpověď.
Jiný výrobce a dražší: https://www.koupelny-venta.cz/45191,armatura-do-vykonu-kotle-50-kw-dn-32-kv-7-m3-h-55-c-tsv5b-79510.html
Tenhle mám: https://www.koupelny-venta.cz/23545,termostaticky-smesovaci-ventil-tsv5b.html
Nevím, zda k něčemu je: https://www.koupelny-venta.cz/38883,izolace-ventilu-tsv5-a-tsv5b-14980.html
Tenhle jsem taky koupil levněji: https://www.koupelny-venta.cz/18988,ventil-dochlazovaci-termostaticky-dvoucestny-dbv-1-8066.html
Zajímavé stejná cena: https://www.koupelny-venta.cz/66115,ventil-dochlazovaci-dvoucestny-dbv-1-v-izolaci-16912.html
A ten termostat. Mám starý poctivý TH 163 bohužel od 50°C. Pořád se dělají a možná by vyhovoval TH 162: https://www.zefin.cz/produkty/metra-sumperk/termostaty/stonkove-th/th162-/-20-az-160c-/-100mm__s1216x2924p.html
Tuhle prodejnu mám blízko: https://www.elektrohartman.cz/vysledky-vyhledavani?qs=Termostat+stonkový
Jenže ho asi nemá tak mi nabídl toto: https://www.elektrohartman.cz/termostat-na-jimku-ts95100204756---jimka

  Ještě dodávám, tak ten termostat TH 162 má prý pevné nastavenou teplotu. TH 164 ne, ale zbytečné dlouhé čidlo. Hned za kotlem dám to 6/4" T s 3/4" odbočkou. No asi ještě pošlu jen k posouzení tu ochranu kotle. Bylo mi jasné že to musí být jinak. Ovšem obtok 3CV ventilu musí být. Takže mezi kotlem a 3CV to T. Do odbočky asi 3/4" trubku a na konci další T 3/4". Odbočka pro obchvat a zároveň vložit nějaký termostat. Trubek mám dost od 1/2" do 5/4". Udělal bych tu ochranu z 1" trubek, ale mám dost fitinek 3/4", snad jen na tu ochranu to budou vyhovovat trubky 3/4".
https://www.elima.cz/obchod/th-164-termostat-stonkovy-30-160c-delka-stonku-160mm-250v-15a-ac-prepinaci-3-sv_-p-30161.html

Dobrý den, izolaci ventilu TSV5B nepotřebujete, pokud nebudete vše izolovat, což nepředpokládám.
K termostatu:
 1) Termostaty TH byl hrozný výrobek. Jediné, co měl dobré byla stabilita. Přesnost +- 16°C, takže pokud jste neměl jiný přesnější teploměr, tak spínací teplota mohla být úplně jinde. Spínací hystereze nešla pořádně nastavit, takže se pohybovala kolem 10°C, což je podle mého hodně.
 2) Termostat TS9510 nemá raději ani pořádně napsané základní parametry. To je sázka do loterie, jestli to bude alespoň uspokojivě chodit.
 3) Jiný termostat, než jsem vám doporučil vám nedoporučím, protože jiný bezproblémový neznám, a i kdybyste našel, tak ho nemám odzkoušený a časem prověřený.

   Dobrý večer, přiznám se, že bych si rád něco ujasnil. V mailu z 8.12 píšete že jste pro umístění napojení expanzní nádoby v místě E2. Pochopitelně chápu napojení, byť třeba bude potřeba kousek trubky. Ovšem v mailu z 9.12 dáváte přednost místu E3 nebo E1.
   Ochrana kotle: Je mi jasné že je to krkolomné, ale u staré instalace mi to tak fungovalo. Rád bych se zeptal na názor a přikládám upravené zapojení. Jde o situaci velkých mrazů a topení v plynovém kotli. I po úpravě zůstává možnost natápění bojleru z plynového kotle, ale je to jen dočasně. Zůstane propojení bojleru s rozvodem teplé vody a zrušil jsem propojení bojleru s rozvodem studené vody a lze využít instalaci pro natápěni z uhelného kotle pouze vhodným otevřením a uzavřením ventilů. Ochrana vlastního uhelného kotle. Mám dvě možnosti. Uvítám Váš názor. Při topení v plynovém kotli topná voda proteče bojlerem a napojení vrátky mám dvě možnosti.
 1/ Jak je namalováno. Vratnou vodu z bojleru přivedu vrchem do uhelného kotle a spodem přes obtok 3CV do vratky systému.
 2/ Ten kus propojky označeny křížkem zruším a připojím v místě označeným čtvercem. Vratnou vodu z bojleru pak přivedu přes obtok 3CV spodem do uhelného kotle a vrchem připojím do zpětné vody systému. Viz příloha

