Kotel Thermona; Regulace rodinného domu; Ekviterm; IRC

   Vážený pane Valtere. Po přečtení knihy regulace v praxi jsem si řekl, že Vás zkusím oslovit s problémem stanovení optimálního druhu regulace vytápění. Nejsem odborník v daném oboru, proto bude následující popis trochu obsáhlejší, za což se předem omlouvám.
   Máme etážové topení v 3 pokojovém bytě o ploše 70 m2. Topení je rozděleno na severní a jižní větev, celkem 5 radiátorů typu KORADO – Radik, které jsou osazeny, termo hlavicemi Danfos. Kotel je závěsný kombinovaný, se 40 l zásobníkem TUV. Typ kotle Therm Pro KX 14, s modulovaným výkonem hořáku 5÷14 kW. Stanovená tepelná ztráta je v projektu vypočítána na 6,2 kW. Zařízení bylo vyprojektováno na provoz s ekvitermní regulací, ovl. kotle program. regulátorem Honeywell CX – 51 a venkovním čidlem (nyní používám regulátor Honeywell CR 04). Po počátečních cca 3 měsících provozu jsem ekviterm opustil (problémy s nastavením ekv. křivky apod.). Nadále bylo zařízení provozováno bez ekvitermní regulace v režimu termostatu PID, jen s časovým programem nastavených komfortních a útlumových teplot. Několik let sem byl spokojen jak s tolerancí úrovně teplot, tak se způsobem a kvalitou celkového ovládání.

   Nedávno manželka přišla s tím, že na severní straně bytu (2 radiátory – kuchyně a koupelna) jsou teploty cca o 2°C nižší než na straně jižní (zbývající 3 pokoje). Proto jsem se vrátil k myšlence ekvitermní regulace. Je pravda, že teploty sever/jih se vyrovnaly. Ale nastaly jiné problémy (nyní v přechodném jarním období) s nastavením ekv. křivky. Žádným způsobem se mi nepodařilo nastavit regulátor tak, aby kotel vypínal při dosažení teploty v ref. místnosti na 22°C. To bylo také důvodem výměny termostatu Honeywell CX-51 za Honeywell CR 04. Nezměnilo se ale prakticky nic. V obou termostatech chybí tzv. ruční korekce ekv. křivky. Pokud použiji ke „korekci“ vliv vnitřní teploty místnosti je rozsah korekce teploty topné vody malý a stejně dochází k překmitu teploty v ref. místnosti na 23 ÷ 24°C. Zřejmě to také souvisí s nemožností regulování výkonu hořáku kotle pod 5 kW. Dále mi vadí, že čerpadlo je stále v provozu. S novým Honeywell CR 04 umí čerpadlo alespoň vypínat v období časových výsečí, kdy je nastavena útlumová teplota. Vypíná se také i při nastavení komfortní teploty tehdy, když je venkovní teplota cca stejná jako uvnitř bytu, to je však trochu pozdě. S danými druhy regulátorů zřejmě nelze dosáhnout žádaného stavu pro neexistující ruční korekci a tím malý rozsah posunu ekv. křivky. Po téměř 8 letech provozu je čerpadlo také dost hlučné. Zvláště je to problém nyní při ekvitermu, kdy běží pořád a zejména při ranním startu se vždy probudím. Zamýšlená náhrada za Grundfos Alpha2, které má rozměry a výkon umožňující výměnu za stávající čerpadlo mi byla fi Thermona zamítnuta. Je to škoda, zejména s ohledem na adaptační funkci hydraul. tlaku, kde by jistě šel s ohledem na téměř stálý chod v ekvitermu hydraulický hluk a spotřeba el. dosti dolů.
   Jsem člověk, který se nerad snadno vzdává, mám v úmyslu zkusit něco jiného. Ve Vaší knize popisujete možnost IRC regulace. Vím, že to patrně není adekvátní aplikace (náročností a s ohledem na cenu) pro byt o rozloze 70 m2, ale pokud to bude fungovat podle mých požadavků, budu spokojen.
