PSE

Aplikační software řídicích systémů AMiT.

VÝSTUPY DO

DO0.0            -   AKTUÁLNÍ
DO0_A.0         -   PROGRAM
DO0_R.0         -   RUČNÍ VOLBA
DO0_XR.0       -   VOLBA RUČNĚ/AUTOMAT
DO0_VALVE.0   -  VENTILY (ABY NEŠEL PROTI SOBĚ LEVÝ A PRAVÝ CHOD)

NOS - KRITICKÁ CHYBA PŘERUŠENÍ

Jestliže se Vám po čase objevila tato hláška na LCD, tak rozběhnete systém teplým restartem. Pokud vím, tato chyba se projevovala u staršího operačního systému NOS, když nabíhal po výpadku napájení a zároveň došlo k poklesu napětí. U nového operačního systému je tento stav ošetřen. (Potvrzeno od firmy AMiT)

Parametry PID

0      - ZESÍLENÍ (P)
1      - INTEGRAČNÍ KONSTANTA
2      - DERIVAČNÍ KONSTANTA
3      - MINIMÁLNÍ AKCE (0,-50)
4      - MAXIMÁLNÍ AKCE (100,50)
5;     - NEUTRÁLNÍ AKCE (0,0)
6      - PÁSMO NECITLIVOSTI
7      - ZPOŽDĚNÍ DERIVACE

HYSTEREZE

► HYSTEREZE

1= PŘELEZE DO 1 (NEGACE NE)
1= PŘELEZE DO 0 (NEGACE ANO)

► HYSTEREZE LET

LET (MIN, MAX) TEPLOTY – poruchy 1_DD
HYST – PŘEHŘÁTÍ
LIMITS – PORUCHA ČIDLA
LEŽÍ V MNOŽINĚ           (A >= 0) AND (A < 1)
LEŽÍ MIMO MNOŽINU  (A >= 1) OR (A <0)

VYŘEŠENÉ ZADÁVÁNÍ ČÍSLA MOBILU Z DISPLEJE

—————————————————————————————————————
Obr0001                 9   Nastavení mobilu
—————————————————————————————————————
  1  ClrScr     0x0001, 0, 0, 0
  2  Text       0, 0, "Nastavení čísla SMS"
  3  Text       1, 0, "Vzor +420606555555"
  4  Text       2, 0, "SMS"
  5  Text       2, 5, "+"
  6  Text       3, 0, "  Další      F8-Menu"
  7  EdDbVal    2, 6,0x0181, 12, 0, TELcisla[0,0], 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, <Enter>, 12                       Nastavení čísla pro SMS
  8  KeyLCD     <F8>, 1                                           Menu
  9  CaseLCD    0x0001, <>, @Alarm, Alarm_Obr[0,0]                Alarm


MOBIL MÁ VĚTŠINOU KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST 19 200BD
Zobrazení tel. čísla v číselném formátu --: dát  ^F -- ŘETĚZEC

Stránky