   Dobrý den, v mailu z 9.12, kde jsou popisované body E1, E2, E3 jsem prohodil popisy mezi E2 a E3. Správně je samozřejmě bod E2. Oprava:
Bod E2: Z hlediska teplot a dynamických poměrů nejlepší umístění. Expanzomat bych dal sem. Expanze může být fyzicky dál, jen trubku zaústit do těchto míst. Jestliže bude opravdu velký problém s tímto umístěním, tak bych opravdu raději zvolil E1.
Bod E3: Podle předchozí premisy máme v kotlovém okruhu od expanze k ohništi, kde vzniká vztlak podtlak a od ohniště k expanzi přetlak. Protože nevím, jak si s tím poradí 3CtermoV, tak se mi toto osazení nelíbí.
   Ochrana kotle: Obě možnosti jsou možné, ale líbí se mi spíše možnost „2“. Je zachován stejný směr proudění a v případě netěsnosti nebo zapomenutí zavření nebude až takový problém.

Děkuji, chybička se vloudí. Ještě že jsem si znova pročetl Vaše maily. No už mám snad nový materiál pohromadě, a tak se dám do "bourání" rozdělané instalace a ve středu začnu. Ještě může chvíli vydržet to počasí.
Přeji příjemné Vánoce a mnoho úspěchů v Novém roce.

Vám též a ať se daří.

   Zdravím, tak jsem se do toho dal. Přes svátky se nedalo dělat a teď bojují s místem, a to hlavně na výšku.
Šlo mi hlavně o ten samotížní okruh. Preferuji co nejmenší hydraulický odpor. Radši oblouky než kolena. A odbočka co nejvýše. Tak jak jsme si návrh odsouhlasili jsem musel přemístit pojišťovací ventil a stejně mám v napojení na kotel koleno, odbočka je asi 32 cm nad kotlem. V napojení na vodorovný rozvod je taky koleno, což je ale za čerpadlem.
   Nakonec jsem přemístil nejen pojišťovací ventil, ale i vývod teplé vody pro bojler. Odbočka zůstala asi ve stejné výšce 32 cm nad kotlem, ale jak na vývodu z kotle, tak v napojení na vodorovný rozvod jsou oblouky.
   Co se týče ochrany kotle taky jsem se přiklonil k té variantě číslo dvě. Jen jsem přemístil ten zkrat, kdy teplá voda při topení plynovým kotlem proteče skrz bojler dále spodem do uhelného kotle a vrchem bude odkloněna do potrubí zpětné vody.
Pokud se ale dívám na návrh tak pro tuto zpětnou vodu je taky otevřen okruh vstupem B zpět do kotle. To by snad nemuselo vadit. Nechtěl bych dávat další ventil.
Uvítám Váš názor, zda jsem si nezpůsobil nějaké problémy. Co se týče prostorového uspořádání vychází to trochu lépe. Přikládám detail.

   Dobrý den, pro uzavřené systémy platí zásada, co přiteklo, musí odtéct. Totéž i opačně, co odteklo, musí přitéct. Tam kde toto neplatí (ostatní odbočky), tam je okruh nefunkční (jako by tam nebyl). I když je cesta „B“ otevřená, tak to nevadí, protože nic nepřitéká ani neodtéká (není tam nic co by dělalo dynamický tlak).
   Jen upozorním, že při ochranném provozu budete muset zavřít ventil na vratné vodě (vlevo nahoře). Velmi bude důležité ten nezapomenout otevřít, když budete chtít provozovat kotel na tuhá paliva, jinak kotel „uvaříte“.
Jinak vše OK.

   Dobrý den, díky za vysvětlení. Já na to podíval jen z pohledu, že ta cesta je průchozí. Dnes jsem kouknul, jak to mám vlastně nyní. To, když topím plynem tak horká voda se tlačí do výstupu uhelného kotle (nyní tam je zpětná klapka), (ventil na horké vodě zůstane otevřený) přes bojler do zpátečky. Čerpadlo je na zpátečce kotle a bojler zpátečka je napojena mezi čerpadlem a vodorovným rozvodem. Ventily čerpadla uzavřu a bojler se přiměřeně nahřeje. Cesta, aby se horká voda tlačila přes uhelný kotel do zpátečky je uzavřena. Nahřívat uhelný kotel by byly ztráty. Větrá taky do komína. Jen v mrazech jsem ty ventily u čerpadla otevřel. To vlastně byl uhelný kotel s bojlerem napojen paralelně z hlediska topení v plynovém kotli. A naopak jsem přiměřeně přiškrtil šoupě na horké vodě uhelného kotle. Ten pak byl přiměřeně vlahý.
   To, co jste se zmínil ten ventil na zpátečce nahoře byl myslím pro tu variantu číslo dvě ochrany špatně zakreslen. Dle mého názoru by musel být dole mezi připojením té spojky ochrany a 3CV. Tak jak jsem zapojení upravil je to už OK. Je mi jasné, že v běžném provozu musí být otevřen. Všude dávám kulové ventily a že je otevřen to pozná každý. To jen bývalá nikdy nevěděla, kam má točit šoupě. Na tu ochranu chci využít původní šoupata. Už moc nechybí a bude vše připraveno. Jen se bojím v těch mrazech starý kotel uříznout. Hlavně zda půjde vodorovný rozvod ozávitovat. Aby šly trubky odklonit, aby se tam vešla závitová hlava. Možná budu muset odpojit u plynového kotle. Tu ochranu a snad i instalaci připojení bojleru s druhým čerpadlem si nechám na později. Ani se nebude muset vypouštět voda. Již abych topil.