   Po rozhovoru s odd. regulace firmy Honeywell mně bylo doporučeno řešení pomocí systému Evo Home (řídící jednotka Evo Touche + regul. hlavice HR80). To znamená, že bude topná voda před-regulována „primárním“ okruhem: kotel + Honeywell CR04 + ekviterm. režim. „Sekundární“ okruh bude tvořit řídící jednotka Evo Touche + regul. hlavice HR80. Mám však obavy, jak bude „primární okruh“ reagovat. Mám na mysli jakým způsobem a jak rychle bude kotel vypínat po uzavření všech prog. hlavic HR80 (kotel nemá žádnou přímou vazbu na „sekundární“ okruh Evo Touche + regul. hlavice HR80). Existuje možnost místo termostatu Honeywell CR04, ke kotli připojit modul přijímače Honeywell R 8810, který pracuje v režimu open therm. Tím by byl kotel přes přijímač modulu R 8810 přímo ovládán řídící jednotkou „sekundárním okruhem“. Nemusel bych používat ekviterm, přinášející v mém případě spíše problémy a výkon hořáku kotle by zůstal modulovaný!! Prac. fi Honeywell mě však varoval, že s kompatibilitou modulu R 8810 mohou být a bývají problémy. Existuje ještě varianta od fi Elektrobock (řídicí jednotka → modul přijímače PH-PK 57 pro ovládání kotle pracující v OT/+ → prog. hlavice PH-HD20, která je obdobná ale dle mého méně propracovaná a téměř za stejnou cenu. Výhodou je, že v případě nutnosti použití modulu ovl. kotle (přijímač PH-PK 57) od Elektobock pracující v OT/+, prý spolehlivě pracuje s kotli Thermona.
   Pokud si najdete čas, prosím o posouzení uvedeného druhu regulace, případně návrh lepšího řešení.
   Vaše kniha mi přinesla možnost doplnění neznámých informací, byť někdy pro neznalého v oboru příliš stručných. Každopádně pasáž popisující krok za krokem nastavení ekvitermní křivky (alespoň regulátorů, které takto precizní nastavení umožňují, zřejmě profi regulace) je velmi dobrým vodítkem pro ostatní. Také mě zaujala informace o čerpadlech s elektronickou regulací, o kterých jsem dosud nevěděl. Bohužel však výrobce, alespoň mého kotle tento trend ignoruje a jako s náhradou stávající čerpadel s tím nepočítá (zřejmě hraje roli 2 násobná cena ale při snížení el. spotřeby cca. 5x nevím, nevím ??). Další ale ne poslední velmi užitečnou záležitostí, kterou jsem se od topenářů nedozvěděl, ač jsem to z nich páčil a v praxi příští topnou sezonu jistě vyzkouším, je nastavení, zaregulování průtoků radiátorů, str. 59/60. Již jsem se vybavil IR měřičem teploty a na podzim „jdu na to“.

   Dobrý den, jsem rád, že kniha byla přínosem a že se líbila. Píšete, že některé pasáže byli příliš stručné a protože připravuju rozšířené vydání knihy jak pro laiky, tak pro profesionály (Regulace v praxi po deseti letech) byl bych Vám vděčný za jakékoli konkrétní připomínky, abych tento nedostatek v další knize odstranil. Ale už dosti ke knize a jdeme na Váš problém :-).
   Pro srozumitelnost odpovědí (více souvisejících otázek) se budu snažit zachovat pořadí jako ve vašem dotazu.
