PSE

Aplikační software řídicích systémů AMiT.

Klávesnice

FAQ / Parametrizační programy / PSP3
[Doplňující informace / přehled změn] Při spuštění PSP3 z Windows mi nefunguje česká klávesnice tak jak by měla.

Ve standardní instalaci Windows se do příkazového řádku (DOSu) instaluje automaticky klávesnice česká. Proto, pokud spouštíte PSP3 nebo jiný program určený pro DOS ve Windows a klávesnice se nechová, tak jak by měla, zkuste kombinaci kláves Ctrl + Alt + F1 což by mělo přepnout klávesnici na anglickou a vše by mělo fungovat správně. Pokud program opustíte a budete chtít vrátit zpět českou klávesnici, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + F2 a opět máte klávesnici českou. Aktualizace: 16.11.2004

SMS-S45

Pro komunikaci pomocí SMS jsem využil mobil Siemens S45. Nefunguje mi ale příjem SMS zpráv. V čem je problém? Odpověď: U tohoto telefonu se příchozí SMS zprávy ukládají nejprve do paměti mobilního telefonu a pak teprve na SIM kartu, proto je potřeba doplnit inicializační řetězec o tuto část: "+CPMS=MT,MT,MT"
Celý řetězec pak může mít např. tento tvar:
"~ATX3&C1&D2S0=0S7=90+CPMS=MT,MT,MT^M|5,OK|"
U mnohých novějších mobilních telefonů je jako první pro příchozí SMS využívána paměť telefonu, nikoliv SIM karta. Pokud vám tedy odchozí SMS fungují a příchozí nikoliv, zkuste provést výše popsanou úpravu inicializačního řetězce.
Faq - AMiT

GSM-Maestro

Jak nastavit parametry GSM modemu Fargo Maestro  Odpověď:
Maestro20, Maestro100
Nastavení modemu pro SMS (pomocí PC a např. Hyperterminálu - rychlost 9600, 8 bitů, 1 stopbit, bez parity):
AT+CMGF=0 - nastavení režimu PDU
AT+CSNS=4 - všechna příchozí volání jako datová
AT&W - zápis parametrů do paměti
Pro parametrizaci modulu ModemGSM (ModemGSMV) jsou důležité tyto parametry:

Přenos proměnných po síti DB-Net

   Základem je buffer, do kterého se vkládají požadavky na přenos po síti. Požadavky se řadí za sebou, v jakém přišly od procesů a je jedno, jakou mají procesy periodu běhu.
Při přenášení hodně proměnných je výhodné, uložit je do matic a komunikovat jen tyto matice. Režie pro přenos jedné proměnné je 20B a pro přenos jedné matice 24B. Z toho vyplívá, že při přenosu více proměnných mi narůstá režie na počet přenášených proměnných, ale při zadání proměnných do matice - přenesu stejná data jen s režií jedné matice.
U důležitých proměnných (mělo by se u všech, ale je to dost pracné) hlídat příznak vkladu požadavku na přenos dat do bufferu a stav vyřízení požadavku. Tímto víme, že byl požadavek vyřízen, komunikuje se, nebo skončil chybou.
Pro zabezpečení nepřetečení vysílacího bufferu je dobré u poslední přenášené proměnné monitorovat stav vyřízení požadavku a do nevykomunikování neposílat znova data na síť.
Příklad: Chci posílat 3 proměnné po síti (pp1,pp2,pp3).

FIFO -fronta typu první dovnitř-první ven (roura)

Tento modul nemůže obyčejný smrtelník použít. Tento modul je v základní knihovně PSE, ale byl vytvořen pro předávání dat mezi ZAKÁZKOVĚ VYROBENÝMI MODULY, proto nelze použít. Adekvátní náhradou je modul SyncArch (archiv se synchronizací). Nejprve mě to ,,nakrklo", ale pak sem si řekl, že použitím modulu SyncArch, vím, kdy byla data vložena.

Chyba programátora v interpolaci

Tato chyba se objevuje při nesoustředěném zadávání parametru KŘIVKA v modulu INTERPOL. V nultém sloupci zadáváme pohyb po ose X, v prvním sloupci přiřazujeme hodnotu. Pokud se nepohybujete po ose X vzestupně, tak se trvale zapíše hodnota v nultém řádku, prvním sloupci.
 PŘÍKLAD: v pořádku -- řádek 0 =   50 / 0.2
                               řádek 1 =   60/ 1
 Pod padesát je 0.2, od padesáti do šedesáti interpoluje, nad šedesát trvale 1. lupa
              v pořádku -- řádek 0 =   50 / 1
                               řádek 1 =   60/ 0.2
 Pod padesát je 1, od padesáti do šedesáti interpoluje, nad šedesát trvale 0.2
               ŠPATNĚ -   řádek 0 =   60 / 1
                               řádek 1 =   50 / 0.2
  Při všech hodnotách trvale 1.

Řešení zaplacení

Pokud řešíte problém odstavení technologie od nezaplacení zákazníkem, podívejte se na stránku AMiT, kde je řešení s odstavením definovaných výstupů. Pokud nemůžete ostavit technologii a u takovéto aplikace je většinou ovládání přes PC, tak lze udělat jednoduché opatření: Upozorníte zákazníka, že po určitém datu je při nezaplacení naplánované odstavení ovládání a pomocí příkazu COND zakážete po výpadku napájení komunikaci přes daný port.

Další chyták: POZOR na tz. POJISTKU –stávalo se mi, že mi pojistka dělala problémy -- Modul SyncMark má referenční datum 01.01.1980, od tohoto data pak počítá přírůstky.
Pokud chcete události časovat relativně od spuštění, pak musíte použít
jiný postup (např. periodický proces s "dlouhou" periodou a čítač) – odpověď AMiT
(Nová informace - jde použit PPlan)

Stránky