   Dobrý den, v zapojení co jste poslal nevidím chybu (špatné zakreslení ventilu na vratce). Je dobré si nakreslit do schématu i šipky, jak chcete, aby voda tekla (např. jeden, jak to má téci, když se topí a druhý, jak chcete, aby voda tekla při ochranné funkci) a schéma projít, jestli nemůže téci jinudy tj. je schéma pravdivé.
   Pro nepředvídané situace (například jste v nemocnici a někoho tam pošlete atd.) je dobré označit ventily pro ochrannou funkci a napsat v jakém stavu mají být. Setkal jsem se několikrát s tím, že po odejití znalé obsluhy nedokázal nikdo jiný zatopit, což je vždy špatně.

   Dobrý den, asi si nerozumíme. Myslel jsem zapojení před touto poslední úpravou. Tam ta varianta 2 ochrany kotle byla propojka mezi zpátečkou a horkou vodou z kotle opatřená ventilem. Ventil zpátečky byl zakreslen mezi zaústěním této propojky do zpátečky a vodorovným rozvodem. Domnívám se, že měl být mezi zaústěním této propojky a 3 CV. Aby to bylo funkční musel by být otevřen. V tom případě ovšem má zpětná voda z bojleru kratší cestu do vodorovného rozvodu a skrz kotel by bylo asi proudění omezené, nebo vůbec žádné. Vlastně stejný případ jako jsem se ptal na oběh vody tím vstupem B toho 3CV.
Tou poslední úpravou se tento stav odstranil.

   Dobrý den, abych řekl pravdu tak jsem se už ztratil a nechce se mi to vše procházet (už je vás na mě moc). Schéma so jste naposled poslal, bych řekl, že je v pořádku. Když shrnu ochranou funkci: Voda přiteče zleva zelenou trubkou z bojleru. Levý horní kohout je zavřený, aby voda musela přes kotel a nešla hned do vratné vody vodorovného rozvodu. Proteče přes ochoz třícestného termoventilu (ten by měl být uzavíratelný pro normální provoz; asi jste zapomněl nakreslit kulový uzávěr), přes kotel, doleva červenou trubkou a pravým ventilem zpět do zpátečky vodorovného rozvodu.
Podle mého OK. Jestli ne, tak pošlete opravené schéma nejlépe s šipkami.

   Dobrý den, jistě že nemá cenu řešit co je za námi. Já jen jsem si uvědomil, že kdybych z důvodu nedostatečné výšky nemusel upravit zapojení tak jsem si ty chybky ani nevšiml. Přesně tak jak píšete. Jenže původně jsem měl tu ochrannou trubku na výstupu z kotle napojenou na tu svislou zpátečku a ten ventil vlevo nahoře by musel být otevřený, protože byl nad ochrannou trubkou. Správně by musel být pod tou ochrannou trubkou na té svislé zpátečce.
Jinak ano ten poslední výkres měl být jen zjednodušený. Pochopitelně ventil na obtoku tam je.
Snažím se využít materiál co se mi doma valí, myslím že provedení 3/4" postačí. No něco málo by se našlo i 1".
   Myslím ta ochrana. Jinak kotel je vše 5/4" a bojler bude mít 1". Možná do budoucna koupím větší Dražice s větší směnnou plochou a ten má vstup 1". Ten současný je 3/4". Topenáři tam dali ten kovový husí krk 1/2" a v létě, když topím na teplou vodu tak nestačím kotel škrtit. Bojler to prostě nevezme a čerpadlo běží. Díky

   Dobrý den, tak možná bude problém. Já celou sestavu sešrouboval vedle starého kotle, takže jsem se výškově i prostorově mohl orientovat. Čekalo to jen na uříznutí starého kotle. Já jeden den koncem února nebyl doma. Starý kotel asi zakouřil, nejspíš se sesypalo uhlí na rozpálené a sousedka hned běžela na životní prostředí a já se musel zpovídat. Jistěže provozuji již 2 roky nový kotel, který nepotřebuje revizi.
Takže jsem to minulou sobotu uřízl. Skoro týden mrznu. Dnes byl kotel připraven k zatopení. Teda není ještě instalace k bojleru a ta ochrana kotle. To půjde dodělat, když uzavřu hlavní ventily.
Soustava je napuštěná a odvzdušněná. Starý kotel šel v útlumu provozovat bez čerpadla. Radiátory topily.
Otevřel jsem ten hlavní ventil na teplé, pochopitelně i na zpátečce, čerpadlo zatím není, takže jeho ventily jsou uzavřené a zatopil.
Kotel byl zakrátko někde aspoň na 90°C a to se otvírá ten zavodňovací ventil. Takže tekla horká voda. Na teploměru mezi 3CV a kotlem bylo tak 55°C. Bojler je provizorně napojen bez čerpadla. Jeho zpátečka je připojena před 3CV. A jeho přívod teplé vody naprosto studený.
Jediné vysvětlení že 3CV je pořád uzavřený. Aspoň něco by mohlo protéci. Trubky teplá voda do baráku jsou kus horké. Ovšem přívod k radiátorům je naprosto studený. Nevím, zda se to spraví, až přidělám čerpadlo.
To samé bojler. Nevím, zda by nebylo vhodnější vratku od bojleru zaústit mezi 3CV a kotel.
Napadlo mne i možnost tuto vratku od bojleru zaústit do toho krátkého okruhu před 3CV.