 1) Píšete, že jste byl spokojen s režimem regulátoru PID a následně jste z důvodu nedostatečného natápění severní strany bytu přešel na ekvitermní regulaci. Proč? Pokud něco fungovalo k vaší spokojenosti a poté ne, tak se muselo něco změnit a určitě ne fungování regulátoru. ŘEŠÍTE DŮSLEDEK NE PŘÍČINU, což je vždy špatně. Doporučuji vrácení hodnot regulátoru na původní hodnotu. Co se mohlo změnit? Nejspíše průtok v radiátorech, což bych viděl na zanesený filtr na topné vodě, nebo špatná funkce čerpadla (popíši dále). Při zanesení filtru je nedostatečný tlak čerpadla, a protože voda jde vždy cestou nejmenšího odporu, tak nejspíše není tlak pro vzdálenější radiátory, což se projeví sníženým průtokem a tudíž menším dodaným výkonem do tohoto prostoru. Nejprve zkontrolujte čistotu těchto filtrů. Může být osazen jeden centrální pro obě topné větve nebo pro každou topnou větev samostatně (důsledek je +-stejný). Více na mém webu
jvalter.byl.cz/nastaveni-ekviterm-kotel-viessmann-cyklovani-kotle.
 2) Čerpadlo kotle: Na přední straně čerpadla je odvzdušňovací šroub, kterým se odpustí vzduch z čerpadla, které čerpadlo není schopno ze svého těla dostat. Protože pod tímto šroubem je keramické ložisko (futro), které je chlazené vodou, tak pokud zde není voda, tak není chlazeno a dojde k jeho vydření a následnému zvětšení hluku čerpadla. Proto výrobce tam tento šroub umístil a v návodu je výslovně uvedeno, že po každém vypuštění topného systému se musí provést odvzdušnění čerpadla. Že to topenáři nedělají už je jiná věc, ale potom dochází k vámi popisovanému jevu.
   Náhradu za plynule regulovatelné čerpadlo (Alpha2), vám výrobce nedovolil, protože přes výměník kotle musí být zajištěn konstantní průtok, jinak by se regulace výkonu hořáku s regulací čerpadla „hádala“ a nedělalo by to dobrotu. Čerpadlo Alpha2 by se osadit mohlo, ale muselo by se nastavit na konstantní tlak, což by ho degradovalo na standardní čerpadlo a poté by to bylo mrhání penězi. Po vyčištění filtru by se to mohlo zlepšit, ale stejně doporučuji čerpadlo vyměnit za stejný typ, ale určitě odvzdušnit, abyste nebyl za pár let, tam kde jste teď (odvzdušňovat při vypnutém čerpadle a minimálně 3x vždy po hodině provozu).
   Doplnění: Protože zvuk, který vás budí jsem neslyšel, tak v předešlém textu předpokládám, že ten to zvuk je ostrý, kovový a tudíž je to výše zmiňovaný problém. Pokud je to ale tupý, šustivý zvuk a jsou osazeny termostatické hlavice nebo je většina radiátorů zavřená, může docházet vlivem malého průtoku přes čerpadlo k razantnímu zvýšení tlaku a nadzvedávání kuželek radiátorových ventilů a hučení otevřených radiátorů z důvodu nadměrné rychlosti média. Z podkladů kotle není zřejmé, jestli je tam osazen přepouštěcí ventil, který udrží tlak v nastavených mezích při minimálním průtoku v topném systému. Pokud je to tento problém, kontaktujte nějakého topenáře a proberte s ním možnost osazení přepouštěcího ventilu do vašeho topného systému.
 3) IRC regulace: Evo Home je „složitá hračka“, která nemá ve vašem případě opodstatnění a investice se vám nikdy nevrátí. Zároveň mi připadá tento výrobek nedotažený dokonce (servisní instalace je nekomfortní a uživatelské prostředí na první pohled příjemné, ale obsluha není tak jednoduchá jak to vypadá). Též je možné použít koncový modul pro ovládání kotle (ZAP/VYP) ne po komunikaci OpenTherm, který se zapojí jako prostorový termostat a poté celá sestava chodí asi takto: Kotel jede ekvitermně, případně s vlivem prostoru od prostorového ovladače a koncový modul jen povoluje provoz topení. Takto by to mohlo chodit i sjednoduchým prostorovým termostatem (spínací kontakt zapojený do kotle) namísto prostorového ovladače, který tam máte nyní (komunikace OpenTherm). Též by mohla být jakákoli IRC regulace např. Etatherm, BMR a další, ale ve vašem případě to nemá opravdu opodstatnění. Nasazení těchto regulací doporučuji jen tam, kde je potřeba řídit teploty v různých místnostech a v různých časech. Ve standardním provozu domácnosti plně postačuje vaše stávající řešení, případně v ostatních místnostech bez prostorového ovladače osadit termostatické hlavice. Pokud nebereme v potaz nadstandardní požadavky je potřeba vždy zvážit poměr cena/výkon (užitná hodnota), která by zde byla nepříznivá.
