AMiT HW

Hardwarová část AMiTu.

REFACO

Upozornění: pokud REFACO používáte jen pro chlazení tj. dvoutrubkový systém, tak dejte pozor na to, že ventil chlazení se přemístil z pozice P2 na pozici P1. tj. ventil chlazení není na Ty2,Ty3, ale na Ty0,Ty1. Též poloha ventilu není proměnná PAT2pos, ale PAT1pos.

ADiS - UART

Každá stanice má porty 0,1 -- proto je nemůžeme přiřadit kartě UART. Porty jsou sice označeny 0 UART ,1 ale to platí jen pro tuto kartu. V stanici je konfigurujeme (Konfig.V/V Pozice..... Kom.kanál 2 pro 2,3) jako 2,3 nebo 4,5 či další po sobě jdoucí čísla. Rychlost na portech se nastavuje programově a může být na každém portu jiná.

REFACO

Hodláte použít ovladač od JOHNSON CONTROLS typ TM-9100 (TM-9160) kde je použito čidlo NTC.
Od pana Mlejnka jsou k dispozici parametry: Pro teplotní čidlo NTC 2k2/25°C s rozsahem 0 až 40°C.

REFACO

Pokud vám ale nefungují ani potenciometry (lin. 0-10V), pak je třeba si zkontrolovat napájecí napětí, zda se jedná opravdu o STŘÍDAVÉ napájení a ne stejnosměrné (se kterým REFACO nepracuje správně). POZOR!!!
Děkuji panu Mlejnkovi - chytil jsem se.

DINRC8

Jaký rozsah korekce odporového signálu mám objednat u nástěnného ovladače SAU1000 resp. SAU2000 pro použití s modulem DINRC8? Odpověď: Pro modul DINRC8 vyhoví jak základní provedení 0 až 250 Ohmů, tak i varianta 0 až 10 kOhmů (případně další varianty). Korekční potenciometr je zde zapojen jako odporový dělič, proto nezáleží na jeho konkrétní hodnotě. Faq - AMiT

Výstupní DIN moduly

U výstupních DIN modulů došlo ke změně uživatelsky definovaného bezpečného stavu. Pro všechny výstupní moduly jak analogové tak digitální (DINDO24, DINRDO12, DINAO24i,DINAO24u) je definován bezpečný stav 0. Bezpečný stav se nedefinuje je ,,natvrdo" 0, proto moduly ARN_SfAO, ARN_SfDO v PSE jsou nyní k ničemu. U starého tipu DIN modulu s definovatelným bezpečným stavem byla ukončena výroba. Důvod: Po státě komunikace skočil dobře modul do definovaného bezpečného stavu, ale při státě komunikace a výpadku napájení skočil modul do 0. Při státě komunikace a výpadku napájení a znova naskočení napájení též skočil modul do 0 (na milisekundy než najel procesor). Je jasné, že pro skupinu aplikací je to špatně (není to bezpečný stav), ale pro aplikace v topenářství, kdy na modul připojuji třípolohové ventily, které nemají vysokou prioritu a nuly mi nevadí, to bylo dobré. Po ztrátě komunikace zajel do zavřené polohy a čekal na komunikaci. Při výpadku napájení s ventilem nelze stejně nic dělat a po naskočení napájení mi nuly nevadí. Závěrem bych chtěl říct, že zkusím firmu AMiT přesvědčit o zachování výroby i starého typu modulu.

Pozor na rychlost

Budete-li postaveni před problém komunikovat na jednom portu RS232 s LCD a servisním počítačem, tak musíte nastavit stejnou rychlost na LCD, konfiguračními přepínači na stanici, i v PSP (nahrát NOS se správnou rychlostí). Přepínání LCD/PC je navrženo přepínačem číslo 10 na konfiguračních přepínačích SW, který lze programově využít. Modul COND vyhodnocuje po zapnutí napájení stav přepínače a podle nastavení přepne obsluhu LCD, nebo nechá port volný pro PC. Z toho vyplívá, že při změně na portu musíme resetovat stanici (vyp-zap napájení stanice).
————————————————————————————————
ProcIDLE                                      Terminál RS232
————————————————————————————————
1 Cond NONE.0, SW, 9, :NONE
2 LCDTTY 0, 1, 9600, 1
3 EndCond

Krátkodobé sepnutí výstupů po zapnutí napájení

Toto krátkodobé sepnutí je způsobeno stavem digitálních výstupů před výpadkem napětí. Odstranění je jednoduché - proměnou kam zapisuji digitální výstupy v automatu (DO0_A) použijeme v INIT procesu, ve změní LET   DO0_A = 0; DO1_A = 0; atd. Vysvětlení - po výpadku napájení se v důsledku našeho LET příkazu v INIT procesu nastaví výstupy na 0 a pak teprve jede program dále.

Stránky