Novou expanzku jsem nastavil podle tohoto: https://m.regulus.cz/cz/vypocet-velikosti-expanzni-nadoby
Dakon je paralelně k soustavě a vyžaduje minimální tlak 0,8 bar, takže jsem expanzku odpustil na 1 bar a po její montáži vodou natlakováno na 1,2 bar.
Jinak teď je odstavené podkroví. To by byla výška asi 6 až 7 metrů. Nyní mám tak 3,5 až 4 metry.

   Dobrý den, nemám u sebe schéma, jak jsme to nakonec vyřešili, ale podle popisu a paměti: Rozdíl mezi výstupem kotle a vratnou do kotle musí být menší než 20°C. Jestliže je větší, tak je něco špatně. Zkontrolujte, jestli je třícestný termoventil správně namontován (trojcestný termoventil zavírá danou cestu úplně těsně, při přetopení se může vlnovec zkroutit a přestat fungovat); jestli okruh není zavzdušněný; nebo může být velký odpor potrubí (velké zúžení; drsný a rezatý vnitřní povrch atd.), ale nepředpokládám, že jste použil nevhodné staré malé trubky.
Do kotlového okruhu nedávejte žádnou vratku od spotřebičů, ať nenarušíte funkci třícestného termoventilu.
Expanzomat je podle mého nastaven správně.

   Zdravím, kdepak přímo u kotle je vše z 5/4" trubek. Starší pozinkované, ale nikdy použité. Fakt je že jsem je na 100% nekontroloval, ale nepředpokládám, že by byla někde uprostřed ucpaná. Ovšem byť na zpátečce bylo asi 55C° tak by ventilu nemělo hrozit přehřátí, ale měl by být otevřen.
Aspoň je soustava uzavřena a mohu topit plynem. Budu montovat čerpadlo a pak se uvidí.

   Zdravím, je to horší, než jsem si myslel. Zapojil jsem čerpadlo i tu řídící jednotku. Kotel na 90°C a mezi 3CV a kotlem 40°C. Ta samotíž musí fungovat. Je to z 5/4 trubek a napojeno asi 30 cm nad kotlem. Pokud to fakt není někde ucpané, to zkontroluji, oddělám holendr, tak musí být něco z 3CV. Nevím zda jde vytáhnout patrona a provést nějakou kontrolu. Ani čerpadlo nic neprotlačilo. Jen trochu skrz připojený bojler, který je zatím bez čerpadla.

   Dobrý den, vytáhl jsem patronu a zatopil. Zavřel ventily v radiátorovém okruhu. Celý malý okruh byl horký až po 3CV. Ten 3CV a krátký kousek ke kotli byl až studený. (Kotel je napojen na AB) Jako by horká voda nedokázala prolézt skrz 3CV. No ještě to zkontroluji.
Je mnoho rad.
 1/ Prý pro samotíž je nějakých 40 cm nad kotlem málo. Chce to odbočit až u stropu. To bych ovšem musel dát sestavu čerpadla do zpětné větve.
 2/ Nebo zapojení od Regulusu. To jsou ale dvě čerpadla. Ovšem nevím, co značí ta modrá spojka https://m.regulus.cz/cz/animovana-schemata-tsv-b
Otázka kam expanzku. Mezi kotel a čerpadlo, nebo mezi čerpadlo a 3CV
 3/ Nebo s jedním čerpadlem jako krb v příloze. Zas jak zapojit bojler s druhým čerpadlem. Opětovné kam expanzku.

   Dobrý den, jen krátce, musím odjet. Nehledejte chybu v principu, ten je správný (desítky až stovky funkčních aplikací osobně zkontrolovaných a funkčních). Dokonce jsem viděl i aplikaci kdy to jeden udělal 1“ v mědi. Chodilo to špatně, ale chodilo.
Stoprocentní funkčnost jsem viděl u železných a měděných trubek a třícestným ESBE termoventilu.
Zaměřte se na třícestný termoventil (podrobně nastudujte návod) a poté jestli není potrubí ucpané. Několikrát jsem to za kariéru řešil, topenáři naprali hlínu do trubky při uskladnění, ta tam ztvrdla a systém byl nefunkční. V tomto kruhu není čerpadlo, které by to „prorvalo“ velkým tlakem. Nemyslím si, že pozink v této dimenzi by měl takovou tlakovou ztrátu, která by okruh zprovoznila, ale jistý si nejsem, to by měl říci topenář.