 4) Zaregulování radiátorů: Psal jste, že teplota místností byla dříve vcelku rovnoměrná, což svědčí o dobře navržených radiátorech i dodržení průtoků v nich, tudíž nejspíše budou radiátory přijatelně zregulované. Protože nejspíše bylo provedeno jen předregulování při montáži, tak následným doladěním určitě nic nezkazíte. Doporučuji si poznamenat stávající stav, abyste se měl případně k čemu vrátit. Začátečníkům se to většinou napoprvé moc nepovede. Tím vás nechci podceňovat, jen konstatuji moji zkušenost.
   Snad jsem odpověděl srozumitelně. Případné dotazy rád zodpovím.

   Dobrý den pane Valtere, děkuji za Vaši briskní odpověď. Po jejím přečtení jsem se opět vrátil na zem a teorie Evo Home a jim podobné zcela opouštím. Vaše odpověď je zcela racionální, a pokud to shrnu, je psána ve smyslu: stávající systém je zcela vyhovující, chce jej ovšem seřídit, používat (udržovat) tak, aby byl provozován v optimálních podmínkách.
   Dovolím si krátký komentář:
  1) Tady zřejmě došlo k nedorozumění. S regulací v režimu PID jsem byl "spokojen", ale rozdíl teplot 2°C sever/jih tam byl po celou dobu provozování, tj. cca 8 let. K akci mě až nyní přesvědčila manželka. Proto jsem začal laborovat s ekvitermem, který teploty sever/jih sice vyrovná ale v přechodných obdobích je "neovladatelný“, viz předchozí mail. Takže vrátit celé nastavení regulátoru sice mohu, ale nic se tím na rozdílech teplot nevyřeším. Zařízení je pravidelně 1 x ročně servisováno, vč. čištění výměníku a filtru topné vody.
 2) Správné je asi to, co píšete v doplnění 2b), že při uzavírání TRV dochází ke zvýšení tlaku a tím také hluku UT. Budu tedy řešit dle Vašeho doporučení s topenářem, pomocí přepouštěcího ventilu. Jen doufám, že nebude nutné sekání do zdi (obkladů) kotel je v koupelně na obkladačkách.
   Čerpadlo je v kotli instalováno tak, že je čelem těsně u zadní stěny kotle, takže se tam na odvzdušnění dle mého nelze dostat. Jedná se o firemní variantu-úpravy čerpadla Grundfos UPS 15/60 Cacao, která asi spočívá v doplnění samoodvzdušňovacího zařízení umístěném na čele čerpadla – to zřejmě ručně ovládat nejde!? Doufám tedy, že se tímto firemním způsobem po vypuštění vody také samo vždy odvzdušní. Každopádně je hluk čerpadla vyšší než u nového a po 8 letech si zaslouží výměnu. Před jeho výměnou si ale poslechnu hluk soustavy po instalaci přepouštěcího ventilu.
 3) IRC opouštím – již jsem komentoval v úvodu.
 4) Předregulaci (čísla nastavení rysek na jednotlivých radiátorech) mám uvedenou v projektu. Měřením rozdílů teplot přívod/odvod na radiátorech a případným doladěním průtoku snad nic nepokazím. Doufám jen, že stále platí i při mém projektovaném tepelném spádu 75/60°C a průtoku topné vody 380kg/hod., že rozdíl teplot topné a vratné vody má být stále 10°C.
   Na závěr se pokusím objasnit, jak uvažuji jako laik při přečtení některých rad v knize. Pasáž na str. 58–60 o zaregulování radiátorů považuji za vynikající a popsanou tak, že dle mého je zcela jednoznačná.
