PSE

Aplikační software řídicích systémů AMiT.

ZaREMování části programu - komunikace suport AMiT

Vím, že s tímto problémem otravuji již po několikáté, ale napadla mě tato varianta. Jedná se mi o zaremování části programu, protože velké procento aplikací se dělá na etapy, ale software dělám už na konečnou verzi. Napadla mě myšlenka, jestli by to byla schůdná cesta, zaimplementovat do PSE funkci REMprocesu, který by byl jen v PSE, ani by se nepřekládal, kde bych mohl odložit zatím nefunkční část programu. Nebo druhá varianta odložit to do poznámky. Vytváření více verzí programu se časem stává nepřehledným.

DB-Net

Po dalších zkušenostech doporučuji aktivní stanice neadresovat za sebou, ale minimálně přes jednu adresu. Do vzniklé mezery můžete vložit pasivní stanici.

Aktivní LCD - aktivní stanice

Vyskytl se následující problém: Stanice ADiS (aktivní, adresa 1) s aktivním LCD APT1000, pro tuto stanici a stanici AMiRiS (adresa 2). Pokud byla stanice AMiRiS pasivní bylo vše v pořádku, ADiS vyčítal i zapisoval do AMiRiSe, LCD četl z obou stanic a napojení počítače s PSP či vizualizací v pořádku. Dále musím upřesnit hardwarové zapojení linky DB-Net. ADiS – CPU RS232 s převodníkem DM232TO485, AMiRiS přímo na RS485, PC s převodníkem DM232TO485.
Problém: v této konfiguraci jsem udělal z AMiRiSe aktivní stanici. Z ADiSe jsem smazal vyčítání a přesunul do AMiRiSe pro zápis do ADiSe, potom se PC nemohl někdy kratší někdy delší dobu přihlásit na DB-Net. Problém vidím v tom, že aktivní LCD se ptá stanice, která je aktivní.

DB-Net

Výtah z komunikace se suportem AMiT - Chtěl bych znát Váš názor na řešení sítě DB-Net z hlediska propustnosti sítě. Mám síť s 10 stanicemi a jedním PC vizualizací, kam se přenáší hodně dat a též stanice si mezi sebou musí předávat data. Chtěl bych znát váš názor na varianty řešení, nebo dokud znáte lepší.
1) Protože si stanice musí předávat mezi sebou data, udělám je všechny jako aktivní, což je už 11 masterů na síti a proměnnou přenáším jen při změně nebo výpadku komunikace či restartu stanice. Výhoda je, že proměnná se přenáší jen při změně, ale nevím, jaká je režie předávání komunikace s 11 maestry. Síť je zatěžována jen požadavky PC a změnami proměnných.
2) 9 stanic udělám pasivní a jen jednu aktivní, která se bude periodicky ptát na proměnné a bude je též periodicky (možno i při změně) rozesílat do určených stanic. Nevýhoda je, že síť je periodicky zatěžována, aniž data jsou potřeba, pokud nebyla změna dat.

Soubory: 

Tisk v PSE

Pokud dám v PSE (i v LCD) v záložce Soubor příkaz Tiskni, tak v seznamu Files nejsou zobrazeny soubory s příponou *.TXT. Do verze PSP3.33 tam ty soubory byly a nemusel jsem si pamatovat jména souborů. V položce Prohlédni vše v pořádku.
Dobrý den, při testování byl vždy vidět soubor *.txt, se shodným názvem jako název souboru PSE. Pokud vám šlo o to, abyste viděl i ostatní soubory, tak do pole jméno souboru napište "*.txt" a uvidíte všechny soubory txt. Děkujeme za upozornění, tento problém bude předán vývoji.
Ano máte pravdu, s *.txt to funguje. Mám za to, že v předchozích verzích to nabíhalo implicitně s hvězdičkou a proto jsem ty soubory viděl.

Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet

► Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet na komunikaci Arion

Testoval jsem ovladače AR1, ARD1, ARD5 až na pár drobností je to velmi podařený výrobek. Jedná se o snímač teploty + korekce žádané teploty + volba provozu (ZAP/VYP) v jediném výrobku. AR1 je s kolečkem na korekci, ARD1 je s displejem, ARD5 je na ovládání Fan-Coil jednotek. Všechny ovladače komunikují po lince RS 485 a tím je ušetřena kabeláž i práce. Jediný nedostatek je, že není možno aplikovat místo 2hodnotového provozu (ZAP/VYP) 3hodnotový provoz (ZAP/AUTO/VYP), ale i na tomto problému s firmou Regmet pracujeme. Pokud Vás zajímá více, připravil jsem zápis z testování + nastavení pro řídicí systémy AMiT, výpis z programu PSP anebo se podívejte na stránky firmy Regmet.
Točítko Arion Soubor pdf

► Prostorové snímače/ovladače firmy Regmet na komunikaci Arion - POKRAČOVÁNÍ

Ve spolupráci s firmou Regmet jsme upravili firmware, že je možno aplikovat 2hodnotový provoz (ZAP/VYP) i 3hodnotový provoz (ZAP/AUTO/VYP), přepínat mezi nimi, ovládat jedno zařízení tranzistorovým výstupem. Pokud Vás zajímá více připravil jsem zápis z testování + nastavení pro řídicí systémy AMiT, výpis z programu PSP anebo se podívejte na stránky firmy Regmet.
Točítko Arion závěr Soubor pdf závěr                      ovladač AR1T

ELCOR

Chtěl jsem vytvořit komunikaci s přepočítávačem množství plynu ELCOR-94 firmy ELGAS --- AMiT a narazil jsem na zajímavý přístup: popis komunikačního protokolu pro ELCOR-94 lze obdržet za cenu 4tis Kč. (cena bez DPH). V ceně jsou započteny případné náklady v případě nutných konzultací spojených s jeho implementací. Objednávku směřujte na obchod@elgas.cz. Obecně platí, že zboží je dodáno po obdržení platby. V našich krajích bych spíše očekával přístup takový, že chci prodat co nejvíce zboží a proto nekladu nesmyslné překážky (náklady s konzultací samozřejmě uhradím, pokud ji budu potřebovat, ale dopředu zaplatit?).

CANopen

   * Mohu na sběrnici CAN osadit s Vaším modulem CPU ADC-CAN i zařízení od jiných výrobců?
Ano, pokud splňují CANopen alespoň na úrovni Minimum Capability Device.
   * Nedojde ke koliznímu stavu, když použiji zařízení CAN 2.0A 11bitů a CAN 2.0B 29bitů?
V našich systémech jsou řadiče schopné fungovat na CAN 2.0B, takže samotný výskyt rámců ve formátu 2.0B (s 29bitovým identifikátorem) na sběrnici nezpůsobí žádné potíže.
Na druhé straně ovšem knihovna CAN v PSE pracuje pouze s 11bitovými identifikátory (všechny rámce vysílané touto knihovnou jsou ve formátu 2.0A, u přijatých rámců se bity ID28 až ID11 ignorují), takže pokud by nějaká jiná zařízení (dle CAN2.0B) opravdu používala identifikátory (COB-Id) větší než 2047, kolizní stavy by opravdu nastaly.
V případě použití knihovny CAN v PSE tedy věta o tom, že rámce ve formátu CAN 2.0B nezpůsobí žádné potíže, platí jen tehdy, budou-li ve všech těchto rámcích bity ID28 až ID11 nulové.

Stránky