   Zdravím, výstup horké vody je 6/4" a v něm 6/4" T kus v kterém je svisle ten zavodňovací člen s 3/4". To trochu zmenší průřez. Na T kus je napojeno 5/4" potrubí. Odbočka je ve výšce 38 cm nad kotlem. T kus a oblouk 5/4". Potrubí až k 3CV je 5/4". Před ním taky oblouk. Za 3CV byl T kus 5/4" s teploměrem (trochu zmenší průřez) a dále již pokračuje T kus pro expanzní nádobu a oblouk ke kotli. Oboje již 6/4".
Dnes jsem to rozdělal a vyměním ten T kus s teploměrem za 6/4". Výsledek bude, že mezi 3CV a vstupem do kotle bude vše 6/4".
Jediné, co bych mohl udělat, je udělat odbočku malého okruhu výše, asi 80 až 90 cm nad kotlem. Ovšem musel bych dát čerpadlo do zpáteční sekce.
Nevím, zda by pak bylo vhodné umístění expanzní nádoby.
Odbočka k bojleru by snad mohla být trochu níž, než by bylo odbočení zpět k 3CV.

Dobrý den, výška je dostatečná. Jestli není někde přicpané potrubí, tak musí být chyba v třícestném termoventilu. Zkuste stlačeným vzduchem nebo tlakem vody z vodovodního řádu průchodnost celé cesty, případně termoventilu.

Zdravím, momentálně to mám rozdělané, pochopitelně zkontroluji Z 3CV je vytažen termočlen. Ten se zdá dobrý. Ovšem vnitřek toho 3CV není zrovna moc průchozí. Mně mátlo, proč teplota těsně před 3CV byla o dost vyšší než těsně za ním.

Zdravím, měl jsem to rozdělané. Malý okruh byl v pořádku. Ventil taky. Jen nevím, zda průtok ventilem ve studeném stavu je dostatečný. Mezi O kroužek a těleso ventilu ve studeném stavu sotva narvu sirku. Smontuji a uvidí se.

Dobrý den, ta mezera se mi zdá taky malá (tady by mohl být problém). Šlo by udělat fotky?

Zdravím, nevím, zda z toho něco uvidíte. Měřil jsem zdvih. Při teplotách asi 18°C a vařící voda, asi se to mezitím ochladilo, tak dejme tomu 80°C. Nejdříve ze studena na ohřátí jsem naměřil zdvih 8 mm a po vystydnutí asi 7,5 mm.
Zdvih je to značný, to je snad O kroužek úplně zmáčkly a plocha pístu je v rovině s tělesem ventilu a ve studeném stavu mezi O kroužek a těleso ventilu těsně nacpu zápalku.

Ještě jsem změřil, jak je píst ve studeném stavu "utopen" a naměřil jsem 7,5 mm, takže při ohřátí je skutečně v rovině s ventilem, nebo dokonce 0,5 mm přečuhuje.

   Dobrý den, jestli jsem to dobře pochopil, tak zdvih je 8 mm, což by mělo být dostačující, ale 0,5 mezera mezi tělesem ventilu a kuželkou je pro samotíž málo. U tohoto ventilu je udán v cestě B -> AB průtok 4,9 m3/hod, což se takovou skulinkou nemůže procpat, pokud nepoužijete výkonné čerpadlo. Buď se jedná o chybný kus, chybný nebo nesprávně smontovaný vnitřek, nebo nevhodně zvolený termoventil, ale to už je riziko realizace topného systému bez projektu. Zkuste vznést dotaz na výrobce.

   Zdravím, ta mezera je větší. Na tloušťku zápalky to je 2 mm. Ovšem neměřil jsem, při jakém zdvihu se průtok uzavře. Ten další zdvih to už O kroužek jen projíždí tělesem ventilu. Esbe jste nedoporučoval, tohle je Regulus ten typ, co snad nepotřebuje nějaké vyvážení. Na Regulus jsem napsal i dodavateli ať to zkontroluje u jiného kusů.

   Dobrý den, napsal jsem jak prodejci, tak do Regulusu a nic. Získal jsem obrázek, pokud bude něco vidět. Ten píst je kuželka, která postupně uzavírá průřez, než dosedne O kroužek. Já mám O kroužek něco jako pneumatika na ráfku. Stačí zdvih 2 mm a vstup B je uzavřen. Dalších 6 mm zdvihu je již k ničemu.