   Naproti tomu kapitola 1.3 regulace jednoho kotle, na str. 17, uvádí příklad nastavení ekviterm. řízení topení severní a jižní větve.
   Jak se došlo k tomu, že severní topná větev požaduje 70°C ?, jižní větev 60°C ? Je tato hodnota dána odečtením max. teploty topné vody v grafu ekv. křivek konkrétního regulátoru?
Např. projektovaná výpočtová venkovní teplota -15°C, z toho pak na grafu při křivce 1,6 regulátoru Honeywell CR04 je teplota topné vody 68°C ?? To jsou věci, kde by neměl zůstat laik na pochybách. Možná to je samozřejmé (znalému věci) ale je lepší nemít pochybnosti:-)!! Dále uvedené teploty vč. přídavků 2°C pro UT a 5-10°C pro TUV a další jsou zřejmé.
   Na závěr bych chtěl znovu poděkovat za Váš zájem o věc. Jádrem problému ale zůstává jak "smazat" rozdíl teplot sever/jih, pokud možno ve stávající konfiguraci.

   Dobrý den, my se k nejlepšímu řešení dobereme.
 1) Pořád mi není úplně jasné, jak je to s tím severem a jihem. Předpokládám, že u bytu vašich rozměrů nejsou dvě oddělené větve, ale jen jedna rozdělena na sever a jih tz. pro obě je jedna regulační teplota (nejsou osazeny dvě samostatné směšovací větve). Protože z kotle vychází jen jedna teplota, která směřuje do všech radiátorů, tak tato teplota musí být u všech stejná a pokud není, tak je problém právě v nastavení průtoků radiátory. Tady bude ten hlavní problém.
   Zařízení jak píšete je sice 1x sepisováno, ale to je kotel a jak znám plynaře, tak na filtr se ani nepodívají, dokud jim neřeknete o problému. Tomu by odpovídalo o zvýšení hlučnosti čerpadla.
 2) Přepouštěcí ventil se instaluje mezi přívodní vodu do topení (trubka topná voda) a vratnou vodu z topení (trubka vratná voda). Na něm se nastaví přepouštěcí tlak (začal bych na 300mbar) a do tohoto tlaku je ventil uzavřen a poté začne kontinuálně přepouštět tlak do vratného vedení. Příklad takového ventilu je např. zde
http://www.oventrop-na.com/CZ/products/hbtd/db_1085006_cz.pdf. Sekání snad nebude potřeba.
 3) Souhlas
 4) Jen povysvětlím. Tepelný spád 75°C/60°C znamená, že při maximálním výkonu tj. teplotě vody75°C se má vracet 60°C -> což je rozdíl 15°C. U starších systémů to bylo 20°C. Protože oba dva systémy se při 60°C teplotě topné vody potkávají na rozdílu 10°C, zvolil jsem tuto hodnotu jako základní. To znamená, nastavíte kotel tak, aby dodával konstantní teplotu topné vody 60°C a poté by měl být rozdíl teplot na všech radiátorech 10°C a hlavně stejný. Podrobně je to v dané kapitole knihy, doporučuji ještě jednou přečíst.
 5) Závěr – kniha: Teploty 70°C a 60°C byly jen pro příklad a můžou být různé. V podstatě každá větev má svoji ekvitermní křivku (každá světová strana má jiné tepelné ztráty) a proto jsou teploty různé – v knize dovysvětlím.
   Závěr: Rozdíl teplot smažete zaregulováním radiátorů a hlučnost čerpadla přepouštěcím ventilem.

   Dobrý den pane Valtere, snad byla příčina stávajících potíží nalezena. Přepouštěcí ventil nechám nainstalovat hned, zaregulování radiátorů musí počkat až na příští topnou sezonu.
   Děkuji za rychlé a cenné rady k vyřešení situace. Současně Vám přeji mnoho úspěchů v další publikační činnosti. Informace a osvěta v jakémkoliv oboru činnosti jsou v dnešní době velmi potřebné.

Odesílatel: x@seznam.cz