AMiT HW

Hardwarová část AMiTu.

Zabezpečení software

Nejzranitelnějším místem stanic AMiT jsou proměnné. Pokud uděláme software pro důležitou stanici a hrozí nebezpečí poškození vlivem nedbalostí a přílišným zájmem obsluhy či jiné osoby, je důležité po ukončení ladění aplikace převést proměnné (které ohrožují při špatném zásahu chod programu) na konstanty.
Vysvětlení: Kdokoli si může z webu AMiTu stáhnou PseView, natáhnout si proměnné a udělat (i když si myslí, že ví, co dělá) pořádný zmatek ve stanici. Bylo mi řečeno, že mám převést jména proměnných na taková, kterým nikdo nerozumí, ale to problém neřeší a v některých případech to ještě zhorší, než když je trochu patrné z názvu proměnné o co asi jde.Nový SW pod Windows to bude řešit!

U AMiNi bych potřeboval alespoň jeden analogový výstup

Máte-li u AMiNi volný jakýkoliv digitální výstup, pak pomocí převodníku RI-FD firmy REGMET můžete snadno získat proudový analogový výstup. Převodník RI-FD je speciálně upraven pro účely řídicích systémů firmy AMIT. Jako vstupní frekvence se využívá 50-500 Hz, výstup je pak 4-20 mA.

Napájení systému AMiT

► Je možno pro napájení proudových čidel připojených do systému ADiS použít stejný zdroj jako pro napájení systému?

U řídicího systému ADiS jsou moduly analogových vstupů (AI) v provedení s galvanickým oddělením i bez něj. U modulů bez galvanického oddělení můžete použít stejný zdroj pro napájení systému i AI (pokud nepřekročíte povolený proud zdroje). U modulů s galvanickým oddělením jde o to, zda chcete zachovat toto galvanické oddělení. V případě že ano, pak musí být AI napájeny ze samostatného zdroje. (Pomůcka od AMiTu)

APT1000

► Lze ke stanici, která je v síti DB-Net (RS485), připojit vzdálený terminál APT1000 po téže lince RS485?

Přímo nelze, komunikace s displejem je jiným protokolem než jaký se používá pro komunikaci v síti DB-Net! - terminál musí být propojen s řídicím systémem jako bod - bod. U řídicího systému ADiS lze dokoupit modul AD-UART4 s dalším rozhraním RS485, na kterém můžete mít připojen terminál APT1000. V tomto případe se v IDLE procesu použije pro obsluhu terminálu modul LCD485 a jako parametr "linka" se uvede číslo kanálu, na kterém je terminál připojen (číslo "0" je RS232 na CPU jednotce, číslo "1" je RS485 na CPU jednotce, číslo "2" je horní konektor RS485 na prvním modulu AD-UART4,...).

AMINI-T v PSP3

► S jakou přesností a periodou měření se měří tenzometrické vstupy systému AMINI-T v PSP3? Je potlačeno rušení?

Je-li použit NOS V3.23 a nižší:
- 2 kanály, měřeny cyklicky
- odměr každého kanálu s periodou 120 ms
- rozsah volitelný +/-10, 20, 40, 80 mV
- efektivní přesnost 18 bitů (0.7 uV při rozsahu 80 mV)
- žádné speciální potlačení rušení              
Je-li použit NOS V3.29 a vyšší:

Stránky