   Dobrý den, kdyby to bylo obráceně tj. 6 mm a 2 mm k ničemu, tak by to snad fungovalo, tahle to asi není určené k použití v samotíži a počítají s dynamickým tlakem čerpadla, ale to není nikde napsané. Napadají mě už jen dvě řešení:
1) Osazení čerpadla do kotlového okruhu a doufat, že dynamický tlak čerpadla (podtlak či přetlak) dokáže buď více hnout s kuželkou nebo vytvoří dostatečný průtok.
2) Vyměnit termoventil za ESBE, tam jsem viděl, že to funguje, ale hodně záleží na použitém typu a zapojení. První úskalí je, že udaná teplota patrony je, kdy začne otvírat. K plnému otevření dojde o cca 10°C nad tuto hodnotu, takže pokud použijete 60°C, tak se kotel bude pohybovat na teplotě 70°C, proto raději zvolit nižší např 50°C. Druhé úskalí je, že různé dimenze a různé typy mají různou konstrukci a opět jsem nenašel který typ je možné použít na samotíž. Nejlepší by bylo zajít do obchodu, nechat si poradit typ, prohlídnout si ho – podle mého co největší dimenze s co největší dírou (po těchto problémech by to chtělo minimální obsah díry 2 cm2). Nebo zajít za nějakým projektantem topení.

   Zdravím, nejhorší řešení je ucpat holendr co jde trubka ke vstupu B a vyndat patronu.
Pak my se mohl zvednout obtok až na 80 cm, ale asi by to moc nepomohlo.
Dát čerpadlo mezi 3CV ventil a kotel. Neposoudím, zda by to bylo následně funkční sekundární oběh. A kam dát expanzku.
Ovšem na čerpadlo není místo, takže 3CV by musel být ve svislé trubce.
A poslední řešení jako to předešlé, jen s rozdílem, že by se jednalo o třetí čerpadlo.

   Dobrý den, vyřazením termoventilu nebude kotel chráněn proti nízkoteplotní korozi. Přidáním čerpadla také není řešení (není zde kotlový okruh). Pokud se nebude problém řešit záměnou termoventilu, tak jediné správné řešení by bylo, vyndat čerpadlo z okruhu topení a vsadit ho do vratné vody mezi expanzomat a kotel. Už se v tom začínám trochu ztrácet a míchá se mi to s jinými dotazy, proto by bylo dobré před realizací vytvořit schéma a že bychom si ho odsouhlasili.

   Podívám se po realizačním výkresu. Jinak nerozumím mezi expanzomat a kotel. I když určitý smysl to má, protože v současné době jde za sebou 3CV, teploměr, expanzomat, kotel. Jak jsem ale psal, tak od svislé trubky obtoku ve vodorovné části asi 50 cm je ten 3CV a tři T kusy pro teploměr, expanzomat a obtok toho 3CV. Ten 3CV bych musel přesunout do svislé trubky. Jinak jsem psal prodejci. Uvidíme.
Ještě dodávám. Možná by muselo být čerpadlo ovládáno přes dva termostaty. Kvůli zátopu by muselo být čerpadlo zapnuto od samého počátku. Po nahřátí na provozní teplotu by již řízení čerpadla měla převzít řídící jednotka, kdy už čerpadlo žene vodu přes sekundární okruh.
Co tomu říkáte: https://forum.tzb-info.cz/144815-topna-soustava-s-tricestnym-termostatickym-ventilem?idtext=3#text3
Trochu jsem hledal. Tady taky jeden se ptá na zapojení od pana Navrkala. Dokonce dvě zapojení: https://forum.tzb-info.cz/117432-kotel-se-smickou-kotlovy-okruh
V tomto příspěvku se taky pan Navrkal rozepisuje. Ovšem nezjistil jsem, zda se jedná o termostatický třícestný ventil. https://forum.tzb-info.cz/116136-osazeni-obehoveho-cerpadla

   Dobrý den, čerpadlo by bylo hned před kotlem a bylo by ovládáno termostatem tak, že by běželo pořád, pokud by byl v provozu kotel.
 1) https://forum.tzb-info.cz/144815-topna-soustava-s-tricestnym-termostatickym-ventilem?idtext=3#text3. Pro pobavení dobrý.
 2) https://forum.tzb-info.cz/117432-kotel-se-smickou-kotlovy-okruh – Podle mého funkční, ale hodně záleží na dimenzích a preciznosti vytvoření uzlu gravitační/čerpadlový okruh. Podobný princip se používá pro „ukradnutí“ chladné primární vody pro chlazení u tepelných čerpadel voda/voda.
 3) https://forum.tzb-info.cz/116136-osazeni-obehoveho-cerpadla – V obou případech se jedná o třícestný směšovací ventil, kterým se řídí, jaké množství topné vody „ukradnete“ kotlovému okruhu. Tímto ventilem (ne termoventilem) v podstatě regulujete výstupní teplotu do topení (musí být osazen nějaký regulátor). V tomto zapojení je též nutné mít správně navržené čerpadlo a regulační ventil, aby se nenarušila hydraulická rovnováha v kotlovém okruhu.

