AMiT HW

Hardwarová část AMiTu.

AMINI-T

► Je možno měnit nastavení přesnosti, periody měření a filtrace rušení tenzometrických vstupů systému AMINI-T?

Ano, prostřednictvím funkčního modulu ChanMode Je k tomu zapotřebí NOS a PSP3 V3.29. Jelikož přesnost, rychlost a filtrace jsou navzájem kolidující požadavky, a nalezení správné kombinace parametrů vyžaduje zvážení případ od případu, obraťte se svými konkrétními požadavky na technickou podporu. Rádi Vám zašleme konkrétní hodnoty parametrů modulu ChanMode pro Váš konkrétní případ. (Pomůcka od AMiTu)

SKÁKÁNÍ TEPLOT Ni1000

Pokud se setkáte s tz. LÍTÁNÍM teplot u Ni1000 od desetin stupně až po jednotky stupňů je s největší pravděpodobností problém v analogových výstupech. Zkoušel jsem tento problém vyřešit všemi možnými a nemožnými způsoby, až nakonec se dostavil výsledek. Základní chybu jsem dělal v tom, že jsem se domníval, že se mi něco dostává na GND, a protože je GND napájení,analogových vstupů a analogových výstupů spojeno byl to logický předpoklad,ale chyba lávky. Byl jsem na stavbě velmi překvapen, protože na stole se nic takového neprojevilo. Analogové výstupy jsou PWM regulované a zbytkové zvlnění se mi z analogového výstupu dostává přes zátěž (servopohon 0-10V, řízení 0-10V atd.) na GND stanice a to mi rozhází teploty Ni1000. Po osazení kondenzátoru 100nF mezi AO a AGND se lítání dostalo do rozumných mezí a dalo by se říci, že skoro ustalo. Je nutno dodat, že jsem měl tento problém zatím jen u stanice AMAP 99

LED PANEL ASP14

AŽ 4x NEZÁVISLE KONFIGUROVATELNÉ PANELY NA JEDNÉ LINCE

OBSLUHA COM    PRINT MGR
DATA                        PRINT BIN

NENÍ ODE MĚ OTESTOVANÉ
LED PANEL ASP14:
Popis konfigurace tohoto panelu najdete v příkladech RELÉ (instalují se zároveň s PSP).

POTENCIOMETR

► HW:  POTENCIOMETR = 1,0 k[Ohm] (max. 1,9 k[Ohm])
              VSTUP AI = NI 1000

Modul AnIn:   ŽÁDANÁ

ROZSAH       5V
EL.MIN.         0V
EL. MAX.       5V
FYZ. MIN.      0
FYZ. MAX.     5

Stránky