   Ten bod 1 je ode mne. Snad se něco dozvím. Bohužel diskutující se nedrží požadavku termostatický ventil a dvě čerpadla. Další se spíš jednalo o příspěvky toho pana Navrkala. Jsem s ním v kontaktu. Asi budu muset poslat výkres. A to jeho řešení není termostatický 3CV.
Psal jsem pánovi, který má stejný kotel jako já, realizaci dělal topenář, ten, který taky dal pojistný ventil do přívodu studené vody.
Občas se píše o tom bypassu, ale nic nevidím. Viz přiložený výkres. Myslím, že to je přesně to provedení, o kterém píšete a které mne taky napadlo. Jen nevím, kde expanzi. Asi na výtlaku.
Bohužel z toho pána nemohu dostat informací. Píše, že čerpadlo zapíná při určité teplotě. Z toho ovšem usuzuji, že při použití Esbe funguje samotíž bez čerpadla a čerpadlo dokonce tvoří pasivní odpor. Pokud tomu tak je, tak ovšem nic nebrání tomu to realizovat, jak bylo navrženo jen s použitím Esbe místo Regulusu. Jen malý problém, nic nevím, jak se realizuje ten údajně potřebný bypass.
Teď koukám na ten jeho výkres a jsem z toho magor. Nevím, kterým směrem má vstup AB. Pokud je kotli tak přece při zátopu musí být cesta A-AB zavřená.

Dobrý den, toto mi poslal pan, co má stejný kotel jako já. Nějak se v tom ztrácím. Má 3CV Esbe a dle popisu při zátopu čerpadlo neběží. Znova přikládám jeho malůvky, ale označení vstupu toho 3CV se nedozvím. Asi se tam v neděli vypravím.

   Dobrý den, vezmu to od konce.
Cesta AB je vždy otevřená cesta, proto musí být směrem k čerpadlu. Na obrázku je prohozená cesta A a B, jestli se tedy nejedná o typ, který neznám. Čerpadlo musí být v tomto zapojení v provozu, když běží kotel (kotlový okruh už není samotížný). Spíná se podle teploty topné vody nebo komínovým termostatem (kotel hoří). Popis funkce. Zapálíte kotel, čerpadlo stojí. Při ohřátí na cca 45 °C topné vody se zapíná čerpadlo, které točí vodu jen v kotlovém okruhu. Jak se začne ohřívat vratná voda, začne otevírat termostatický trojcestný ventil a pouštět topnou vodu i do okruhu topení. Expanzomat by měl být napojen co nejblíže k sání čerpadla, aby co největší kus topného okruhu pracoval v přetlaku. Proto jsem psal, že čerpadlo má být osazeno mezi expanzomat a kotel.

   Zdravím, z toho pána nedostanu relevantní informaci. Jen mne zve, a tak tam asi v neděli zajedu. Má stejný kotel, místo bojleru nádrž, tu instalaci namaloval asi špatně. Vím, že má Esbe. Takový litinový. Ten je dost drahý. Ještě jsem viděl takový Esbe mosazný o něco levnější. Pokud ten litinový není mosazný s izolací.
Co se týče teplot tvrdí, že čerpadlo zapíná až na provozní teplotě. Ta řídící jednotka těžko umí dvě teploty. Asi by musel být samostatný termostat.

   Zdravím, tentýž ventil. Doporučené zapojení od Regulusu. Dvě čerpadla, ale co bojler.
https://m.youtube.com/watch?v=Q3Dk7lQIdrw

Dobrý den, všimněte si zkratu před čerpadlem do topení, který zajišťuje vzájemné neovlivňování těch dvou čerpadel. Pokud byste chtěl připojit i bojler, tak se musí připojit paralelně s topením za zmiňovaným zkratem.

   Dobrý den, ten zkrat jsem viděl. Je to jedno z řešení. Ten pán, kam se pojedu podívat, má Esbe a čerpadlo mezi 3cv a kotlem. Jen asi ten 3cv špatně namaloval. Jenže nemá bojler. Má nádrž. Já bych musel bojler připojit bez čerpadla a nedostanu se na plnou teplotu. Ještě by musely být umístěny vhodně ventily pro letní provoz.
   To Esbe vyjádření Esbe jsem Vám posílal. Rád bych někde ten ventil viděl, jaký je průtok ve studeném stavu. Občas někdo píše, že je lepší pro samotíž udělat odbočku až u stropu. Vidím jedině fungující samotíž, nebo 3 čerpadla. Ještě mi napsali z obchodu, že něco řešej s Regulusu. Počkám na názor toho projektanta s TZB. Ještě jsem mu ale neposlal schéma.

   Zdravím, zatím jsem to nestudoval a ani neměl čas zaslat schéma. Jen jsem si všiml, že pan Navrkal zde zveřejnil reakci. Nevím, zda vše je použit termostatický ventil a ani není řešen bojler. https://forum.tzb-info.cz/144815-topna-soustava-s-tricestnym-termostatickym-ventilem?idtext=13#text13

   Dobrý den, pan Navrkal prosazuje své řešení, tím nechci říci, že je špatné. Je bez trojcestného termoventilu, což není od věci (ubude další věc, která se může pokazit), jen je nutné precizně navrhnout kotlový okruh a přesně provést realizaci. Jestli bude ochoten vytvořit projekt, tak bych se realizace nebál.

   Dobrý den, teď jsem byl pár dnů zaneprázdněn, a tak jsem neměl čas. Fakt je že už se mi doma válí ne zrovna levný čtyřcestný ventil, a ještě aby přibyl třícestný termostatický.
Včera jsem měl cestu do Rychnova nad Kněžnou, a tak jsem si kousek zajel do Žamberka se podívat na instalaci toho Defra 8 kW. Pán je spokojen. Pochopitelně to schéma nakreslil špatně, i když se nedal přesvědčit.
Viděl jsem takový malý třícestný litinový termoregulační ventil ESBE. Instalace z měděných trubek. No nezměřil jsem to. Odhaduji vnější průměr asi 2,5 cm a odbočení asi 30 cm nad kotlem.
Určitě jsem si to poznamenal správně, i když, když topenář dál pojistný ventil do přívodu studené vody, tak proč ne. Ale funguje to. Dole je prý voda pro pojišťovák jako špunt.
Jak to provozuje. Údajně měnil termopatronu až na 75°C. Při zátopu čerpadlo neběží a zapíná až po nastavené kotlové teplotě. V celém bytě má termostatické ventily. Jakmile se přivřou tak se začne nabíjet nádrž. Proto jede na vyšší teplotu. Původně tam bylo čerpadlo a to odstranil. Když kotel vyhasne tak snad zavře nějaký ventil a nádrž se vybíjí samotíži.
   A teď jeho zapojení.
Horká voda do radiátorů, asi 30 cm nad kotlem T kus s odbočením do vstupu B. Vstup A vrátka z radiátorů. No a vstup AB v pořadí ventil, expanzomat, čerpadlo, kotel.
Klasika, kterou bych mohl realizovat. On jen má expanzku na sání čerpadla, ale přívod k ní tak dva metry.
Jen se, ale nedozvím, jak jde samotíž, možná skrz ESBE to prožene, že čerpadlo zapne až na provozní teplotě.

   Dobrý den, pokud má akumulační nádrž, tak patronu 75°C chápu. Kotel jede na cca 85°C, což je pro kotel ideální teplota, takže jede do nádrže co nejefektivněji. Nejspíše někde ještě mixuje teplotu do radiátorů (jestli ne, tak je topný systém navržen na nárazové topení nebo plýtvá výkonem) a přebytky jdou do nádrže. Ideální zapojení pro kotel na tuhá paliva.
   Zapojení u kotle je správně, s tím souhlasím. Délka potrubí k expanzi nevadí (jen větší obsah vody) a osazení na sání čerpadla je v pořádku, protože termoventil je v přetlaku. Čerpadlo dělá další odpor v okruhu, takže si nemyslím, že tam běží kvalitně samotíž. Spíš si myslím, že voda tam stojí, proto se rychle kotel nahřeje a sepne čerpadlo. Toto není ideální, protože může docházet k bodovému místnímu přehřátí a kotel pomalu odchází. Čerpadlo by se mělo rozběhnout hned jak se ví, že kotel hoří (nejlépe komínový termostat nebo termostat na topné vodě cca 40°C). Poté se topná voda točí jen v kotlovém okruhu až se vratná voda prohřeje na otvírací teplotu termoventilu, tak se dostává i do topného systému. Myslím si, že pro toto zapojení by vyhovoval i váš trojcestný termoventil od Regulusu.

   Dobrý večer, taky o tom přemýšlím. Vím, že jsou návrhy se třemi čerpadly. Do toho se mi jít nechce. Doma se zbytečně válí 4CV Esbe 5/4" a teď ten termostatický 3CV Regulus 5/4". Rozhodně využít tu PID regulaci. Jak jsem psal, tak to má čidlo v kouřovodu, čidlo teplé vody, čidlo teploty bojleru. No u toho pána a myslím že i u mne se teplota kotle sejmuta čidlem a teploměr rozcházela možná o 10°C. Viděl tam i funkce prioritní ohřev UV a letní provoz. Teď jde o to, jak vhodně zapojit bojler. No, a to čerpadlo při zátopu by asi potřebovalo svůj termostat a po nahřátí by již čerpadlo ovládal ten regulátor.
Asi originál byl navržen pro 4CV, pro mne by asi nebylo tak složité ten letní provoz uzavřít jeden ventil. Zkusím něco namalovat.

Odesílatel: jir@seznam.cz

Komentáře

uff

No já musím říct, že tě Jardo opravdu obdivuji. Měli by tě svatořečit. A to myslím vážně. Měj se Mirek

Závěr

Co k tomu dodat. Po všech těch úvahách a doporučeních nakonec nefunkční. Vyjádření Regulusu i Esbe, oba dodavatelé třísestných termostatických ventilů je, že tento ventil vyžaduje čerpadlo. Samotíž není zaručena a to malý okruh byl realizován z 5/4" trubek s odbočením asi 35 cm nad kotlem.